Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
8 augustus 2017
Artikel delen

Het nieuwe e-medisch leiderschap, wie pakt hem op?

Momenteel zijn er voor onze aarde drie belangrijke ontwikkelingen die gewoon om een sterk leiderschap schreeuwen: 1. Het klimaat en milieu. 2. De globalisering. 3. De zeer snel gaande technologische vooruitgang.

Landen met leiders in het genre “We zien wel” of “Onze eigen geweldige natie eerst” gaan ongetwijfeld de boot missen. Nieuw innovatieve leiders en economieën grijpen nu hun kans voordat het straks te laat is.

e-leiders in de gezondheidszorg

Geldt dat nu ook voor het medisch leiderschap (met een korte ei)? Des te meer! Gezondheid, het voorkomen en bestrijden van ziekten, het omgaan met beperkingen en het verbeteren van het welbevinden zijn topprioriteit.

Vreemd genoeg pakken momenteel nog te weinig medici en paramedici hun verantwoordelijkheid in deze. Samenwerkingskansen in economische ecosystemen, ICT met Big Data, e-Health  en andere technologische ontwikkelingen zijn er echter  genoeg om de nieuwe e-leiders van de gezondheidzorg te profileren. Combineer de eigen professionaliteit met de nationale tot wereldwijde vraagstukken en ICT om onze gezonde toekomst veilig te stellen.

Klimaat en milieu

Dat onze aarde en daarbij ook het milieu op ramkoers liggen is sinds de Club van Rome al goed duidelijk. Het heeft echter decennia geduurd (Het recente akkoord van Parijs) voordat regeringen daar echt iets aan gingen doen.  Medici en paramedici hielden zich helaas meestal bezig met de gevolgen van i.p.v. het doeltreffend aanpakken van de oorzaken. Wereldwijd is klimaatsverandering een van de grootste bedreigingen van de menselijke gezondheid in de 21ste eeuw!

Het slechts dweilen met de kraan openen past niet meer bij de verwachte professionaliteit in de huidige en toekomstige gezondheidszorg.

Extreme temperaturen en vochtigheid

Een toenemend aantal doden door extreem klimaat. Wat kan de mens nog hebben aan veel te hoge of juist lage temperaturen en wisselingen in de luchtvochtigheid? Jaarlijks vallen in Europa al meer dan 3.000 doden per jaar door hitte. Dat kunnen er aan het einde van deze eeuw 150.000 Europeanen worden.

Neveneffecten van extreem klimaat zijn grote bosbranden met verstikkende rook, overstromingen en onleefbare steden. Klimaatbeheer, uitstootregelingen en slimme gezonde steden vormen hier tegen het wapen. Gezondheidsexperts praat en doe mee om het tij te keren.

Megaveeteelt en infectieziekten

Er gaat geen jaar voorbij of er is wel opnieuw sprake van besmet vlees, gif in de eieren, zoönose zoal Q-koorts of vogelgriep, onverantwoord gebruik van antibiotica, noem maar op en de kranten staan er weer verontwaardigd vol van.

De bevolking raakt verontrust en verliest het vertrouwen in de politiek, de controle en overheid slaan weer eens de plank goed mis en de economische belangen en het welzijn van mens en dier vliegen elkaar duchtig in de haren. Dat moet nu gewoon eens definitief afgelopen zijn!

Healthdeals

Zogenaamde health-deals vormen al een aardig begin. Veeteelt en industrie spreken met de overheid, GGD en omwonenden af hoe de omgeving gezond en veilig in te richten. Geen slagers meer die het eigen vlees keuren. Goed inzicht en scenario’s wat het allemaal voor de GLW en milieu betekent. Plus gepaste handhaving met delict-conforme bestraffing.

Geef bewaking en monitoring met smart e-Health-technieken de ruimte. En de infectieziekten / milieuarts vetorecht in plaats van adviseren vanaf de kantlijn.

Globaliseren

Het tijdperk van de dokter solo in het eigen praktijkdomein behoort toch echt tot het verleden. Vruchtbare samenwerking met andere gezondheidsaanbieders, partners in de brainbelt of GLW-ecosysteem, niet te vergeten de cliënt / patiënt en de industrie is gewoon een must.

Het afschermen van de eigen kleine markt en verstikkende regelgeving of niet haalbaar ethische doelen vormen de weg naar het verlies van operationele netwerken en rampspoed.

Dan doet de ander dat wel en beter

Hoe hard het ook klinkt: Doen wij het niet, dan doet en ander (in China of India) het wel en mogelijk zelfs beter. Je ziet de successen van softwaregiganten die disruptive de gezondheidsmarkt openbreken en veroveren. Klonen, genetische manipulatie, discutabel gebruik van stamcellen en/of het misbruiken van Big Data en privacy gebeuren elders toch wel.

De ware e-medisch leider sluit zich daarvoor niet in de eigen ivorentoren af maar gaat de dialoog en samenwerking aan. Gezondheid en welzijn zijn gewoon te belangrijk om je Roomser als de paus op te stellen of het proberen elkaar de loef af te steken.

Bovendien krijgen we dankzij verantwoord partnership snellere en betere resultaten, beter zicht op kwaliteit plus ethiek en het flink besparen op kosten en onnodig rework.

Technologie in de hand houden

Een belangrijke taak van de e-medisch leider wordt het verantwoord inzetten van e-Health als exploderende technologie. Het is veelal geen kwestie meer van “We gaan een cure of preventie ontwikkelen” maar deze is er vaak al voor dat je met de ogen kunt knipperen. De kunst is “Thinking in new boxes” (maak gebruik van wat er al is)  i.p.v. het uit de doos-denken.

De keuze is heel groot en groeit met dag. Medicijnen en prothesen uit de 3D printer, robottechnologie, slimme meters, doseerders met efficiënte targetting en monitor-gadgets, de quantified self voor de GLW, het slimme zorghuis en smart city voor een optimale leefbaarheid, DNA knippen & plakken, operaties en ingrepen op nanoniveau, personal coaching door software en psychotherapie met VR/AR.

Welke techniek zetten wij nu al in, eerst als pilot of nog verder door ontwikkelen?

Ken de doelgroep

Zonder een optimale samenwerking (collaboration) met de cliënt / patiënt, partners en aanbieders zal er weinig van het nieuwe e-medisch leiderschap komen. Communicatie met storytelling en vlogging for health, kennis van de doelgroep, (target)marketing en het efficiënt gebruik maken van e-netwerken en social media bieden daartoe alle gelegenheid. Je moet je daar als de nieuwe e-medisch leider wel voor openstellen en zichtbaar zijn.

Vergeet daarbij niet dat Gezondheid, Leefstijl en Welzijn nauw samenhangen met gedrag, beleving en het kunnen scoren met resultaten. Recente analyses met Big Data laten goed zien hoe dat in zijn werk gaat. Gewoon verantwoord gebruik en geen misbruik van maken.

Wij zijn dringend toe aan een nieuwe generatie e-medisch leiders die op het gebied van de drie grote vraagstukken voor de gezondheid en leefbaarheid globaal van wanten weten. De kansen liggen er gewoon. Pak deze dan ook voor dat het straks te laat is.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen