Editie 05 2019

No data was found

Persoonlijke Gezondheidsomgeving: van inzicht naar regie

De nadruk op het verhogen van de zelfredzaamheid van de burger op het gebied van gezondheidszorg neemt exponentieel toe. Met de aankomende vergrijzing en de...

Stephan Hadinger, Amazon Web Services: Cloudopslag data maakt sneller innoveren mogelijk’

Opslag van medische gegevens in de cloud is veiliger dan opslag van gegevens op eigen servers in een kelder van een ziekenhuis. Ook kunnen zorgaanbieders...

Van business cases naar structurele bekostiging voor zorgtechnologie

Nederland is één van de meest innovatieve landen ter wereld. Ondernemen zit van oudsher in ons DNA en dat zien we ook terug aan de...

Lies van Gennip: ‘Het is tijd voor monitoring 2.0’

“Hoe professionals en zorggebruikers tegenover e-health staan, is de afgelopen jaren goed beschreven in de eHealth-monitor”, stelt Lies van Gennip, die op 1 september jl....

Pharos-onderzoek biedt ziekenhuizen inzichten. Hoe wordt patiëntportaal toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen

Vanaf 2020 heeft iedereen online toegang tot zijn eigen medische gegevens. Ziekenhuis- ofwel patiëntportalen zijn daarvoor een belangrijke ingang. Maar hoe zorgen ziekenhuizen ervoor dat...

Huisarts Bart van Pinxteren: ‘PGO gaat helpen om samen te beslissen’

MedMij komt eraan. Nog dit jaar zullen de eerste gezondheidsgegevens van zorgverleners in de PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) van patiënten terecht komen. Veel zorggebruikers kunnen niet...

Astrum College en Zetacom sorteren voor op toekomst langdurige zorg

Astrum College en Zetacom zijn een langdurig samenwerkingsverband aangegaan. Het doel: MBO-studenten zorg laten kennismaken met de zorgtechnologie die in hun latere werk een steeds...

Nictiz en NVZ: Steeds meer ziekenhuizen bieden patiënten online inzage

Met ingang van 1 juli 2020 zijn de Nederlandse ziekenhuizen wettelijk verplicht om patiënten digitale inzage te geven in hun medische gegevens. De afgelopen jaren...

Onvoldoende transparantie struikelblok Automated Machine Learning Artsen willen inzicht in ‘black box’

In de gezondheidszorg is nog veel terrein te winnen op het gebied van gebruik en slim verwerken van data. Automated Machine Learning (AutoML) zou hieraan...

Laura Craft, Gartner: ‘Veel drempels voor beter gebruik data, maar we staan op keerpunt’

Data analytics, slimme algoritmen: technologie die bij zaken als genomics, volksgezondheid, diagnostiek en preventie een steeds grotere rol spelen. In de praktijk zijn er echter...

Toekomst van huisartsenzorg: ‘Innovaties nodig om in toekomst zorg te kunnen blijven verlenen’

Huisartsenzorg in Nederland staat onder druk. De meerderheid van de huisartsen ervaart een te hoge werkdruk. De hoeveelheid zorg die op het bordje van de...

NewDawn Robotics: ’Haal de robot uit de mens’

Dit verhaal begint met kinderlijke opwinding, maar het onderwerp is allesbehalve kinderachtig. Om met het eerste te beginnen: ik ervaar nog steeds een kinderlijk soort...

Mieke Booij, wethouder Haarlemmermeer: ‘Financiën blijven struikelblok voor opschalen digitale technologie’

Gemeenten hebben een groeiend pakket aan taken op het gebied van zorg en welzijn, zeker sinds de invoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in...

Compliance levert belangrijke bijdrage aan succes Patient Journey App

De patiënt gedurende de gehele behandeling begeleiden met de juiste informatie op het juiste moment. Dit was het doel van Interactive Studios met de Patient...

‘Co-creatie basis voor next generation zorgtechnologie’

Een nog hechtere samenwerking tussen alle stakeholders in de zorg moet ervoor zorgen dat technologie echt in dienst komt te staan van de zorgprofessional. Via...

Thuis leren op maat en op passende tijden Saltro Academie, online leerplatform voor zorgverleners

Saltro maakt zich sterk voor integrale diagnostiek. In de dagelijkse praktijk probeert de laboratoriumorganisatie op allerlei manieren kennis en waarde toe te voegen aan geleverde...

In hart en nieren: ode aan de patiënt

Liefde laat de wereld zien, geld laat de wereld draaien, ziekte en verlies laten de wereld voelen. De één ervaart de pieken en dalen van...

Opnieuw leren sturen

Mijn verjaardag, 25 mei jongstleden. Een nieuwe rolstoel stond in de woonkamer. Niemand ging erin zitten, wat volgens mij ook wel logisch is. Waarschijnlijk was...

UMC Utrecht werkt aan care continuüm voor elke patiënt ‘1.000 keer no leidt tot één goede yes’

Digitale innovatie bij het UMC Utrecht vindt plaats in een team van patiënten, zorgprofessionals, data scientists, softwareontwikkelaars, ethici en IT-specialisten. Deze werkwijze heeft geleid tot...

Helpdeskmedewerkers: je haat ze en je houdt van ze De geheimen van de servicedesk ICT

Je vervloekt ze als ‘het systeem weer eens plat ligt’ of als het lijkt dat je de hele dag in de dode hoek van de...

Nut apps voor medicatietrouw; impact e-health in kaart brengen

In deze rubriek licht ditmaal dr. Tom van de Belt diverse wetenschappelijke studies toe op het snijvlak van digitalisering en gezondheid. In de eerste studie...

Onderzoek naar succesfactoren ‘Betrek burgers actiever bij ontwikkeling en implementatie PGO’

Op strategisch niveau zet de overheid in op succesvolle ontwikkeling en implementatie van een PGO. Leveranciers en zorginstellingen worden ondersteund middels financieringsregels, waaronder het VIPP-Programma....

Resultaten van een praktisch, speels onderzoek: Knelpunten bij het gebruik van zorgtechnologie

Iedereen is het er over eens: de implementatie van zorgtechnologie verloopt moeizaam in de praktijk. Als zorginnovator weet ik zelf dat dat vaak te maken...

Het belang van cybersecurity in de zorg

De zorg is een complexe sector met een dito systeemlandschap, waarin (zeer) hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid en privacy van patiënt- en medische...

Philadelphia deelt onderzoeksuitkomsten eerste verkenning Sociale robotica als impuls voor meer zelfstandigheid

Philadelphia onderzoekt nieuwe manieren om mensen met een beperking te helpen het beste uit zichzelf te halen. Vanuit die strategische visie zag de organisatie drie...

Leefstijl op recept

Geen pillendieet, maar een leefstijl op recept is de toekomst van onze gezondheidszorg. Het helpt mij te reflecteren, relativeren en ondersteunt mij bij het herstellen...

Mark Schuuring over Hartwacht: ‘Kern succesvolle e-health-implementatie is juiste patiënt zoeken’

Als het om e-health-toepassingen gaat, is HartWacht een interessante casus. Aios (arts in opleiding tot specialist) Mark Schuuring heeft met steun van de Hartstichting en...

Vinood Mangroelal, KPN Health: ‘Menselijke factor moet voorop staan bij veilig mailen’

KPN Health kondigde begin september aan dat het zijn zorgcommunicatieportfolio uitbreidt met ZIVVER Veilig Mailen. Het doel van de samenwerking tussen KPN Health en ZIVVER...

De zorg op weg naar 5G-ready

In de opmaat naar 5G-netwerken in Nederland werken startups en providers aan de nieuwe generatie zorgtechnologieën. Hoewel 5G in Nederland nog geen realiteit is, ontwikkelen...