Search
Close this search box.
Search

Editie 01 2022

Lucien Engelen (strateeg zorginnovatie):
‘De zorg is de maatschappij een beetje kwijtgeraakt’
16 februari 2022

Goede werkplekomgeving must voor zorgmedewerker, vindt 
Vinood Mangroelal, KPN: ‘Streef samen naar meer werkplekplezier‘

Zorgpersoneel is een schaars goed en die schaarste neemt toe naarmate de vraag naar zorg groeit. Alle reden dus om de zorgmedewerker – aan het...

Informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie klaar voor gebruik COVID-19-vaccinatiegegevens uniform registreren en uitwisselen in 2022

Vlot en veilig vaccinatiegegevens met elkaar uitwisselen, willen zorgverleners al lang. Dit komt de zorg ten goede. Het Nederlandse vaccinatiewerkveld is echter complex en betrokken...

Bestrijd de zorgcrisis met leeftijdsbestendige woningen

Het heeft even geduurd, maar na de langste formatie ooit hebben we nu een nieuw kabinet. Hóe nieuw het is, zal in de praktijk moeten...

Toekomst Nederlandse volksgezondheid:
‘Veerkrachtig gezondheidssysteem levert iedereen iets op’

Stijgende zorgkosten, toenemende vergrijzing en oplopende arbeidstekorten vragen al decennia om een fundamentele transitie van ons gezondheidssysteem. De coronapandemie komt daar bovenop. Daardoor is des...

De klimaatcrisis schreeuwt om digitalisering

Het is aan de coronapandemie te danken dat digitalisering in de zorg zo’n grote vlucht heeft genomen. Tegelijkertijd is het omgekeerde het geval: digitalisering heeft...

Via onderzoeksuitkomsten naar baten 
bij inzet sociale robots

Sociale robots worden binnen de Nederlandse zorg steeds meer ingezet. Met daarbij mooie indicaties van de potentiële kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten. Een veelgehoord punt bij...

De (digitale) basis op orde

Het is een veelgebruikte zin in de zorg: ‘We moeten eerst de basis op orde hebben’. Daar wordt meestal mee bedoeld dat de bezetting rond...

Interprofessionele samenwerking tussen zorg- en technologie-opleiding

Het is al langer bekend: goede e-health toepassingen ontstaan door een goede interactie tussen de technische-, zorg- en welzijnsprofessional. Elkaar begrijpen is daarvoor noodzakelijk: wat...

Never waste a good crisis 
Knelpunten oplossen doe je samen

Het is bekend dat het functioneren van oudere patiënten nadelig wordt beïnvloed wanneer ze langer dan nodig in het ziekenhuis wachten op vervolgzorg.1,2 Toch gebeurt...

Doet u mij maar een dwarsdenker

Wat ben je dwars, hoorde ik laatst. Eerst schrok ik een beetje, dat klonk namelijk nogal negatief. Het was vast niet lelijk bedoeld, en ik...

Interoplab faciliteert zorgvuldige voorbereiding toepassing PGO

Data over de patiënt moet niet alleen beschikbaar zijn, maar ook geschikt voor hergebruik. In de praktijk leidt dit op meerdere fronten tot problemen. Die...

X-eHealth: impuls voor digitale Europese informatie-uitwisseling

Tijdens een ritje langs de boulevard van een Portugees strand ga je onderuit met je gehuurde e-chopper. Een plaatselijke arts constateert een haarscheurtje in je...

Voedingsadvies loopt in de soep

De sport die ik mijn hele leven het meest beoefend heb, is hardlopen. De laatste jaren is deze sport op een positieve manier uit de...

Zijn (serious) games werkelijk 
zo schadelijk?

Op 20 december publiceerde ICT&health(1) een artikel over het rapport van het Trimbos instituut met de titel ‘Meer duidelijkheid over gedragsbeïnvloeding games’(2). Een week later...

Social engineering: het hacken 
van mensen

Je hebt hackers die systemen hacken, en je hebt hackers die mensen hacken. Die laatste categorie noemen we social engineers. Ze maken gebruik van psychologie...

‘Het leven veraangenamen en tekorten tegengaan’

Om welbevinden van cliënten in de gehandicaptenzorg duurzaam te ondersteunen, ook met relatief minder zorgverleners, is de inzet van zorgtechnologie belangrijk. Zorgtechnologie kan volgens Vilans-expert...

Goede werkplekomgeving must voor zorgmedewerker

Zorgpersoneel is een schaars goed en die schaarste neemt toe naarmate de vraag naar zorg groeit. Alle reden dus om de zorgmedewerker – aan het...

Actuele innovaties in de gezondheidszorg

De huidige digitale revolutie biedt geweldige kansen voor onze samenleving en gezondheidszorg. Iedereen moet zeker zijn van passende en betaalbare zorg: nu en in de...

De Zorgambassade: snelkookpan 
voor zorginnovatie

Misschien herken je het wel: er wordt een potentieel waardevol initiatief ontwikkeld, maar dat blijft vervolgens steken in de pilotfase. Opschaling blijkt moeilijk vanwege allerlei...

Living labs: onmisbaar tussen prototype en praktijk

Testen, onderzoeken en doorontwikkelen van zorginnovaties – met en door professionals, patiënten en zorginstellingen: het gebeurt in de tientallen health & technology ‘living labs’ die...

Succes verzekerd?

Tijdens onze thema-middag ‘Innovatie en digitalisering’ wordt een aantal innovatieprojecten met veel enthousiasme door meerdere medewerkers uit de organisatie gepresenteerd. Mooie voorbeelden van hoe je...

Sturen met data geeft Jarabee meer tijd voor cliënten

De Twentse instelling voor jeugdzorg Jarabee ontwikkelt een business intelligence platform om meer inzicht te krijgen in een reeks belangrijke prestatie-indicatoren. Dit maakt het mogelijk...

Booster in de bovenarm, huisarts 
in het hart

Een nieuw jaar, een nieuw kabinet en wellicht ook een aantal nieuwe technieken en bijbehorende buzzwords. Ik heb er zin in en ben hoopvol. Niet...

Frank Snoek, A’dam UMC:
‘E-health vermindert mentale problemen bij chronische aandoeningen’

Mensen met chronische somatische aandoeningen hebben naast fysieke vaak ook met hun ziekte samenhangende mentale problemen. Ze moeten leren omgaan met deze ziekte en hebben...

Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst!

Het is eigenlijk heel voorspelbaar, zo elk jaar vlak voor de kerst komen ineens allerlei belangrijke mededelingen, brieven en rapporten naar buiten. Het lijkt wel...

Tijdig voorbereiden op MDR-certificering cruciaal voor ontwikkelaars medische software

Software kan een medisch hulpmiddel zijn, bijvoorbeeld als een toepassing monitoring van patiënten, diagnostiek of medicatievoorschrijving ondersteunt. Dan is een CE-markering noodzakelijk. Sinds mei 2021...

Wordt ‘hosselen’ het nieuwe omzien naar elkaar?

Zit in de titel van het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’, dé oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken in de zorg? Het personeelstekort in...

Duidelijke impact bedsensor op levenskwaliteit en kwaliteit zorg

De ouderenzorg staat voor een immense opgave. Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe en daarmee de vraag naar hoogwaardige en complexe zorg. En dat terwijl...

Smart glasses in ouderenzorg:
Niet dé oplossing, wel interessant in krappe arbeidsmarkt

In 2013 bracht Google de eerste slimme bril op de markt. De ‘glass’ werd nooit echt een succes, maar in de zakelijke markt zien we...

Resultaten slimme medicatieverificatie via patiëntportaal:
Betere kwaliteit zorg & grotere efficiëntie

In deze en komende edities van ICT&health staan we stil bij het Citrienprogramma e-health. In dit landelijke programma werken Nederlandse umc’s samen aan opschaling van...

Dianda Veldman, Patiëntenfederatie:
‘De klantvriendelijkheid van de zorg 
is onder de maat’

Het wordt tijd voor een radicale koerswijziging in de zorg, vindt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie. De patiënt moet nu eindelijk echt eens centraal...

Expeditie Omring: Digitalisering en datagedreven werken & besturen

Zorgaanbieder Omring (kop van Noord-Holland) heeft de visie en koers voor de komende jaren aangescherpt en is daarbij tot een conclusie gekomen die vergaande gevolgen...