Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
14 oktober 2016
Artikel delen

Autisme ondersteunen met eHealth

Autisme, ook wel een autistiforme spectrum stoornis (ASS) genoemd, kan je ook gewoon zien als een beperking. Beperkingen zijn te omzeilen en daarbij weet eHealth van wanten. Zo ook bij ASS want er groeit een waar scala aan toepassingen om cliënten met autisme te ondersteunen, meer zelfstandigheid, een betere kwaliteit van leven en communicatie te geven.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Onderwijs voorop

Docenten  zijn zeer begaan met leerlingen met beperkingen. Dit zowel op het gebied van leerstoornissen als communicatie. Leerkrachten ontdekten al snel dat digitale interactieve lesmethoden kinderen op hun eigen niveau, snelheid en vaardigheden leuk en efficiënt kunnen bijspijkeren. Een soort elektronische remedial teaching.

Inmiddels ontwikkelde het onderwijs tal van lesprogramma’s voor zowel leerlingen met beperkingen, als voor gewoon functionerende jongens en meisjes.

Planning en organisatie

Bij autisme gaat de aandacht meestal eerst uit naar de gestoorde communicatie. Het plannen, organiseren en ook daadwerkelijk oppakken van werk vormt echter een net zo belangrijke beperking.

Dat treft vooral leerlingen met een normaal IQ. Zij weten wel wat ze moeten doen, maar komen tot niets. Ze pakken niet op wat ze moeten doen, het huiswerk en het leren voor proefwerken zijn slecht georganiseerd of ze komen gewoon niet tot de gewenste lesactiviteit.

Ondersteuning met e-health

Hier komt de e-health van pas met tools en apps voor de planning & organisatie van het schoolwerk. Dit wordt vaak ook voorzien van een digitale coach: naar keuze ingebouwd als softwaremodule of blended care op online afstand.

Communicatie

Zoals bekend beleven en ervaren mensen met autisme de prikkels uit hun omgeving anders. Dat heeft grote invloed op hoe zij met de buitenwereld communiceren. De ernst kan heel wisselend zijn: van het niet begrijpen van abstractie of nuances tot in het geheel niet communiceren.

E-health kan ondersteunen via het structuren, visualiseren en helpen opbouwen van communicatie. Heel wat cliënten komen met een iPad plus ASS-app en online al een heel stuk verder. Gaming en Virtual Reality helpen zowel cliënten als hun hulp/zorgverleners te begrijpen hoe de communicatie cliëntspecifiek aan te passen valt.

Robotmaatje

Een eigen robotcoach of robotmaatje slaat bij een aantal mensen met autisme heel goed aan. De robot herkent en begrijpt de beperkingen van het persoonlijk autistisch spectrum van de begeleide person. In feite een soort gedrags- of GGZ-hospiltialty en overdraagbaar naar de omgeving.

De ASS-robot helpt bij het coachen van uit te voeren activiteiten, handelingen, communicatie en onderwijs. Echt een begeleider waarmee de autistische cliënt de wereld zelf beter aankan en de omgeving hem of haar doet begrijpen.
In het special onderwijs zie je steeds meer robots als klassenassistent optreden.

Gaming en e-learning

Interactieve videogames en Virtual Reality vormen een verhaal apart bij ASS. In de pers werd er ruimschoots aandacht aan besteed dat jeugdigen met autisme ineens de staat opgingen om Pokemons te gaan vangen. Behalve het naar buiten gaan kwamen deze jeugdigen ook in een beter contact met hun leeftijdsgenoten.

VR-games zijn in staat om autisten beter te laten omgaan met hun beperkingen door deze in een virtuele setting uit te proberen. Trial en error in de sociale interactie met het spel als begrijpende interactieve coach. Net als bij dementie en angsten, kan VR de hulp/zorgverlener een leerzaam kijkje geven in de belevingswereld van de cliënt met ASS. Hieruit volgen een betere begrip voor en begeleiding van de cliënt.

Het Sarr Expertisecentrum Autisme biedt online e-learning voor 13-17 jarigen met ASS aan:

Voorbeelden van ASS-apps

Inmiddels zijn er ook vanuit de jeugdpsychiatrie een aantal apps voor jeugdigen met ASS ontwikkeld. Wij noemen als voorbeelden:

  1. Voor zeer jonge kinderen met autistische kenmerken is de app FindMe ontwikkeld. FindMe is een sociale-aandachttraining waarin kinderen leren minder op afleidende stimulie te reageren en de aandacht meer te richten op mensen. De app kan ingezet worden bij kinderen vanaf achttien maanden en is gratis te downloaden in de AppStore voor de iPad (in het Engels).
  2. Het Leo Kannerhuis heeft Autismezorg 2.0 ontwikkeld; een samensmelting en integratie van E-health en reguliere autismehulpverlening. Het draagt bij aan een actieve deelname van de cliënt tijdens de behandeling waardoor de weerbaarheid en de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Een voorbeeld is het spel Hows, een serious game voor jongeren met autisme vanaf veertien jaar. Het spel leert jongeren taken van zelfstandig wonen, zoals schoonmaken en de was doen. Het spel wordt op dit moment getest bij cliënten van het Leo Kannerhuis. Een ander hulpmiddel is de OV Coach, een digitale coach die kinderen en jongeren met ASS helpt om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. De app is voor € 5,49 te downloaden voor de Iphone in de AppStore en binnenkort ook beschikbaar voor Andriod-smartphones. Meer informatie over online behandelmogelijkheden en toepassingen voor mensen met ASS is te vinden op de website Autismeplein.
  3. Voor meer informatie klik hier en de E-Pub

Slimme huizen en communities

Het smart home of community dat op personen met ASS let Inmiddels al gewoon realiteit. Slimme huizen ondersteunen zowel personen met autisme en helpen hen beter te communiceren. Ook houdt het systeemin de gaten dat er geen dingen fout gaan. Het zorgzame huis voor ASS.

Wat thuis mogelijk is, is ook over te dragen naar de smart community, het werk en de gehele digitale stad. De leefruimte en de kwaliteit van leven, werk en recreatie van de ASS-cliënt neemt hiermee zienderogen toe. Deze kwetsbare doelgroep verdient gewoon ondersteuning door eHealth in deze.

Herprogrammeren

Big Data, geavanceerde sensoren en analysetechnieken maken het opstellen van persoonlijke neuroprofielen mogelijk. Eenmaal bekend kan een gebruiker met behulp van e-health proberen om het neuroprofiel positief te corrigeren of zelfs te herprogrammeren.

Een totale reset van ASS is nog niet mogelijk. Wel liggen medicatie en neurostimulatie die echt doelmatig aangrijpen in het verschiet. Mogelijk valt ASS in de nabije toekomst zelfs grotendeel te verhelpen.

Auteur: Ulco Schuurmans
Arts M&G | GGD Hart voor Brabant

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen