Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
2 mei 2016
Artikel delen

Sign ‘O’ the times

Prince is dood. Het is bijna niet te bevatten dat zo’n fantastische muzikant die in een belangrijk deel van mijn leven alom aanwezig was, op zo’n jonge leeftijd ophoudt te bestaan. En voordat u nu denkt: Wat heeft dat met eHealth en de eHealthweek van 8-10 juni te maken? Dat komt nog!

Lid redactieraad ICT&health

dr. Bart Timmers

dr. Bart  Timmers Meer van deze auteur

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Online-generatie

Mijn kinderen gaven aan toen ik wat nummers liet horen dat ze die wel kenden, maar voor hen was Prince toch iets uit het verleden. En toen ik meer wilde laten horen kwam ik tot de schokkende ontdekking dat Prince noch op Youtube, noch op Spotify of Apple Music in relevante mate te vinden is. Nou kunnen we roepen dat zijn talent onomstotelijk is en dat echte liefhebbers hem altijd zullen blijven draaien, maar ik concludeer iets anders: Prince had een ongelooflijk muzikaal talent, maar volgens mij had hij ook een blinde vlek: De tijden veranderen en ik denk dat hij een belangrijke boot gemist heeft.

Ik ben bang dat hij voor een jongere generatie uit beeld zal verdwijnen. Voor een generatie die gewend is nieuwe dingen op te pikken van Youtube of Spotify of langs enig ander online-kanaal, is Prince in feite onbereikbaar geworden. De die-hards zullen misschien nog CD’s of LP’s aanschaffen, maar ik denk dat dat nog maar een kleine groep is. Schokkende conclusie is dus eigenlijk dat een artiest van formaat door zijn plotse overlijden het vermogen verliest ooit nog in beeld te komen bij een groot deel van de jongere generatie!

En wat heeft dat met eHealth te maken?

Ja, maar de link naar eHealth dan? Kom eens voor de draad ermee? Komt-ie: Prince had zijn redenen om afkerig te zijn van deze nieuwe media. Zoals ik een hoop argumenten tegenkom van collega’s om afkerig te zijn van nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde en met name eHealth. Vaak hoor ik “mitsen en maren” en zorgen voor bijwerkingen. Terechte zorgen overigens. Maar door te blijven hangen in die mitsen en maren en angst voor bijwerkingen, vermindert het tempo waarin de maatschappij verandert echt niet.

Die maatschappij ontwikkelt zich gestaag door. En naarmate de gezondheidszorg achterblijft in het inzetten van moderne middelen om zorg te ondersteunen of aan te bieden, zal de maatschappij steeds vaker met een frons naar ons kijken, net zo lang tot er voldoende keuzemogelijkheden zijn bij andere aanbieders die wél op een goede manier eHealth inzetten. En daarbij aansluiten bij wensen en verwachtingen die er in de maatschappij leven.

Laten we niet verloren raken. Beweeg mee, buig bij waar bijwerkingen dreigen, maar mis ’t niet: Sign ‘O’ the times…

eHealthweek van 8-10 juni

————–
Englisch version:

Sign ‘O’ the times

Prince is dead. It’s almost incomprehensable that such a fantastic musician who was always there in a significant part of my life, ceases to exist at such a young age. And before you think: What’s the relation with eHealth and the eHealthweek (8-10 june, It will come!

Online generation

My kids said they knew some songs I played as a tribute, but for them Prince was more something of the past. And when I wanted to let them hear more, I realised with a shock that Prince wasn’t present on Youtube, Spotify or Apple Music in a relevant way! We can say that his talent is absolute en that real music-lovers will always keep on playing Prince-music, but my conclusion is different: Prince had an enormous musical talent, but I think he also had a blind spot: Times change and I think that for an important part he missed what is going on in society.

I’m afraid that for a younger generation he will lose his presence. For a generation that is used to listen to new stuff on Youtube or Spotify, or any other online-channel, Prince is simply out of reach! Some die-hards will buy his LP’s or CD’s, but I think that will be a very small group. Shocking conclusion is that a great artist by his sudden death, loses the power to reach a large part of a younger generation!

And what’s the connection with eHealth?

Yes? And the link with eHealth? Tell us?  Here it is: Prince had his reasons to be averse to new media. In the same way as I hear a lot of arguments from collegues to be averse to new developments in healthcare, in particular eHealth. I hear a lot of “ifs and buts” en worries about side-effects. Justified worries mostly! But by staying in these ifs and buts en fear for side-effects, the pace of the changing society won’t diminish! That society develops permanent.

And as healthcare falls behind in using modern means to deliver or support care, society will increase to look at us with a frown. Just as long as there will be enough other new caregivers who use eHealth in a proper way. And by that connect to wishes and expectations that live in society.

Let’s not get lost. Go with the flow, adjust side-effects if they’re there, but don’t miss it: Sign ‘O’ the times…

eHealthweek June 8-10 Amsterdam Netherlands

 

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Lid redactieraad ICT&health

dr. Bart Timmers

dr. Bart  Timmers Meer van deze auteur

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Reageer

Geef een antwoord

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen