Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zelfdiagnostiek; blended diagnostics

Als je in Nederland ziek wordt of een vraag hebt over je gezondheid, dan maak je een afspraak bij de huisarts. De huisarts is deskundig in het onderscheiden van ‘pluis en niet pluis’. Bovendien kan de huisarts je voor de meeste ziektes en kwalen goed behandelen. Ook chronisch zieken zijn afhankelijk van zorg van de huisarts; via een zorgprogramma krijgen zij een standaardoplossing.

Tags

Innovation Partner

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De huisarts doet –vaak in nauwe samenwerking met andere zorgverleners- fantastisch werk. Er ontbreekt echter nog een belangrijke partner in de zorg en dat is de patiënt zelf. Want voor een nog betere zorg zou iedereen, gezond en (chronisch) ziek, meer regie moeten kunnen nemen over de eigen ziekte en gezondheid. Tegenwoordig wordt die mogelijkheid gelukkig geboden, maar dat gebeurt nog maar mondjesmaat.

Weten is begrijpen

Uit onderzoek blijkt dat gezonde en zieke mensen beter adviezen opvolgen en adequater omgaan met hun medicatie als zij zelf goed begrijpen wat ze mankeren en wat zij zelf kunnen doen om hun gezondheid te verbeteren. e-health zal hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Een goed voorbeeld hiervan is de website thuisarts.nl waar iedereen gemakkelijk, goede en begrijpelijke informatie kan vinden over aandoeningen. Daarnaast zijn er e-health platforms voor chronisch zieken, waar ze informatie vinden over hun eigen ziekte, in contact kunnen komen met lotgenoten en hun eigen waardes kunnen monitoren. Maar dit is nog niet genoeg.

Digitale zorg

Door de groeiende vraag en een krappe arbeidsmarkt raakt de huisarts langzaamaan bedolven onder een enorme werkdruk: een extra reden om naast het reguliere huisartsbezoek digitale vormen van zorg in te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door voorafgaand aan het huisartsbezoek de mogelijkheid te creëren om digitaal een goede diagnose te stellen. Een persoon met een gezondheidsvraag vult dan eerst zelf een online vragenlijst in; de triage door de huisarts wordt hiermee vervangen. Door artificial intelligence worden de antwoorden geanalyseerd wat leidt tot een advies. De uitslag kan zijn dat er geen rede tot zorg is, dat het raadzaam is de huisarts te bezoeken, of verder onderzoek te doen.

Dit onderzoek kan in sommige gevallen zelf verricht worden middels een zelftest of door een deskundige op een zorglocatie. Vervolgens ontvangt de betreffende persoon digitaal de diagnose, wederom met een duidelijk en persoonlijk advies. Zo kan deze persoon zelf met de uitslagen op pad. Als hij bij de huisarts komt, dan is hij goed voorbereid en kan de huisarts sneller en adequaat zorg bieden. Prettig én efficiënt voor beide partijen!

Chronisch zieke patiënten kunnen hun eigen ziekte grotendeels regelen via verschillende online platforms. Wanneer we deze eHealth platforms uitbreiden met mogelijkheden om zelf waardes (zoals bloed en gewicht) te monitoren, afspraken te maken met de huisarts en zelf beslissingen te nemen, dan worden veel patiënten zelfbewuster en wijzer. Dat vergt echter nog wel wat aanpassing van veel bestaande platforms, met name op gebied van gebruiksvriendelijkheid.

Wat hebben we eraan?

Wat hebben gezonde mensen en patiënten aan digitale zorg met zelfdiagnostiek en zelfmonitoring?

  • Patiënten krijgen meer inzicht in hun ziekte. Ze snappen beter waarom ze bijvoorbeeld het advies krijgen om te stoppen met roken. Ze worden gemotiveerd na te denken over hun eigen gedrag en leefstijl en daar bewust verandering in aan te brengen. Hiervan zien zij de impact terug in hun waardes. Ook slikken ze de noodzakelijke pillen; hun therapietrouw is groter.
  • Patiënten kunnen een beter gesprek voeren met hun dokter of verpleegkundige, aangezien zij goed voorbereid en weten welke vragen ze aan de dokter willen stellen.
  • De dokter houdt meer tijd over voor een goed gesprek, omdat de patiënt zelf een deel van de verslaglegging op zich neemt.
  • Tenslotte voelen patiënten zich verantwoordelijk voor hun gezondheid en achten zichzelf in staat om daar iets aan te veranderen. Hoe krachtiger en machtiger mensen zich voelen, hoe beter het is voor hun gezondheid.

Digitaal is niet de oplossing

Zelfdiagnostiek en zelfmonitoring kunnen niet als losse elementen aangeboden worden. Het is pas verantwoord en effectief binnen de context van digitale zorg en de bestaande zorgverlening door professionals. Dit noemen we blended care of beter gezegd: blended diagnostics. Het wordt de hoogste tijd om dit te ontwikkelen. Op naar meer regie bij de patiënt!

Tags

Innovation Partner

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen