Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

E-Health helpt verwarde personen

Regelmatig meldt de pers in het nieuws overlast door verwarde personen. En incidenteel loopt het zelfs slecht af door ongelukken, suïcide of het aanvallen van mensen in de omgeving. Behalve de verwarde personen die opvallen is er nog een veel grotere groep die niet opvalt doch wel verpietert. Verontwaardiging alom. Valt daar in onze ICT & Health-maatschappij nu niets aan te doen? Ja, e-health en digitale steden bieden meerdere geschikte en adequate mogelijkheden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Definitie

De definitie van een verwarde persoon is enigszins schimmig. Iemand die zich niet goed kan oriënteren in plaats tijd en waar hij / zij nu eigenlijk mee bezig is. Dat kan allemaal leiden tot dwalen, zelfverwaarlozing, ongelukken en agressie of geweld. Het gebruik van alcohol en drugs maken het allemaal niet beter op. Buurtbewoners, familie, hulpverleners en politie hebben er in ieder geval de handen vol mee.

Een bijkomend probleem is dat de inkrimpende GGZ steeds meer mensen met psychische problemen in de wijk, al of niet met beschermd wonen, plaatst. De intentie is goed, laat deze mensen zoveel mogelijk deel uitmaken van het normale maatschappelijke leven. Daarbij rijst echter de vraag of het sociale domein deze belasting zonder extra ondersteuning wel aankan.

Toezicht

Zoals gezegd zijn er ruwweg twee groepen verwarde personen: 1. Zij die echt opvallen. 2. Die uit het zicht zijn. Daar lopen de zorgwekkende zorgmijders nog eens dwars doorheen.

Tijdig opvangen, begeleiden en bijsturen als het weer (even) niet goed gaat zijn de remedie om (potentieel) verwarde personen op de maatschappelijke rails te houden. Dan moet je ze echter wel tijdig signaleren. Toezicht met behulp van e-health en domotica kunnen daarbij helpen.

Begeleid wonen

Het smart home en domotica brengen een nieuwe dimensie in het begeleid wonen. Sensoren, coachende apps, emoties herkennende camera’s en slimme monitorende plus interveniërende software ondersteunen de cliënt gewoon thuis. Van toezicht en uitvoering bij de ADL en het monitoren van de stemming en activiteiten tot het regulier toedienen van de medicatie , het doen van therapeutische sessies en  het resoluut ingrijpen bij calamiteiten.

Elke cliënt krijgt afgestemde hospitality

Uiteraard moet de menselijke zorg wel blijven. Deze kan echter behoorlijk ontlast worden door ondersteuning met e-health en domotica. Bovendien kan de cliënt bij een betere kwaliteit van leven langduriger thuis blijven wonen. Hetzelfde geldt niet alleen voor verwarde personen maar ook bij mensen met LVG, autisme en angsten.

In de smart digital city

Komt de cliënt buitenshuis dan treedt de slimme wijk of stad in werking. De cliënt en zijn behoeften en psychische problemen zijn bekend. Mag zij of hij wel zonder begeleiding buiten lopen? Zo ja welke voorzorgen dan te treffen om te voorkomen dat er iets gebeurt? Wie dan te waarschuwen of in te zitten? De smart city signaleert, analyseert en interacteert.

De hospitality en omgaan met worden aan de e-health-systemen in de wijk overgedragen. Die zorgen er voor dat de cliënt gewoon in functioneren in het sociale wijkdomein. Zo nodig zorgen voor op tijd eten, veilig oversteken en straks weer naar huis. Bij risico op problemen of calamiteiten direct afdoende maatregelen treffen.

Robotmaatjes

Straks zullen ze normaal zijn in het straatbeeld van de slimme digitale stad: De robotmaatjes, – coaches en begeleiders van mensen met beperkingen en problemen, Robotpals en –buddies  hebben een aantal belangrijke voordelen. Zij zijn voorspelbaar (reageren precies zo als op maat geprogrammeerd) voor de GGZ-cliënt. De cliënt accepteert hen al snel. Het wordt echt een maatje waar je samen mee de leuke en noodzakelijke dingen doet.

Op afstand meerdere cliënten monitoren

Ook kunnen robots net als honden en communicatiebrug tussen de cliënt en andere wijkbewoners slaan. Een praatje en opnemen in de groep zijn best mogelijk. Robots zijn niet gevoelig voor uitspattingen, verbaalgeweld en ongewenste intimiteiten. Gaat het mis dan grijpt de robotbegeleider in of alarmeert wie dat wel kan.

De redactie verneemt graag van toepassingen van e-health bij verwarde personen en mensen met psychische problemen. En over hoe u daarin staat. redactie@icthealth.nl

Wilt u ook Bloggen? Stuur uw aanvraag dan in via redactie@icthealth.nl 

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen