Sign ‘O’ the times

Prince is dood. Het is bijna niet te bevatten dat zo’n fantastische muzikant die in een belangrijk deel van mijn leven alom aanwezig was, op zo’n jonge leeftijd ophoudt te bestaan. En voordat u nu denkt: Wat heeft dat met eHealth en de eHealthweek van 8-10 juni te maken? Dat komt nog!

Online-generatie

Mijn kinderen gaven aan toen ik wat nummers liet horen dat ze die wel kenden, maar voor hen was Prince toch iets uit het verleden. En toen ik meer wilde laten horen kwam ik tot de schokkende ontdekking dat Prince noch op Youtube, noch op Spotify of Apple Music in relevante mate te vinden is. Nou kunnen we roepen dat zijn talent onomstotelijk is en dat echte liefhebbers hem altijd zullen blijven draaien, maar ik concludeer iets anders: Prince had een ongelooflijk muzikaal talent, maar volgens mij had hij ook een blinde vlek: De tijden veranderen en ik denk dat hij een belangrijke boot gemist heeft.

Ik ben bang dat hij voor een jongere generatie uit beeld zal verdwijnen. Voor een generatie die gewend is nieuwe dingen op te pikken van Youtube of Spotify of langs enig ander online-kanaal, is Prince in feite onbereikbaar geworden. De die-hards zullen misschien nog CD’s of LP’s aanschaffen, maar ik denk dat dat nog maar een kleine groep is. Schokkende conclusie is dus eigenlijk dat een artiest van formaat door zijn plotse overlijden het vermogen verliest ooit nog in beeld te komen bij een groot deel van de jongere generatie!

En wat heeft dat met eHealth te maken?

Ja, maar de link naar eHealth dan? Kom eens voor de draad ermee? Komt-ie: Prince had zijn redenen om afkerig te zijn van deze nieuwe media. Zoals ik een hoop argumenten tegenkom van collega’s om afkerig te zijn van nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde en met name eHealth. Vaak hoor ik “mitsen en maren” en zorgen voor bijwerkingen. Terechte zorgen overigens. Maar door te blijven hangen in die mitsen en maren en angst voor bijwerkingen, vermindert het tempo waarin de maatschappij verandert echt niet.

Die maatschappij ontwikkelt zich gestaag door. En naarmate de gezondheidszorg achterblijft in het inzetten van moderne middelen om zorg te ondersteunen of aan te bieden, zal de maatschappij steeds vaker met een frons naar ons kijken, net zo lang tot er voldoende keuzemogelijkheden zijn bij andere aanbieders die wél op een goede manier eHealth inzetten. En daarbij aansluiten bij wensen en verwachtingen die er in de maatschappij leven.

Laten we niet verloren raken. Beweeg mee, buig bij waar bijwerkingen dreigen, maar mis ’t niet: Sign ‘O’ the times…

eHealthweek van 8-10 juni

————–
Englisch version:

Sign ‘O’ the times

Prince is dead. It’s almost incomprehensable that such a fantastic musician who was always there in a significant part of my life, ceases to exist at such a young age. And before you think: What’s the relation with eHealth and the eHealthweek (8-10 june, It will come!

Online generation

My kids said they knew some songs I played as a tribute, but for them Prince was more something of the past. And when I wanted to let them hear more, I realised with a shock that Prince wasn’t present on Youtube, Spotify or Apple Music in a relevant way! We can say that his talent is absolute en that real music-lovers will always keep on playing Prince-music, but my conclusion is different: Prince had an enormous musical talent, but I think he also had a blind spot: Times change and I think that for an important part he missed what is going on in society.

I’m afraid that for a younger generation he will lose his presence. For a generation that is used to listen to new stuff on Youtube or Spotify, or any other online-channel, Prince is simply out of reach! Some die-hards will buy his LP’s or CD’s, but I think that will be a very small group. Shocking conclusion is that a great artist by his sudden death, loses the power to reach a large part of a younger generation!

And what’s the connection with eHealth?

Yes? And the link with eHealth? Tell us?  Here it is: Prince had his reasons to be averse to new media. In the same way as I hear a lot of arguments from collegues to be averse to new developments in healthcare, in particular eHealth. I hear a lot of “ifs and buts” en worries about side-effects. Justified worries mostly! But by staying in these ifs and buts en fear for side-effects, the pace of the changing society won’t diminish! That society develops permanent.

And as healthcare falls behind in using modern means to deliver or support care, society will increase to look at us with a frown. Just as long as there will be enough other new caregivers who use eHealth in a proper way. And by that connect to wishes and expectations that live in society.

Let’s not get lost. Go with the flow, adjust side-effects if they’re there, but don’t miss it: Sign ‘O’ the times…

eHealthweek June 8-10 Amsterdam Netherlands

 

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
steunhart
Nederlandse primeur: Kind wacht met mobiel steunhart thuis op harttransplantatie
zorgsector
Zorgsector gevoelig voor AI-hackers
eenzaamheid
Dr. Margo van Kemenade: ‘Zorgrobots effectief bij bestrijden eenzaamheid’
biomarrkers operatie
Operaties zonder complicaties via biomarkers
zorgmodel
Zorgmodel 5.0 : radicale verandering vergt meer focus op data
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
Volg jij ons al?