Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Ik ben het verdienmodel

Wat mag gezondheid kosten voor de overheid, de zorgverzekeraars, de zorgvragers? Ik denk deze dagen vaak aan de uitspraak: aan gezondheid verdient bijna niemand, aan ziekte wel. Hierdoor ziet de arts nog altijd zo snel mogelijk zijn patiënten, want voor je het weet is de kwaal vanzelf overgegaan. Goed nieuws voor de patiënt, gederfde inkomsten voor de specialist. Het middel is dan erger dan de kwaal. Zou digitalisering kunnen zorgen voor een kostenreductie binnen het huidige zorglandschap?

Tags

Lid redactieraad ICT&health

Geert-Jan van Hal

Geert-Jan van Hal Meer van deze auteur

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Op dit moment prevaleert de economie, farmacie en industrie boven de gezondheidszorg en onze gezondheid. Het is de patiënt die de arts financieel in leven houdt. Een verdienmodel netjes verpakt in een zorgverzekeringswet en een basispakket, maar uiteindelijk is mijn en uw ziekte het dagelijks brood van de arts. Dat verdienmodel is de afgelopen jaren niet veranderd. Nog altijd is in het huidige zorgsysteem de patiënt en zijn ziekte het verdienmodel en een potentieel zieke patiënt koopwaar.

De huisarts moet de poort naar de dure tweede lijn zoveel mogelijk dichthouden. Wanneer hij teveel onderzoeken aanvraagt of verwijst wordt hij op zijn vingers getikt door de zorgverzekeraar. Tegelijkertijd geldt dat medisch specialisten aan de andere kant van de poort omzet moeten genereren.

Uit eigen ervaring weet ik dat de zorg zo is ingericht en dat ik het verdienmodel ben. Hoe meer patiënten, hoe meer het ziekenhuis verdient. Hoe meer operaties een chirurg uitvoert, hoe meer hij verdiend. Hoe vaker ik als patiënt terug kom op een poliklinische afspraak, hoe meer mijn arts aan mij verdient. Natuurlijk wordt er met zorg en de nodige aandacht, hoogwaardige zorg geleverd maar het kan niet de bedoeling zijn dat ik voor elk wissewasje naar het ziekenhuis en de poli moet komen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Zou het ook anders kunnen?

Perverse prikkels

Hoe houden we de zorgkosten beheersbaar en wat wordt straks het nieuwe pakket online als we elkaar niet meer of minder fysiek gaan zien. We komen steeds minder of bijna niet meer op de poli en wat mag dat kosten? Een radicaal nieuw businessmodel voor ziekenhuizen is daarom noodzakelijk. Meer focus op preventie, innovatie, digitalisering en samenwerking binnen de zorgketen is noodzakelijk. Het creëren van een gelijk speelveld en het transparant en eenvoudiger maken van financiële stromen in de zorgketen is daar een belangrijk onderdeel van. Als ziekenhuizen aan hun huidige businessmodellen vasthouden waarin de aantallen patiënten tellen, wordt de zorg op den duur onbetaalbaar voor u en mij. Ziekenhuizen hebben nog altijd baat bij hoge volumes.

Dit is één van de vele perverse prikkels. Met een radicaal ander businessmodel waarin niet het aantal behandelingen maar de kwaliteit, preventieve werking en gezondheidswinst voor de patiënt beloond worden, houden we de zorg betaalbaar en de kwaliteit op peil. Hiervoor is meer focus nodig op preventie, innovatie, digitalisering en samenwerking binnen de zorgketen noodzakelijk. Waarbij je complexe structuren afschaft door bijvoorbeeld zorgprofessionals in dienst te nemen en te werken met beloningsplafons. Bovendien kan je de gemaakte winst beter benutten door het merendeel terug te investeren in de zorg. Dit levert innovatie en betaalbaarheid op voor zowel de zorgketen als de patiënt, dus u en ik.

Verdienmodel preventie ontbreekt

Zouden we kunnen afstappen van ziekte als verdienmodel? En het investeren in gezondheid en preventie rendabel maken door niet ‘ziekte’ maar juist ‘gezondheid’ te bekostigen? Een gedegen verdienmodel van effectieve leefstijlinterventies die onderdeel zijn van de behandeling van ziekte ontbreekt en komt daarmee niet goed van de grond. Dat komt voort uit het gegeven dat deze vorm van behandelen en preventie niet in het basispakket zit. Aan gezondheid verdient bijna niemand in ons zorgstelsel, wel aan ziekte.

Dat moet anders. De veranderingsbereidheid bij mij en onder patiënten is groot. Maar om de bevolking gezonder te maken zullen we ook ons zorgsysteem ‘gezonder’ moeten maken. Ik ben om en een enorme pleitbezorger om de zorgprofessional te belonen voor het gezond en vitaal houden van mij als patiënt. Dus vergoeden op basis van preventie, prestatie, gezondheid en het vitaliteit houden van de patiënt.

Digitalisering als verdienmodel

Digitale zorg stelt ons in staat onze eigen zorg op afstand te monitoren. Cliënten en patiënten die thuis hun klachten, symptomen, bloeduitslagen of verbeteringen monitoren hebben een beter beeld van het verloop van hun behandeling en ziektebeeld. Daarnaast bieden diverse e-health-toepassingen ons de mogelijkheid om klachten te rapporteren. Op deze manier kunnen we als cliënt en patiënt goed voorbereid naar het consult. Daarnaast als de resultaten goed zijn, goed blijven en wij – de cliënt of patiënt – ons goed voelen hoeven we steeds minder vaak naar een consult, steeds meer artsen, specialisten en verpleegkundige staan open om digitale zorg verder uit te rollen en te adopteren. Wat uiteindelijk ook weer tijd en kosten bespaart.

Digitale zorg helpt ons om de druk op huisartsen, artsen, verzorgend en verplegend personeel te verminderen, maar draag ook op andere manieren bij aan het verlagen van de zorgkosten. Zo kunt u door gebruik te maken van bijvoorbeeld e-health-toepassing MedApp uw medicijnvoorraad bijhouden en wekkers zetten voor de momenten dat er medicatie moet worden ingenomen. Tevens zorgt deze applicatie ervoor dat we nooit meer zonder medicijnen zitten en we niet vergeten om ze in te nemen. Dit voorkomt verspilling en dat schilt in de portemonnee. Dit is ook een voorbeeld van hoe we de zorgkosten omlaag krijgen.

Daarnaast zorgt digitalisering er voor dat we structureel processen makkelijker kunnen inrichten waardoor we het proces versnellen. Goed gestructureerde processen leveren geld op. Geld dat je beter kunt benutten en besteden aan het belonen van personeel. Zo verlagen we samen de zorgkosten verlagen.

Het beste voor de patiënt

In mijn ideale wereld zouden medici zich niet bezig moeten houden met het generen van omzet, maar met wat het beste is voor de patiënt. Dat kan genezen zijn van een ernstige ziekte, het bevrijden van een kwaal of het vernieuwen van een gewricht maar ook het adviseren, stimuleren, motiveren, inspireren en geruststellen of simpel weg niks doen en gewoon luisteren. Maar dat levert niet zoveel op, althans geen financiële beloning. Als de zorg om écht om patiënten draait en de zorg voor de patiënten dan mag de zorg en daartoe de patiënt geen verdienmodel zijn.

Ontwikkel vanuit behoefte

Slimme technologieën en innovatief onderzoek bieden zowel de zorgprofessional als patiënt nieuwe kansen. Hierbij gaat het niet alleen om een digitalisering, maar over een nieuwe kijk op gezondheid en gezondheidszorg. De vraag moet altijd zijn: is de patiënt ermee geholpen? Ontwikkel dus vanuit behoefte in plaats van techniek, waarbij de technologie die je ontwikkelt en aanbiedt bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de patiënt.

De patiënt verdient en moet de zorg en de aandacht krijgen die nodig is; de professional moet met plezier zijn werk kunnen uitvoeren en zorgen. Hier mogen slimme technologieën en innovatief onderzoek niet ontbreken, wel moeten zij bijdragen aan de kwaliteit van leven, de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de zorggebruiker.

De toekomstige uitdagingen in de zorg vragen te allen tijde om menselijke en simpele oplossingen.

‘Together we care’

KPN health

Tags

Lid redactieraad ICT&health

Geert-Jan van Hal

Geert-Jan van Hal Meer van deze auteur

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen