Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
1 oktober 2021
Artikel delen

Anticiperen of acuut reageren: de toekomst van intensive care

Hoe kan voortijdig ingrijpen de zorg verbeteren? Rob de Bie, werkzaam als Accountmanager Monitoring and Analytics & Therapeutic Care, deelt in dit artikel hoe we artsen en verpleegkundigen steeds betere tools kunnen geven om vooruit te kijken en te voorspellen hoe de conditie van een patiënt zich zal ontwikkelen.

Tags

Gast auteur

  • Rob de Bie is Accountmanager Monitoring and Analytics & Therapeutic Care bij Philips.

Innovation Partner

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Weten wat er in de toekomst zal plaatsvinden – soms zou dat heel erg handig zijn. Om het winnende staatslot te kunnen kopen, bijvoorbeeld, of een verkeersongeval te voorkomen.

Ook in de zorg is kennis over wat er gaat gebeuren van grote waarde, vooral voor de zorg van patiënten op de intensive care. Als een verpleegkundige of arts voortijdig zou weten dat de situatie van een patiënt gaat verslechteren, zou men al daarop kunnen anticiperen. Dat kan leiden tot betere uitkomsten voor de patiënt en maakt het mogelijk om nog efficiënter te werken.

Meerdere parameters

Gelukkig kán dat ook. Dankzij nieuwe medische inzichten, bijvoorbeeld op het gebied van hemodynamiek en sepsis. Door innovatie in technologie, zoals het gebruik van slimme algoritmes. Dit stelt ons in staat om steeds nauwkeuriger voorspellingen te doen.

Bij Philips heeft dit geleid tot de ontwikkeling van Advanced Event Surveillance. In dit systeem worden verschillende parameters, zoals bijvoorbeeld bloeddruk en hartfrequentie, gecombineerd en gemonitord om betere beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot patiëntzorg.

Bewakingsmonitoren geven veelal pas een melding als de individuele parameters buiten een bepaalde bandbreedte komen. Doordat Advanced Event Surveillance naar meerdere parameters tegelijk kijkt, kan een verslechtering eerder worden gedetecteerd – ook als de afzonderlijk gemeten waarden nog niet de drempelwaarde hebben bereikt. Dat stelt verpleegkundigen en artsen in staat om vroegtijdig in te grijpen, met alle voordelen van dien.

Minder acuut

Advanced Event Surveillance bewijst al zijn waarde in de praktijk. En daar blijft het, als het aan Philips ligt, niet bij. Met behulp van meer non-invasieve metingen en data-integratie uit andere bronnen zien wij mogelijkheden om een veelomvattend clinical decision support tool te ontwikkelen. Om betere uitkomsten voor de patiënt te bereiken, uiteraard. Maar ook om de workflow voor verpleegkundigen en artsen te optimaliseren, omdat ze niet langer heel acuut hoeven te reageren.

Je kunt het vergelijken met de matrixborden langs de weg: het maakt een groot verschil of je van tevoren geïnformeerd wordt om je snelheid stapsgewijs te matigen of met een snelheid van 120 km plotseling met stilstaand verkeer wordt geconfronteerd.

Symposium

Voorkomen is altijd beter dan genezen, dat staat vast. Innovatie in medische kennis én technologie zijn nodig om ontwikkelingen daarin te versnellen. Daarom is Philips ook sponsor van de eerste editie van ‘Translationale Intensive Care Geneeskunde – Het Amsterdam Symposium’ dat op 8 oktober wordt georganiseerd door Amsterdam UMC.

We zien uit naar de kennisuitwisseling tussen vakspecialisten, met nieuwe inzichten in de diagnostiek en behandeling van ernstig zieke patiënten tot gevolg. Tijdens het middagprogramma zijn we aanwezig om onze visie op ontwikkelingen te delen. We hopen u dan ook te zien en te spreken. Graag tot dan!

Tags

Gast auteur

  • Rob de Bie is Accountmanager Monitoring and Analytics & Therapeutic Care bij Philips.

Innovation Partner

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen