Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
27 oktober 2017
Artikel delen

Cyborg van de techdata of de Blockchain?

Al meerdere jaren wordt er gewaarschuwd voor de sterk groeiende invloed van de grote techbedrijven op onze samenleving en als persoon De zogenaamde GAFA’s (Google, Apple, Amazone en Facebook lusten al onze data rauw voor hun commerciële en tegenwoordig ook wel politiek getinte activiteiten.

Journalist Franklin Foer spreekt in zijn recente boek “Ontzielde wereld” over het voortdurend bekijken en afleiden van ons persoonlijk leven door deze op macht beluste techbedrijven. Wellicht worden wij dan straks een door externe (Big) data aangestuurde persoon. Een soort data-cyborg die wij echt niet willen zijn.

Om het over een Megahack, de Big One, van alle persoonsgegevens nog maar niet te hebben. Kunnen de  democratiserende en eigen regie versterkende ontwikkelingen zoals de Blockchain, Deep Data en GDPR van de EU het tij keren?

Voorbeelden genoeg

Te beginnen met Facebook. Daar loggen gemiddeld 2 miljard gebruikers wereldwijd per maand op in. Maar wat lezen ze daar? Voorgeselecteerde berichten op basis van clickhits waarbij de datagoeroes journalisten helpen bij het schrijven over populaire en mogelijk ook alleen de welgevallige berichten. Wordt de volgende president van de VS ook de baas van Google of omgekeerd?

Een groot deel van onze informatievoorziening gaat via mobieltjes, wearables, smartwatches, tablets en smarttv’s. Daarnaast is er ook infiltratie in de domotica en smart communities met slimme algoritmen, het IoT, spraakgestuurde luidsprekerhubs en chatbots voor de vragen en aansturing. Wie bepaalt eigenlijk wat daar aan weerzijden doorheen gaat?

Het beïnvloeden van verkiezingsuitslagen en het zwart maken van bepaalde groepen of personen is eveneens al realiteit. Trollen netwerken verspreiden vals nieuws, geruchten en complottheorieën.

Google kreeg onlangs van de EU een megaboete van 2,4 miljard wegens misbruik van diens machtspositie. En de Nederlandse overheid doet ook nog eens een duit in het zakje met de omstreden Veegwet.

Geen tijd voor

De grote hoeveelheden data, voor gestructureerde webvensters en visualisaties gunnen de burger nauwelijks tot geen tijd om eens kritisch naar de gegevens bekijken. Kloppen de gegevens wel? Hoe zijn deze gemeten? Wat zegt de tekst, grafiek of het videofilmpje eigenlijk / feitelijk? Want ja, de onderbouwing laat regelmatig te wensen over. Of er is sprake van sturing uit een bepaalde optiek. De  propagandaminister Goebbels uit het Nazitijdperk zou er zijn vingers bij aflikken.

De macht van de huidige techbedrijven is zoveel groter dan die van internetbedrijven destijds. Inmiddels weten bedrijven als Google, Facebook en Amazon álles van ons. Onze dagelijkse en vakantiebewegingen, wie onze vrienden zijn en welke producten wij kopen. Allemaal prima bruikbare informatie om ons te sturen en om hun eigen positie verder te versterken.

Maken VR en AR het nog erger?

Je lekker onderdompelen in realistische beleving, emoties en spelsensaties. Dat zijn prima e-health-instrumenten bij GGZ-problemen of het aanleren van een gezondere leefstijl. Maar als de GAFA’s VR en AR nu eens gaan inzetten als het “Brood en spelen voor het volk”uit de Romeinse tijd. Het worden zoethoudertjes, bedoeld voor beïnvloeding van gedrag en opinie. Zij investeren nu al massaal in deze technologieën.

Het wachten is op de Megahack

Franklin Foer noemt het de Megahack. Op de dag van de “Big One” liggen al onze persoonlijke gegevens voor het grijpen. Dat kan van grote invloed zijn op:

 • Het krijgen van een baan
 • Zorg en toelagen verkrijgen
 • Verstoring van relaties door ongewenst inzicht in wat anderen doen en laten
 • Invloed op jouw betalingen en rekeningen
 • De cloud wordt ons geheugen
 • Er vindt een innige verstrengeling met de datamachines plaats. De datacyborg is geboren.

Gelukkig wordt het gevaar van een dergelijke Megahack inmiddels onderkend. Er komt een tegenbeweging op gang.

De Blockchain

De optimaal beveiligde datatechnologie van de Blockchain haalt de techbedrijven uit hun spinpositie in het World Wide Web. De macht gevende centrale aansturing gaat te onder aan het verspreiden van de gegevens in de vele registers en grootboeken van de blockchain.

Individuen beheren al of niet samen met hun eigen community deze gegevens (geheel) zelf.
De blockchain kan zo een belangrijke rol spelen bij het overnemen van het bankwezen door particulieren. Idem bij het beheren van de eigen preventieve en curatie gezondheid en zorg door de cliënt samen met de eigen behandelaar(s). Kortom de regie gaat dan weer terug naar de burger.

Deep Data brengen democratie

Duidelijke heldere en direct toepasbare gegevens helpen de mens bij het maken van welverwogen keuzes en beslissingen. We worden niet meer aangestuurd door techbedrijven die jou bezitten en jou zeggen wat te dien. AI helpt de burger bij het scheiden van het kaf van het koren, ontdekken van verborgen manipulaties en Insight Driven Decisions. Dat brengt de democratie weet naar her volk waar het hoort. Hertzelfde geldt voor de e-health in haar volle breedte.

Andere voorbeelden in deze zijn de quantified self voor de GLW, de groeiende afkeer van de manipulerende voedingsindustrie (wij bepalen zelf wel wat wij eten) en het eigenbeheer van de energie door smart communities.

De GDPR

De General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU gaat per 2018 in. Een grote serieuze en stringent voorschrijvende wettelijke methode voor het beschermen van onze privacy tegen de te verwachten Megahacks. Centraal staan het aanwijzen van de verantwoordelijken, wijze van opslag en encryptie, het delen met derden, catalogiseren en bewaartermijn. Qua in- en uitvoering gecompliceerd en tijdrovend doch waarschijnlijk gewoon barre noodzaak.

Het is nog niet te laat. Het tij valt door onszelf gewoon te keren.

Bron: Franklin Foer, de Ontzielde Wereld. De existentiële bedreiging van Big Tech.

 

Al meerdere jaren wordt er gewaarschuwd voor de sterk groeiende invloed van de grote techbedrijven op onze samenleving en als persoon De zogenaamde GAFA’s (Google, Apple, Amazone en Facebook lusten al onze data rauw voor hun commerciële en tegenwoordig ook wel politiek getinte activiteiten.

Journalist Franklin Foer spreekt in zijn recente boek “Ontzielde wereld” over het voortdurend bekijken en afleiden van ons persoonlijk leven door deze op macht beluste techbedrijven. Wellicht worden wij dan straks een door externe (Big) data aangestuurde persoon. Een soort data-cyborg die wij echt niet willen zijn.

Om het over een Megahack, de Big One, van alle persoonsgegevens nog maar niet te hebben. Kunnen de  democratiserende en eigen regie versterkende ontwikkelingen zoals de Blockchain, Deep Data en GDPR van de EU het tij keren?

Voorbeelden genoeg

Te beginnen met Facebook. Daar loggen gemiddeld 2 miljard gebruikers wereldwijd per maand op in. Maar wat lezen ze daar? Voorgeselecteerde berichten op basis van clickhits waarbij de datagoeroes journalisten helpen bij het schrijven over populaire en mogelijk ook alleen de welgevallige berichten. Wordt de volgende president van de VS ook de baas van Google of omgekeerd?

Een groot deel van onze informatievoorziening gaat via mobieltjes, wearables, smartwatches, tablets en smarttv’s. Daarnaast is er ook infiltratie in de domotica en smart communities met slimme algoritmen, het IoT, spraakgestuurde luidsprekerhubs en chatbots voor de vragen en aansturing. Wie bepaalt eigenlijk wat daar aan weerzijden doorheen gaat?

Het beïnvloeden van verkiezingsuitslagen en het zwart maken van bepaalde groepen of personen is eveneens al realiteit. Trollen netwerken verspreiden vals nieuws, geruchten en complottheorieën.

Google kreeg onlangs van de EU een megaboete van 2,4 miljard wegens misbruik van diens machtspositie. En de Nederlandse overheid doet ook nog eens een duit in het zakje met de omstreden Veegwet.

Geen tijd voor

De grote hoeveelheden data, voor gestructureerde webvensters en visualisaties gunnen de burger nauwelijks tot geen tijd om eens kritisch naar de gegevens bekijken. Kloppen de gegevens wel? Hoe zijn deze gemeten? Wat zegt de tekst, grafiek of het videofilmpje eigenlijk / feitelijk? Want ja, de onderbouwing laat regelmatig te wensen over. Of er is sprake van sturing uit een bepaalde optiek. De  propagandaminister Goebbels uit het Nazitijdperk zou er zijn vingers bij aflikken.

De macht van de huidige techbedrijven is zoveel groter dan die van internetbedrijven destijds. Inmiddels weten bedrijven als Google, Facebook en Amazon álles van ons. Onze dagelijkse en vakantiebewegingen, wie onze vrienden zijn en welke producten wij kopen. Allemaal prima bruikbare informatie om ons te sturen en om hun eigen positie verder te versterken.

Maken VR en AR het nog erger?

Je lekker onderdompelen in realistische beleving, emoties en spelsensaties. Dat zijn prima e-health-instrumenten bij GGZ-problemen of het aanleren van een gezondere leefstijl. Maar als de GAFA’s VR en AR nu eens gaan inzetten als het “Brood en spelen voor het volk”uit de Romeinse tijd. Het worden zoethoudertjes, bedoeld voor beïnvloeding van gedrag en opinie. Zij investeren nu al massaal in deze technologieën.

Het wachten is op de Megahack

Franklin Foer noemt het de Megahack. Op de dag van de “Big One” liggen al onze persoonlijke gegevens voor het grijpen. Dat kan van grote invloed zijn op:

 • Het krijgen van een baan
 • Zorg en toelagen verkrijgen
 • Verstoring van relaties door ongewenst inzicht in wat anderen doen en laten
 • Invloed op jouw betalingen en rekeningen
 • De cloud wordt ons geheugen
 • Er vindt een innige verstrengeling met de datamachines plaats. De datacyborg is geboren.

Gelukkig wordt het gevaar van een dergelijke Megahack inmiddels onderkend. Er komt een tegenbeweging op gang.

De Blockchain

De optimaal beveiligde datatechnologie van de Blockchain haalt de techbedrijven uit hun spinpositie in het World Wide Web. De macht gevende centrale aansturing gaat te onder aan het verspreiden van de gegevens in de vele registers en grootboeken van de blockchain.

Individuen beheren al of niet samen met hun eigen community deze gegevens (geheel) zelf.
De blockchain kan zo een belangrijke rol spelen bij het overnemen van het bankwezen door particulieren. Idem bij het beheren van de eigen preventieve en curatie gezondheid en zorg door de cliënt samen met de eigen behandelaar(s). Kortom de regie gaat dan weer terug naar de burger.

Deep Data brengen democratie

Duidelijke heldere en direct toepasbare gegevens helpen de mens bij het maken van welverwogen keuzes en beslissingen. We worden niet meer aangestuurd door techbedrijven die jou bezitten en jou zeggen wat te dien. AI helpt de burger bij het scheiden van het kaf van het koren, ontdekken van verborgen manipulaties en Insight Driven Decisions. Dat brengt de democratie weet naar her volk waar het hoort. Hertzelfde geldt voor de e-health in haar volle breedte.

Andere voorbeelden in deze zijn de quantified self voor de GLW, de groeiende afkeer van de manipulerende voedingsindustrie (wij bepalen zelf wel wat wij eten) en het eigenbeheer van de energie door smart communities.

De GDPR

De General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU gaat per 2018 in. Een grote serieuze en stringent voorschrijvende wettelijke methode voor het beschermen van onze privacy tegen de te verwachten Megahacks. Centraal staan het aanwijzen van de verantwoordelijken, wijze van opslag en encryptie, het delen met derden, catalogiseren en bewaartermijn. Qua in- en uitvoering gecompliceerd en tijdrovend doch waarschijnlijk gewoon barre noodzaak.

Het is nog niet te laat. Het tij valt door onszelf gewoon te keren.

Bron: Franklin Foer, de Ontzielde Wereld. De existentiële bedreiging van Big Tech.

 

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen