Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Co-creatie in de ouderenzorg

Hoe kun je mensen in de laatste fase van hun leven zo aangenaam mogelijk laten wonen en hoe faciliteer je de zorgprofessionals die dat mogelijk moeten maken? Dat is de vraag die ons dagelijks bezighoudt. We trekken daarvoor het liefst samen op met klanten die een duidelijke visie op innovatie en een ontwikkelstrategie hebben. Dat leidt tot wederzijdse beïnvloeding die voor beide partijen goed uitpakt. Wat mij betreft is co-creatie dé manier voor de noodzakelijke versnelling van digitale innovatie in de ouderenzorg.

Tags

Gast auteur

  • Rob Hoogland | Solution Consultant bij Ascom Nederland

Innovation Partner

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Ascom en Sevagram, een grote VVT-organisatie in de regio’s Heerlen, Maastricht en Heuvelland, met 23 zorgcentra, een geriatrisch revalidatiecentrum, twee hospices en thuiszorg. We sparren regelmatig over de toekomst van de ouderenzorg.

Trends

De cijfers over de vergrijzing zijn bekend: steeds meer ouderen die een hoge leeftijd bereiken en een complexere zorgvraag hebben. Het overheidsbeleid is gericht op verschuiving van extramurale zorg naar zorg thuis zolang het kan. Het personeelstekort in de gezondheidszorg lijkt inmiddels structureel.

Technologie

Om deze vraagstukken het hoofd te bieden, kun je met technologie veel oplossen. Onze sensortechnologie (SmartSense) wordt bijvoorbeeld al vaak ingezet voor leefstijlmonitoring en valdetectie. Sevagram is al vertrouwd met dit soort zorgtechnologie zoals sensoren, leefcirkels en camera’s, en is volop bezig met de verdere invoering hiervan. Samen zorgen we ervoor dat dit zo soepel mogelijk verloopt en kijken we voortdurend waar verbetering mogelijk is. Ook met het centraliseren van oplossingen is veel winst te behalen: het levert uniforme oplossingen en uniform beheer voor alle locaties, en het biedt nieuwe, functionele mogelijkheden.

Preventie

Een verbetering is bijvoorbeeld vroegtijdige signalering, zodat valpreventie mogelijk is. Niet meer signaleren dát een bewoner is gevallen, maar door monitoring en analyse van gedrag voorkómen dat iemand valt, wat een enorme gezondheidswinst en betere kwaliteit van leven betekent. Daarnaast levert het systeem data op die zorgverleners kunnen gebruiken bij keuzes voor zorg en welzijn, bijvoorbeeld het aanpassen van het zorgplan.

Aanpak

Ook al zijn we leverancier en trots op onze producten, het gaat ons in eerste instantie niet om de technologische toepassing, maar om de problemen waar zorgverleners tegenaan lopen. De klant herkent die aanpak. “We willen eerst het vraagstuk goed in kaart hebben, dan samen de mogelijke oplossingen bedenken en dan pas komt technologie in beeld. Die aanpak sluit aan bij hoe Ascom werkt”, zegt Tim van de Geijn van Sevagram in een interview dat in ICT&health (editie 3 van 2021, 12 juni) verschijnt.

Draagvlak

Om op deze manier met klanten mee te denken, is bijzonder en het heeft wat mij betreft echt meerwaarde. Wij worden bij Sevagram in staat gesteld om mee te denken over de ontwikkelagenda van de ICT-organisatie: wat eerst, wat later? Het uitgangspunt voor ontwikkeling is het zorgvastgoed. Dat valt gewoonlijk onder het facilitair bedrijf. Maar al te vaak hebben we alleen met ICT-mensen te maken. Wat we de laatste tijd zien is een verschuiving naar een multidisciplinaire benadering: zorg, facilitair en ICT zitten tegelijk aan tafel als wij een voorstel presenteren. Mooi! De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit niet altijd makkelijk is, vanwege verschillende belangen en interesses. Maar het eindresultaat wordt er wel beter van. Draagvlak voor de innovatie is onderdeel van het proces.

Kom kijken

In de gesprekken die we voeren komt naar voren dat medewerkers de cruciale factor zijn bij de adoptie van innovaties. Hun bereidheid tot verandering en hun vermogen om zich nieuwe werkwijzen eigen te maken, zijn bepalend voor het succes. Daarom is het ook zo nuttig dat zorgmedewerkers van de klant in onze mock-up, de voorbeeld-omgeving, komen kijken. Dan zien en horen we uit hun mond hoe technologie werkt – of niet. Zodat we snel kunnen schakelen en doorontwikkelen.

Tags

Gast auteur

  • Rob Hoogland | Solution Consultant bij Ascom Nederland

Innovation Partner

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen