Artificial Intelligence als co-assistent

Artificial Intelligence (AI) is een buzzword dat inmiddels al enkele jaren binnen de gezondheidszorg rondzingt. De laatste jaren groeien de verwachtingen over AI, maar de ontwikkelingen gaan buiten het ziekenhuis sneller dan daarbinnen.