Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
20 januari 2017
Artikel delen

BLOG: Data Everywhere

Big Data heeft een volle neef: Data Everywhere, het overal aanwezig zijn en verzameld worden van gegevens en het delen daarvan (sharing). Uiteraard is dit in de eerste lijn nauw verwand met het Internet Of Things (IOT) en slimme huizen en steden. Behalve voor ICT heeft Data Everywhere tevens een grote impact bij de E-Health en ethische omgang met grote hoeveelheden data.

Zit de wijsheid in de hoeveelheid data?

Hoe meer gegevens des te meer kennis en macht? Dat valt nog echt te bezien. Grote hoeveelheden verzamelde data worden nog niet zo gauw nuttige kennis. Het formuleren van de zoekopdracht, verwerken, analyseren, (visueel) presenteren op de juiste plaats en tijd bij een daarvoor gevoelig publiek en het kunnen uitwisselen van relevante data, zijn gewoon een must.

Anders heb je niets aan al die Terrabytes of Petabytes aan informatie. Kortom, de wijsheid zit hem niet in de hoeveelheid maar de bruikbare (onderzoeks-)doelstelling en het juist omgaan met de verkregen data.

Wat zijn nu Data Everywhere?

Zoals de naam al aangeeft: in eerste instantie data die van overal  komen. En daarbij gaat het ook nog eens om diverse categorieën aan gegevensdragers: cijfers, tekst, beeld, geluid, fysieke en chemische metingen.

Dankzij verschillende invoerapparaten (entry), sensoren, camera’s, microfoons en kunstmatig intelligente herkenningssystemen op vrijwel elke plek te verkrijgen. En het IOT zorgt voor de onderlinge koppeling en netwerkdistributie.

De relatie tot e-health

Data Everywhere verovert de e-health stormenderhand. Het begon zo’n dik 20 jaar geleden eigenlijk al met telemetrie (Telemedicine) het volgen van de medische parameters van de patiënten op afstand. Die lijvige kastjes zonder veel bewegingsvrijheid gingen dankzij de snelle technologische ontwikkelingen al snel over in slimme kleine meetapparaatjes, wearables, de smartphone (De mobiele poli en/of ziekenhuis van de toekomst) en recentelijk ook de insideables.

Data Everywhere verliezen de patiënt / cliënt nergens en nimmer uit het oog. Aan de ene kant een veilig gevoel en een betere zelfstandigheid, plus kwaliteit van leven. Aan de andere kant toch een unheimisch gevoel: Wie let er nu niet allemaal (al) op mij? Volop voer voor de privacycommissies en ethici.

Het e-dossier is overal

Een lang gekoesterde wens is het overal beschikbaar en uitwisselbaar zijn van de medische en zorggegevens uit het Elektronische Patiënt Dossier (EPD) of het Persoonlijk Elektronisch Dossier. (PED). Universeel online, in de cloud of op een geheugenkaartje, maakt het medisch dossier overal data toegankelijk voor de zorg/hulpverleners. Dat vermindert de kans op verkeerde behandelingen, missers, het niet weten over beperkingen en/of overgevoeligheden en de toestemming / geschikt zijn voor donatieprocedure.

Ook een prima manier om de zorg goed af te stemmen en te plannen. Mogelijk gaan wij straks naar een tijdperk waar ons hele hebben en houwen in de smartphone zit. Weet alles over ziekte, beperkingen, behandeling en medicatie. Kan de patiënt / cliënt even overal veilig en vertrouwd naar toe? Of toch niet als het mis gaat?

Zorg aan huis

Bewaking en verzorging van mensen met beperkingen en/of ziekten thuis, het smart carehome, is al min of meer ingeburgerd. De mantelzorg en gemeentelijke beschikkingen raken daar steeds meer mee verweven. En de cliënt / patiënt krijgt een betere positieve gezondheid, kwaliteit van leven en behoudt (een deel) van diens zelfstandigheid.

Het sociale domein waakt over u

Uitbreiding naar de digitale buurt (community) en stad liggen in het verschiet. Met Data Everywhere valt de cliënt / patiënt overall te volgen, te ondersteunen en zo nodig van extra zorg te voorzien. Het elektronisch sociale domein gaat straks over u waken. Let maar op. Behalve medische zaken gaat het daarbij natuurlijk ook om veiligheid en sociale gedragscontrole, plus het vermijden van overlast. Smart citizen, pak hierbij de geboden mogelijkheden van de eigen positieve community-zin!

De leefomgeving in kaart

Het huwelijk van Big Data en Data Everywhere is prima in staat om het gedrag, leefstijl en de eigen leefomgeving in kaart te brengen. De met sensoren en videocamera’s plus personal entry van de bewoners verzamelde data, geven een prima inzicht in de Kwaliteit van de ons omringende leefwereld. Met G(G)IS maak je daar fraaie plaatjes van waarop het effect van interventies in de omgeving en milieu snel zichtbaar zijn.

Hospitality

Vanuit het oogpunt van Data Everywhere is hospitality het overall mee naar toe meenemen. Net als bij de kantoor / werkomgeving neem je gewoon de eigen gezonde leef & werkomgeving met bijbehorende ondersteuning mee in de smartphone of tablet. Deze apparaten stellen met behulp van apps en slimme connectivity de verblijfsomgeving optimaal gezond in voor de aanwezigen.

Data Driven Healthcare

Met Big Data staat Data Everywhere aan de wieg van de zogenaamde Data Driven HealthCare (DDHC). De tendens is om met meer data niet alleen een betere, maar ook steeds meer gepersonaliseerde zorg, compleet met precieze cliëntprofielen te realiseren. Het IOT is er al. Andere verbanden voor samenwerking, het vergaren van data en uitwisseling daarvan schieten als paddenstoelen uit de grond. Brainbelts en ecosystemen volgen in het kielzog.

Onontkoombaar

Dat veroorzaakt uiteraard ook kritische tegenbewegingen: Kan dat allemaal nu wel en is de prijs voor een betere gezondheidszorg nu daadwerkelijk minder privacy. En hoe zit het met de dataveiligheid?
"We zullen er echter mee moeten leven". Big Data en Data Everywhere zijn onontkoombare ontwikkelingen bij e-health. Pluk de vluchten en houdt een scherp oog op de potentiële gevaren.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen