Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Cliëntgesprekken en toepassingen van opgenomen consulten

Het vastleggen van cliëntgesprekken om aan patiënten mee te geven en informatieve boodschappen via Podcast staat in de belangstelling. Er is vraag naar het is ook regelmatig gewoon een noodzaak wat betreft efficiënte informatieoverdracht. Bovendien is het gemakkelijk uit te voeren en het betaalt zichzelf terug in gewaardeerde dienstverlening en betere uitgevoerde interventies.

Soorten cliëntgesprekken

Inmiddels gaat het om drie typen op te nemen cliëntgesprekken:

  1. Verslaglegging bij huisbezoeken in het sociale domein.
  2. Apps verstrekt door verzekeraars om het consult met de dokter vast te leggen.
  3. De cliënt / patiënt die zelf het gesprek wil vastleggen.

Bijkomende vragen zijn, of je als arts of paramedicus deze gesprekken ook in het EPD wilt opnemen en of je deze extra service zelf moet gaan bieden.

Vastleggen in het sociale domein

Met de komst van het wijkteam aan huis, gemeentelijke beschikking of PGB’s, en allerlei andere bezoeken in het sociale domein betreffende shared decision, zelfmanagement, quickscans en plannen van aanpak groeit de behoefde aan het vastleggen van complexe afspraken.

Daarvoor zijn structurerende apps handig en effectief. (o.a. ontwikkel door de GGD Amsterdam). Zij geven de leidraad voor het gesprek en een duidelijke (uniforme) verslaglegging. Dat kan zowel in tekst als gesproken woord. Zowel de cliënt als hulpverleners beschikken na afloop over een duidelijk tekst en/of audioverslag van hetgeen er is vast gesteld en verder gebeuren gaat.

De consult-app

Verzekeraars reageerden op de bevindingen van hun cliënten dat een deel van het consult met een arts of andere (paramedische) hulpverlener niet bleef hangen. Dat gaf misverstanden, minder goede uitvoering van de behandeling / aanpak en afname van commitment bij de patiënt. Leg het gesprek met een consult-app vast en de patiënt / cliënt kan het gesprek achteraf nog eens goed beluisteren. Daar valt weinig tegen in te brengen.

Op eigen initiatief

Eigen initiatief kan zowel vanuit de cliënt als de behandelaar komen. De cliënt/patiënt en de behandelaar heeft het recht om een gesprek op te nemen (zie ook de publicatie van Ministerie VWS). Het is echter wel zo netjes en nodig om dit van te voren naar elkaar kenbaar te maken en goede afspraken (onderling en binnen de organisatie) hierover te maken.

De Podcast

Van een geheel andere orde is de Podcast. Van oudsher een verslag of korte documentaire in de vorm van een down te loaden audio- of videobestand. Vervolgens door de ontvanger eenvoudig af te luisteren of te bekijken op de smartphone, tablet of computer.

In een Podcast kan je relatief veel informatie op een inspirerende en pakkende wijze kwijt. Tevens steeds opnieuw af te spelen. Het zelf maken is niet moeilijk meer. Elke smartphone beschikt over een geschikte camera. En een kwalitatief goed registrerende microfoon zet je daar zo op.

Let wel op een geschikt bestandsformaat gezien de omvang (niet te groot) en de gewenste weergavekwaliteit.

Waarvoor te gebruiken?

Podcast zijn prima in te zetten bij behandel- en medicatie-instructies plus coaching. In feite de uitleg en voordoen van plus extra achtergrondinformatie. Daarnaast extra tips en handige zaken of nog eens de uitleg van het behandelplan zelf, de te behalen doelen en de eigen rol van de cliënt daarin.

E-learning

Een andere toepassing is de uitleg van handelingen, procedures en processen aan collega’s of stagiaires. Daarnaast als e-learning voor bij / nascholing of de desbetreffende behandeling van te voren nog eens door te nemen. Er zijn ook colleges en voordrachten als podcast verkrijgbaar. Handig voor hen die er niet bij konden zijn.

Audio en/of video?

Met geluid kom je al een heel eind. Met video nog een stuk verder vanwege de herkenbaarheid plus betere beleving. Probeer het gewoon eens uit. Distributie kan via websites, e-mail of draadloos ter plekke.

De reactie hoort graag van toepassingen van en ervaringen met opgenomen consulten en Podcasts in de praktijk. Dit kan via redactie@icthealth.nl of via een ractie onderaan deze blog.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen