Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zorgorganisaties moeten deze technologie-investeringen prioriteit geven

Zorgverleners moeten vertrouwen hebben in de beslissingen die ze nemen en patiënten moeten erop kunnen vertrouwen de best mogelijke zorg te krijgen. Dat kan alleen als iedereen volledig op de hoogte is van wat er in de hele zorgcyclus is gebeurd.

Tags

Gast auteur

  • Casper Zweers is regiodirecteur Benelux bij Zebra Technologies.

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Met een uitgebreid aanbod van gezondheidsdiensten is het belangrijk om de communicatie, coördinatie en samenwerking te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk om kennis en data te combineren. Met dit in het achterhoofd is er nieuwe technologie die ziekenhuizen kunnen implementeren om deze zaken te bereiken.

Geef verpleegkundigen meer tijd om zich te concentreren op de patiëntenzorg

Elke dag wordt er gevraagd om veel patiënten te behandelen en nog meer papierwerk in te vullen. Door die administratie tijd te minimaliseren, hebben verpleegkundigen meer tijd voor patiënten.

Vermijd de duplicatie van patiëntinformatie in zorginformatiesystemen – en het verkeerd rapporteren van informatie

Het hebben van een enkel, nauwkeurig dossier als referentie is essentieel om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen en onoplettendheid te voorkomen tijdens de zorgoverdracht. Het elimineert ook de tijd die leden van het zorgteam moeten besteden aan het proberen het verhaal op een rijtje te krijgen en vervolgens het lastige ‘papierwerk’ in te vullen om het elektronische gezondheidsdossier (EPD) op orde te brengen en te houden.

Zorg ervoor dat zonder problemen aan de zorgverwachtingen – en wensen van patiënten – wordt voldaan

Patiënten vertrouwen erop dat artsen en verpleegkundigen nauw toezicht houden op hun zorg en beslissingen nemen die in het belang van de patiënt zijn. Dus als er fouten worden gemaakt, wil men weten waarom dit gebeurt. Hoewel het makkelijk kan zijn om fouten toe te schrijven aan menselijke fouten, moeten we de rol die informatie – of verkeerde informatie – speelt bij zorgbeslissingen niet negeren. Als een patiënt niet in staat is om zijn of haar medische geschiedenis te communiceren of om onderliggende aandoeningen of allergieën te vermelden, dan doen behandelaars hun best om het acute probleem te behandelen. Pas wanneer er een bijwerking optreedt, realiseert men zich dat een belangrijk stuk informatie is gemist. Als men realtime toegang heeft tot patiëntendossiers, zouden veel incidenten kunnen worden voorkomen. Daarom is mobiele technologie in de zorg dus van groot belang.

Als het zorgsysteem deze doelen ook heeft en er al in een bepaalde hoedanigheid klinische mobiele computers, printers, barcodescanners, RFID-technologieën of realtime locatiesystemen (RTLS) wordt gebruikt, hoeft het ziekenhuis slechts de oplossingen op te schalen zodat deze beter beschikbaar zijn voor aanvullende workflows. Als er nog steeds veel wordt vertrouwd op papieren processen, raden we aan om prioriteit te geven aan de implementatie van mobiliteitsoplossingen.

Mobiele technologie fundament

Zorg ervoor dat het beleid en de procedures bijgewerkt worden om de juiste technologische hulpmiddelen te implementeren en geef vervolgens de juiste training. Het personeel heeft duidelijke instructies nodig over hoe alle apparaten (al dan niet gedeeld) grondig moeten worden gedesinfecteerd, hoe de apparaten moeten worden beveiligd om de privacy van de patiënt te beschermen en hoe alle communicatie-, samenwerkings- en workflowtoepassingen kunnen worden gemaximaliseerd.

Om de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren en het vertrouwen van de patiënt op te bouwen in de acties die worden ondernomen, moeten de capaciteiten voor de supply chain, het voorraadbeheer en de locatie van activa worden versterkt. Behandelaars en patiënten moeten weten dat ze kunnen krijgen wat ze nodig hebben en wanneer ze iets nodig hebben. Men moet ook kunnen verifiëren dat de gebruikte benodigdheden en apparatuur, de geïmplanteerde medische apparaten, de gerapporteerde testresultaten en de toegediende farmaceutische componenten in een perfecte staat zijn.

Dat kan alleen als zorgmedewerkers en hun partners binnen het zorgecosysteem te allen tijde (via sensoren, RFID en meer) inzicht hebben in de behandeling en opslag van alle middelen (via mobiele computers).

Klik hier voor meer informatie over hoe technologie helpt bij het moderniseren van zorgactiviteiten.

Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met Zebra Technologies.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Gast auteur

  • Casper Zweers is regiodirecteur Benelux bij Zebra Technologies.

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen