Editie 03 2022

‘Stop met lopende band zorg’
16 juni 2022

Transitie naar duurzame zorg vraagt om gedragsaanpassingen

Het zal zo’n 35 jaar geleden zijn dat in de zorg de grote omslag begon van herbruikbare middelen naar disposables. De groene jassen, groene OK-lakens...

Visiegedreven en holistisch zorgprofessionals ruimte bieden

Om de zorg in de toekomst voor iedereen beschikbaar te houden, mét behoud van kwaliteit, moeten we die zorg anders organiseren. Enerzijds betekent dit letterlijk...

Einde van de theorie: maakt data wetenschappelijke modellen overbodig?

In de zomer van 2008 kwam Chris Anderson van het magazine Wired met het prikkelende artikel “The End of Theory: The Data Deluge Makes the...

De rol van AI en informatie binnen nefrologie

Ruim één op de tien Nederlanders heeft chronische nierschade. Een deel van hen ontwikkelt uiteindelijk nierfalen. Hoewel nierfalen dodelijk is, kan een nierfunctie-vervangende behandeling –...

Vive l’Europe!?

Stel je voor. Je valt bijzonder ongelukkig tijdens je wintersportvakantie omdat je toch weer spannend off-piste wilde snowboarden. Je valt met je rug op een...

Registratie aan de bron verrijkt kennisplatform Amigo!

Binnen je zorginstelling gestandaardiseerde informatie-uitwisseling willen realiseren is één ding, maar hoe doe je dat dan? Waar moet je beginnen? Sinds begin 2021 helpt kennisplatform...

Secundair gebruik zorginformatie krijgt primaire aandacht

Betere diagnoses met behulp van AI of kwalitatief beter beleid voeren op basis van waardevolle data. In de zorg is ruim voldoende data beschikbaar om...

Ff vertragen, ff schakelen!

Ik liep net rond op onze nieuwe verpleegafdeling G4Noord ‘Chirurgie en MDL’ in het Amsterdam UMC - waar ik de werkplekmanager van ben. Sinds kort...

‘Technologie van de toekomst is nu al te gebruiken’

Zorginstellingen hebben sinds de coronacrisis niet alleen grote stappen gezet op het gebied van e-health, maar ook in het faciliteren van werken op afstand voor...

Bibliotheek kan veel betekenen voor digitale vaardigheden

Vergrijzing levert een toenemende zorgvraag en daarmee samenhangende kostenstijging op. Bovendien zijn er al te weinig zorgprofessionals om die toenemende vraag aan te kunnen. Een...

Jij moet gemotiveerd zijn!

Als ik heel eerlijk ben, is dat wat ik het liefst zou zeggen tegen mensen. Want… hoe kun je nou niet gemotiveerd zijn om digitaal...

‘Als niemand merkt dat we track & trace gebruiken, werkt het systeem’

Klinisch fysicus Jaap Groen, werkzaam in het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, is een groot aanhanger van automatisering in de zorg. Maar dan moet het wel op...

Meer rust voor zorgprofessional en patiënt

Saturatiemeters, bedsensoren, hartmonitors, beademingsapparaten, wearables. Steeds meer apparatuur levert steeds meer data op, resulterend in een steeds grotere stroom aan meldingen en alarmeringen die de...

‘Domeinoverstijgend denken past niet in ons organogram’

“In de zorg leren we evidence based te werken. Maar als het gaat om innovatie, lijkt het alsof iedereen dat is vergeten en vol goede...

‘Transformatie nodig van zorgecosysteem naar gezondheidsecosysteem’

De kloof tussen de vraag naar en het aanbod van zorg wordt verontrustend groot en blijft groeien. De zorg moet anders worden ingericht om goed,...

Hoe breng je meerwaarde zorgtechnologie in beeld?

De vraag hoe de meerwaarde van zorgtechnologie kan worden gekwantificeerd, blijkt niet eenvoudig te beantwoorden. Vanuit de Innovatie-impuls zijn nu twee instrumenten ontwikkeld die helpen...

Ziekenhuizen en TU’s bouwen bruggen voor innovatie

Door de snelle opmars van technologie wordt het vak chirurgie steeds technischer. De snelheid van die opmars is voor een belangrijk deel te danken aan...

Zorgorganisatie Thebe lanceert Digitaal Leerlandschap

Sinds kort kunnen medewerkers van VVT-organisatie Thebe in een Digitaal Leerlandschap zelf aan de slag met het vergroten van hun digitale vaardigheden. Paul Kouwenberg en...

‘Het aanvalsoppervlak is enorm vergroot’

Zorgprofessionals werken steeds meer buiten de muren van het ziekenhuis. Ziekenhuizen zetten in op het thuis monitoren van patiënten, het ontwikkelen van apps en het...

Komt een sociale robot solliciteren

Marcel Heerink schreef in 2019 een bijzonder boek, met de titel: ‘een bemoedigende gids voor sociale robots’. Heerink werkte als onderzoeker aan projecten met sociale...

Verhindert wet de uitwisseling van gegevens?

Bij uitwisseling van patiëntgegevens wordt wet- en regelgeving soms ervaren als een hinderpaal. Vaak onterecht. De borging van de privacy en de vertrouwelijkheid van het...

Gaat de gezondheidszorg voor de échte Metaverse?

Ik herinner me het bezoekje aan de virtuele wereld van Second Life in 2006 hooguit als interessante ervaring. Terwijl Second Life opgericht werd vanuit een...

De Metaverse: de nieuwe kleren van de keizer?

Dit is - met voorsprong - het moeilijkste artikel dat ik ooit geschreven heb voor ICT&health sinds mijn vuurdoop zeven jaar geleden (2015/3). Het is...

Stop met nieuwe pilots en schaal bestaande innovaties op

Elkaar fysiek weer ontmoeten en bijpraten was het belangrijkste informele thema van de door corona uitgestelde Openingsmanifestatie van ICT&health. Zo’n 4.000 bezoekers waren door de...

Longarts in de voorhoede van thuismonitoring

Ze noemde zichzelf ‘sceptisch’ over e-health. Maar inmiddels is ze om. Longarts Renske Vorselaars kreeg dan ook niet de minste vuurdoop: op 1 april 2020...

‘Op een andere manier investeren in relatie met patiënt’

Doordat COVID-19 thuismonitoring in een stroomversnelling bracht, zijn het in veel ziekenhuizen vooral de longartsen die het thuismonitoringsvuur verspreiden. Bij andere vakgroepen wordt soms nog...

‘Radiologen moeten mogelijkheden technologie ten volle benutten’

Jet Quarles van Ufford, radioloog en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), is bevlogen en enthousiast over de mogelijkheden die IT-innovaties bieden voor...

Succesvolle PGO-pilot bij Friese huisartsenpraktijk

Bij huisartsenpraktijk Wouterswoude in Friesland is een pilot afgerond met het gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het was een kleinschalig experiment, maar de resultaten...

GZ-Plein: volledig digitale zorg en daar voorbij

GZ-psycholoog Inge Poels werkte jarenlang in de verslavingszorg in de reguliere GGZ, binnen de specialistische GGZinstelling Vincent van Gogh. Daar draaide ze mee in een...

‘Voor langdurig resultaat moet e-health in GGZ ook geborgd worden’

E-health in de GGZ als onderdeel van blended behandeling kan veel voordelen bieden. “Het idee dat behandelen beter en makkelijker gaat door een e-health toepassing...

Nog steeds cyberoorlog in de bestuurskamer!

Op de agenda staat de eindrapportage van de externe adviseur inzake onze ICT- en informatieveiligheid. Ik kan het niet laten om toch even een diepe...

Hudsonlaboratorium boekt record op record

Het Hudsonlab boekte in de afgelopen maanden het een na het andere record. Dat klinkt tegenstrijdig, want de pandemie is immers op zijn retour. Maar...

De rol van de zorginformaticus bij Zorginnovaties

Een groeiend aantal mensen is werkzaam op het snijvlak van zorg en ICT. Dit kunnen functioneel beheerders zijn, maar ook adviseurs bij innovaties. Of ze...

Data Omaha System onmisbaar voor toekomstige zorg

In de toekomst zal er steeds meer en vaker een beroep op de wijkverpleging worden gedaan. Dit is nodig omdat steeds meer ziekenhuis- en verpleeghuiszorg...

Reablement als leidraad voor vernieuwing

Herinnert u zich wellicht de Vilans-publicatie: ‘Scandinavische zorg is minder duur en complex’? Het rapport kwam alweer een tijd geleden uit (2019). Corona leidde ons...

Slimme softwarekoppelingen verhogen efficiency Centrale Bloedafname

De efficiency van logistiek op de Centrale Bloedafname van de afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum is met 30 tot...

Medische software komt met een bijsluiter

Een ernstige kwetsbaarheid in de log-tool Apache Log4j heeft in december 2021 veel stof doen opwaaien. Ondanks de ernst van de kwetsbaarheid duurde het soms...

De hybride toekomst van het BovenIJ ziekenhuis

In de week van de slimme zorgestafette, afgelopen februari, stelde het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam-Noord koers te zetten naar een nóg bredere inzet van digitale...

Thuismonitoring is ‘mind-blowing’ belofte voor de toekomst

Als er maar genoeg urgentie is, krijgt een ziekenhuis vleugels. Organisatorische en bureaucratische drempels verdwenen als sneeuw voor de zon toen het Dordtse Albert Schweitzer...

Transitie naar duurzame zorg vraagt om gedragsaanpassingen

Het zal zo’n 35 jaar geleden zijn dat in de zorg de grote omslag begon van herbruikbare middelen naar disposables. De groene jassen, groene OK-lakens...

Visiegedreven en holistisch zorgprofessionals ruimte bieden

Om de zorg in de toekomst voor iedereen beschikbaar te houden, mét behoud van kwaliteit, moeten we die zorg anders organiseren. Enerzijds betekent dit letterlijk...

Einde van de theorie: maakt data wetenschappelijke modellen overbodig?

In de zomer van 2008 kwam Chris Anderson van het magazine Wired met het prikkelende artikel “The End of Theory: The Data Deluge Makes the...

De rol van AI en informatie binnen nefrologie

Ruim één op de tien Nederlanders heeft chronische nierschade. Een deel van hen ontwikkelt uiteindelijk nierfalen. Hoewel nierfalen dodelijk is, kan een nierfunctie-vervangende behandeling –...

Vive l’Europe!?

Stel je voor. Je valt bijzonder ongelukkig tijdens je wintersportvakantie omdat je toch weer spannend off-piste wilde snowboarden. Je valt met je rug op een...

Registratie aan de bron verrijkt kennisplatform Amigo!

Binnen je zorginstelling gestandaardiseerde informatie-uitwisseling willen realiseren is één ding, maar hoe doe je dat dan? Waar moet je beginnen? Sinds begin 2021 helpt kennisplatform...

Secundair gebruik zorginformatie krijgt primaire aandacht

Betere diagnoses met behulp van AI of kwalitatief beter beleid voeren op basis van waardevolle data. In de zorg is ruim voldoende data beschikbaar om...

Ff vertragen, ff schakelen!

Ik liep net rond op onze nieuwe verpleegafdeling G4Noord ‘Chirurgie en MDL’ in het Amsterdam UMC - waar ik de werkplekmanager van ben. Sinds kort...

‘Technologie van de toekomst is nu al te gebruiken’

Zorginstellingen hebben sinds de coronacrisis niet alleen grote stappen gezet op het gebied van e-health, maar ook in het faciliteren van werken op afstand voor...

Zorgorganisatie Thebe lanceert Digitaal Leerlandschap

Sinds kort kunnen medewerkers van VVT-organisatie Thebe in een Digitaal Leerlandschap zelf aan de slag met het vergroten van hun digitale vaardigheden. Paul Kouwenberg en...

Jij moet gemotiveerd zijn!

Als ik heel eerlijk ben, is dat wat ik het liefst zou zeggen tegen mensen. Want… hoe kun je nou niet gemotiveerd zijn om digitaal...

‘Als niemand merkt dat we track & trace gebruiken, werkt het systeem’

Klinisch fysicus Jaap Groen, werkzaam in het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, is een groot aanhanger van automatisering in de zorg. Maar dan moet het wel op...

Meer rust voor zorgprofessional en patiënt

Saturatiemeters, bedsensoren, hartmonitors, beademingsapparaten, wearables. Steeds meer apparatuur levert steeds meer data op, resulterend in een steeds grotere stroom aan meldingen en alarmeringen die de...

‘Domeinoverstijgend denken past niet in ons organogram’

“In de zorg leren we evidence based te werken. Maar als het gaat om innovatie, lijkt het alsof iedereen dat is vergeten en vol goede...

‘Transformatie nodig van zorgecosysteem naar gezondheidsecosysteem’

De kloof tussen de vraag naar en het aanbod van zorg wordt verontrustend groot en blijft groeien. De zorg moet anders worden ingericht om goed,...

Hoe breng je meerwaarde zorgtechnologie in beeld?

De vraag hoe de meerwaarde van zorgtechnologie kan worden gekwantificeerd, blijkt niet eenvoudig te beantwoorden. Vanuit de Innovatie-impuls zijn nu twee instrumenten ontwikkeld die helpen...

Ziekenhuizen en TU’s bouwen bruggen voor innovatie

Door de snelle opmars van technologie wordt het vak chirurgie steeds technischer. De snelheid van die opmars is voor een belangrijk deel te danken aan...

Bibliotheek kan veel betekenen voor digitale vaardigheden

Vergrijzing levert een toenemende zorgvraag en daarmee samenhangende kostenstijging op. Bovendien zijn er al te weinig zorgprofessionals om die toenemende vraag aan te kunnen. Een...

‘Het aanvalsoppervlak is enorm vergroot’

Zorgprofessionals werken steeds meer buiten de muren van het ziekenhuis. Ziekenhuizen zetten in op het thuis monitoren van patiënten, het ontwikkelen van apps en het...

Nog steeds cyberoorlog in de bestuurskamer!

Op de agenda staat de eindrapportage van de externe adviseur inzake onze ICT- en informatieveiligheid. Ik kan het niet laten om toch even een diepe...

Komt een sociale robot solliciteren

Marcel Heerink schreef in 2019 een bijzonder boek, met de titel: ‘een bemoedigende gids voor sociale robots’. Heerink werkte als onderzoeker aan projecten met sociale...

Verhindert wet de uitwisseling van gegevens?

Bij uitwisseling van patiëntgegevens wordt wet- en regelgeving soms ervaren als een hinderpaal. Vaak onterecht. De borging van de privacy en de vertrouwelijkheid van het...

‘Radiologen moeten mogelijkheden technologie ten volle benutten’

Jet Quarles van Ufford, radioloog en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), is bevlogen en enthousiast over de mogelijkheden die IT-innovaties bieden voor...

Gaat de gezondheidszorg voor de échte Metaverse?

Ik herinner me het bezoekje aan de virtuele wereld van Second Life in 2006 hooguit als interessante ervaring. Terwijl Second Life opgericht werd vanuit een...

De Metaverse: de nieuwe kleren van de keizer?

Dit is - met voorsprong - het moeilijkste artikel dat ik ooit geschreven heb voor ICT&health sinds mijn vuurdoop zeven jaar geleden (2015/3). Het is...

Stop met nieuwe pilots en schaal bestaande innovaties op

Elkaar fysiek weer ontmoeten en bijpraten was het belangrijkste informele thema van de door corona uitgestelde Openingsmanifestatie van ICT&health. Zo’n 4.000 bezoekers waren door de...

Longarts in de voorhoede van thuismonitoring

Ze noemde zichzelf ‘sceptisch’ over e-health. Maar inmiddels is ze om. Longarts Renske Vorselaars kreeg dan ook niet de minste vuurdoop: op 1 april 2020...

‘Op een andere manier investeren in relatie met patiënt’

Doordat COVID-19 thuismonitoring in een stroomversnelling bracht, zijn het in veel ziekenhuizen vooral de longartsen die het thuismonitoringsvuur verspreiden. Bij andere vakgroepen wordt soms nog...

Medische software komt met een bijsluiter

Een ernstige kwetsbaarheid in de log-tool Apache Log4j heeft in december 2021 veel stof doen opwaaien. Ondanks de ernst van de kwetsbaarheid duurde het soms...

GZ-Plein: volledig digitale zorg en daar voorbij

GZ-psycholoog Inge Poels werkte jarenlang in de verslavingszorg in de reguliere GGZ, binnen de specialistische GGZinstelling Vincent van Gogh. Daar draaide ze mee in een...

‘Voor langdurig resultaat moet e-health in GGZ ook geborgd worden’

E-health in de GGZ als onderdeel van blended behandeling kan veel voordelen bieden. “Het idee dat behandelen beter en makkelijker gaat door een e-health toepassing...

Succesvolle PGO-pilot bij Friese huisartsenpraktijk

Bij huisartsenpraktijk Wouterswoude in Friesland is een pilot afgerond met het gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het was een kleinschalig experiment, maar de resultaten...

De rol van de zorginformaticus bij Zorginnovaties

Een groeiend aantal mensen is werkzaam op het snijvlak van zorg en ICT. Dit kunnen functioneel beheerders zijn, maar ook adviseurs bij innovaties. Of ze...

Data Omaha System onmisbaar voor toekomstige zorg

In de toekomst zal er steeds meer en vaker een beroep op de wijkverpleging worden gedaan. Dit is nodig omdat steeds meer ziekenhuis- en verpleeghuiszorg...

Reablement als leidraad voor vernieuwing

Herinnert u zich wellicht de Vilans-publicatie: ‘Scandinavische zorg is minder duur en complex’? Het rapport kwam alweer een tijd geleden uit (2019). Corona leidde ons...

Slimme softwarekoppelingen verhogen efficiency Centrale Bloedafname

De efficiency van logistiek op de Centrale Bloedafname van de afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum is met 30 tot...

Hudsonlaboratorium boekt record op record

Het Hudsonlab boekte in de afgelopen maanden het een na het andere record. Dat klinkt tegenstrijdig, want de pandemie is immers op zijn retour. Maar...

Thuismonitoring is ‘mind-blowing’ belofte voor de toekomst

Als er maar genoeg urgentie is, krijgt een ziekenhuis vleugels. Organisatorische en bureaucratische drempels verdwenen als sneeuw voor de zon toen het Dordtse Albert Schweitzer...

De hybride toekomst van het BovenIJ ziekenhuis

In de week van de slimme zorgestafette, afgelopen februari, stelde het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam-Noord koers te zetten naar een nóg bredere inzet van digitale...