Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Beelduitwisseling zónder gedoe is mogelijk

Het VWS, programma Twiin maar ook regionale- en commerciële initiatieven werken tegelijkertijd aan oplossingen om de uitwisselproblematiek aan te pakken. Soms in overleg, soms naast elkaar. Het opschalen van initiatieven is dan ook ingewikkeld en tijdrovend. Ondertussen wordt 89 procent van de medici wekelijks geconfronteerd met de negatieve gevolgen van systeemblokkades. Zonde, want ondanks dat alle stakeholders hetzelfde probleem willen oplossen, is het de zorgverlener die in de wachtkamer zit.

Tags

Gast auteur

  • Thijs Dekker, Nexus

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Uiteindelijk gaat het erom dat elke behandelaar (én patiënt) ‘zonder gedoe’ over alle relevante dossierstukken kan beschikken. Ongeacht regio, type instelling en bestandsvorm. Digitale gegevensuitwisseling overstijgt daarbij niet alleen de muren van het ziekenhuis, maar treft het gehele zorgnetwerk in de volle breedte. Dus óók de huisarts, óók het lab, óók de verloskundige en ga zo maar door. Ook zij moeten (o.a. technisch en financieel) in staat zijn om ‘aan te haken’ op de voor hun relevante uitwisselkwesties.

Twiin mooi initiatief

Met het oog op betere-, betaalbare en beschikbare zorg is de sector flink in beweging. De digitale toekomst belooft veel goeds, maar tegelijkertijd bouwt de markt nog aan het fundament. Eén ding staat echter buiten kijf: om het gezamenlijk belang te laten prevaleren is een overkoepelende aanpak essentieel. Op dit moment zijn er al meerdere lijn-overstijgende programma’s in gang gezet. En uitwisseling staat daarbij hoog in rang. Het programma Twiin is daarbij een mooi initiatief waarin thema’s als beelduitwisseling concreet wordt gemaakt.

Tijdens het landelijk PACS-congres formuleerde Mark Kruit, radioloog LUMC en lid van de adviesraad Twiin, onlangs nog de functionele wensen voor beelduitwisseling vanuit het zorgveld radiologie. “De belangrijkste wens is natuurlijk een tijdlijn met beelden en verslagen van de patiënt, geïntegreerd in de werkomgeving van de zorgverlener”.

En juist programma’s als Twiin willen ervoor zorgen dat het versnipperde landschap van (regio)oplossingen zich verenigd tot samenwerkend netwerk van infrastructuren, waarin op landelijk niveau wordt toegewerkt naar oplossingen.

Eenvoud en snelheid gegevensuitwisseling

Maar ondanks de concrete praktijkwensen zullen wetgevingstrajecten en programma’s als Twiin nog een lange adem vergen. En ondertussen grijpt de zorgverlener nog steeds naar de DVD.

In Duitsland werken inmiddels al meer dan 800 zorginstellingen met de netwerkoplossing genaamd ‘TKmed’. Met behulp van deze toepassing kunnen zorgverleners vrijwel alle gangbare bestanden digitaal uitwisselen. Denk aan documenten en pdf’s maar ook beelden en verslagen zijn in slechts seconden uitgewisseld.

Beschikt de radioloog hiermee over de gewenste tijdlijn voor betere gegevensuitwisseling? Nee, daarvoor zijn landelijke initiatieven als Twiin nodig. Maar kan de Duitse radioloog eenvoudig en snel een beeld ontvangen-, multidisciplinair (live) overleg voeren, en het beeld direct vanuit zijn PACS mét verslag doorsturen? Jazeker. En dit alles zónder DVD!

Laagdrempelig aanhaken

Platformen en infrastructuren zijn er alom, en de onderlinge aansluiting: daar wordt aan gewerkt. Maar hoe lang gaat dit duren? En kan elk type zorgaanbieder laagdrempelig aanhaken? In andere woorden: “Kan een oplossing als TKmed de manier zijn om ook in Nederland op korte termijn de DVD en fax te elimineren?”

Eén van de dochtermaatschappijen van NEXUS AG (de Duitse moeder van EPD-leverancier NEXUS Nederland) is grondlegger van TKmed. Om de Nederlandse zorgmarkt te consulteren over de wenselijkheid van een versnelde oplossing voor landelijke beelduitwisseling zal NEXUS de toepassing live demonstreren op 27 januari in Den Haag tijdens de ICT&Health Openingsmanifestatie.

Tags

Gast auteur

  • Thijs Dekker, Nexus

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen