Editie 05 2023

‘Digitalisering levert patiënten meer regie en vertrouwen in het zorgproces’
27 oktober 2023

VWS, pak je regierol!

Voor u ligt weer een zeer gevarieerde editie van ICT&health. Met onderwerpen die er voor de zorg toe doen. Informatie waar de zorg wijzer van...

‘Geef medewerkers tijd om te wennen aan hun nieuwe rol’

Een steeds hogere levensverwachting en een tekort aan personeel: het zijn een paar redenen waarom zorginstellingen inzetten op zorginnovatie om zo het werken behapbaar te...

‘AI moet betrouwbaar en te vertrouwen zijn’

Vertrouwen, betrouwbaarheid, transparantie: woorden die schetsen waar het mondiaal eerste AI-ethieklab voor de zorg zich op richt. Het Erasmuc MC en de TU Delft, met...

Zet medewerker centraal om zorginnovaties tot een succes te maken

Een nieuwe versie van een ECD/EPD, een ander verpleegkundig oproepsysteem, slimme bloeddrukmeters, overstappen naar de cloud. Er komen zoveel innovaties, vernieuwingen, en updates langs in...

IFOZ-netwerk versnelt implementatie en impact van Momo App & BedSense

Het innovatiefonds ouderenzorg (IFOZ) is een investeringsfonds dat innovatie in de ouderenzorg wil versnellen. Dit doet IFOZ door te investeren in startups en scale-ups die...

‘Zorg vaart op ijsberg af, we kunnen nu nog bijsturen’

Als medeoprichter van onder meer Diagnosis4Health en Cardio Selfcare kwam Philips Benelux Managing Director Léon Kempeneers al vroeg in aanraking met de uitdaging om te...

Met spoed beschikbaar stopt, implementeren gegevensuitwisselingen gaat door

Schade aan de gezondheid of overlijden van een patiënt voorkómen als gevolg van een acute levensbedreigende aandoening of een ongeval. Dat is hét doel van...

Masterstudenten Inholland ontwikkelen e-health toepassingen

Binnen de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice1 (AHIP) van Inholland wordt aandacht besteed aan het ontwerpproces van een e-health toepassing met nadruk op gedragsverandering van...

iXperium Health brengt innovatie verder

Alle professionals in zorg, welzijn, sport en onderwijs krijgen in hun werk te maken met ICT en technologie. Vanuit het brede netwerk iXperium Health ondersteunen we...

In zes stappen naar passende zorg

De nieuwe norm: zelf als het kan, thuis als kan, digitaal als het kan! Hiermee maakt het ministerie van VWS duidelijk dat zij een kentering...

5G brengt veelheid aan zorgtoepassingen binnen bereik

Mobiele toepassingen op basis van 5G zijn al beschikbaar sinds in 2020 de eerste mobiele netwerken op basis van deze technologie werden uitgerold. Naar verwachting...

Virtuele zorg als vervanging van ziekenhuisopname

In Rijnstate functioneert sinds een paar jaar een virtueel zorgcentrum. Dit centrum in het Arnhemse topklinische ziekenhuis monitort en begeleidt patiënten op afstand. Het gaat...

GZ-Kompas: het verkennend gesprek van de toekomst

Wachtlijsten: ze houden zorgend Nederland bezig, want ze zijn niet alleen vervelend voor cliënten, maar ook kostbaar en niet zomaar op te lossen. Een verkennend...

Beter behandeltraject door nieuwe inzet vragenlijsten in e-health platform

ROM (Routine Outcome Monitoring) wordt in onder meer de GGZ ingezet om regelmatig uitkomsten te meten via vragenlijsten. Zo wordt de voor- of achteruitgang (of...

Jeroen Bosch Ziekenhuis kiest voor Smart Visit

Ondanks het feit dat ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) steeds meer zorg bij mensen thuis biedt via onder andere thuismonitoring en videoconsulten, komen dagelijks...

Opvolger portofoon maakt van zorginstelling een datagedreven organisatie

De zorg telt naar verwachting in 2032 zo’n 137.000 openstaande vacatures. Willen we de zorgsector ondanks groeiende personeelstekorten werkbaar houden, dan moet er radicaal anders...

Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis zet steeds meer digitale stappen

Het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis werkt hard aan digitale innovatie. Sinds april 2023 verloopt zelfs alle communicatie met patiënten digitaal. Tegenwoordig worden patiënten standaard en geautomatiseerd...

Zorginterventies in de retail

De retail kan een belangrijke functie vervullen in het aanbieden van eerstelijns gezondheidszorg. En de overbelaste zorg kan dit aanbod heel goed gebruiken. Grootschalig onderzoek...

Briljant idee, fantastisch, maar… hoe nu verder?

We hebben een enthousiaste discussie in de Raad van Toezicht over innovatie. Mooi, maar wat doen we er nu echt mee? Dan komt de olifant...

‘De zorg verandert, nu nog de wijze van financiering’

Innovaties in de zorg zijn essentieel om de zorg beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden. Zeker nu de opgaven van het Integraal Zorgakkoord (IZA) er...

Zorg leert van over de muur heen innoveren

Joris Arts en Christian Vader organiseren sinds 2017 twee maal per jaar de tweedaagse innovatietrip voor zorgprofessionals. De kleine en grote bedrijven die bezocht worden,...

Revalideren met technologische innovaties

Hoe sneller weer op de been, hoe beter het herstel. Maar hoe revalideren ouderen met heupfracturen het beste? En hoe kan technologie helpen bij dit...

Geen bezit mag toch geen bezwaar zijn bij digitale zorg?

Wat als je moet inloggen op het patiëntportaal van het ziekenhuis maar geen laptop of computer kunt betalen om toegang te krijgen? Wat als je...

Het Hart van Effectieve Gezondheidszorg en Leefstijl Coaching

Waarbij mijn vorige artikelen vooral inzoomden op de rol van technologie en innovatie in de zorg, neem ik ditmaal graag de tijd om in te...

Artificial intelligence ondersteuntbij Mohs-chirurgie

Om met behulp van artificial intelligence (AI) te komen tot het verbeteren van de diagnostische mogelijkheden in de dermatologie - met name bij Mohs-chirurgie voor...

Uitwisseling als fluisterspel

In eerdere columns had ik het over puzzels en Lego om, zoals inmiddels veel geschreven en gepresenteerd, de slag te maken van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid....

Op weg naar slimmere ziekenhuizen

Smart imaging is de weg naar verbeterde beeldbeschikbaarheid in de medische wereld. Het is een onderwerp waarbinnen zich voortdurende en snelle ontwikkeling afspeelt, en waarin...

Santeon versnelt data-gedreven zorg met HIPS

Data-uitwisseling tussen ziekenhuizen kan en moet beter. Dat begint aan de basis: betere datakwaliteit, meer landelijke afspraken en standaarden. De Santeon ziekenhuizen namen het heft...

SPIDeRR: breekijzer voor internationale data-uitwisseling

Dertig procent van de patiënten die naar de huisarts gaat, komt daar vanwege spier- en gewrichtsklachten. Deze mensen moeten vaak een lange weg afleggen langs...

Focus (weer) op de patiënt door digitalisering

Het aantal uitdagingen binnen de zorg is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Door het nijpende personeelstekort en de vergrijzing wordt het invullen van goede...

‘Het gaat er niet om hoe je het regelt, maar hoe je het goed regelt’

Door een gebrek aan eenduidige afspraken over taal en techniek wordt de optimale elektronische uitwisseling van gegevens in de zorg gehinderd. De Wet elektronische gegevensuitwisseling...

‘Samenwerking binnen zib-transitie moet hergebruik zorginformatie aanjagen’

Een patiënt die iedere keer opnieuw dezelfde informatie moet verstrekken. Zorgverleners die deze cruciale informatie vervolgens niet met elkaar kunnen delen. Een arts die vele...

België, Nederland en Luxemburg leren van elkaars goede voorbeelden

Op 10 september 1944 werd in Londen de Benelux opgericht. Op dit moment, in 2023, is Nederland voorzitter van dit samenwerkingsverband. In de Benelux Unie,...

Significante boost voor kwaliteit elektronische gegevensuitwisseling

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is vanaf 1 juli 2023 van kracht en verplicht zorgaanbieders om zorggegevens elektronisch uit te wisselen. eOverdracht...

Het IT-netwerk als enabler voor innovatie

Een aantrekkelijke werkgever zijn. Energie besparen. Minder afval produceren. Efficiënter werken. Meer werkplezier. Een betrouwbaar IT-netwerk gaat niet meer alleen om stabiele WiFi, maar is...

‘Begin met een visie, bepaal daarna de route’

Najaar 2021 startte Arnaud Kruizinga als CIO bij het Amphia ziekenhuis te Breda. In eerste instantie als interim, maar al snel trad hij in dienst...

Z-CERT deelt lessen uit red team-testen

Red teaming kan van grote waarde zijn voor uw zorginstelling. Tijdens een red team-test wordt een cyberaanval uitgevoerd door een ingehuurde red team-provider om te...

Met interactieve leeromgeving spelenderwijs de zorg verbeteren

Dat creativiteit van groot belang is om te ontsnappen, bewezen 61 jaar geleden drie gevangenen die op miraculeuze wijze ontsnapten uit de beruchte gevangenis op...

Van luxe all-inclusive vakantie in de zorg naar de stacaravan

Zorgverleners moeten vaker nee verkopen tegen cliënten en patiënten. Sommige diensten worden niet meer vergoed, er zijn handelingen die niet meer door de zorg kunnen...

Amsterdam UMC komt met verpleegkundige visie op inzet zorg-ICT

Alle ziekenhuizen in ons land kampen met dezelfde vraag: hoe kunnen we in weerwil van de huidige omstandigheden de zorg toekomstbestendig maken en welke rol...

Zorgmodel 5.0 : radicale verandering vergt meer focus op data

Katarzyna Kolasa, Ph.D., hoogleraar gezondheidseconomie aan de Kozminski Universiteit (Polen), waarschuwt in haar nieuwste boek 'The Digital Transformation of the Healthcare System’ voor de financiële...

Ontmoet Dave, de eerste AI-oncologiementor

Kunnen AI-gestuurde gezondheidsbots de communicatiekloof tussen patiënten en artsen overbruggen? We spreken hierover met met Irad Deutsch, medeoprichter en CTO van Belong, een bedrijf dat...

Nederlandse take aways uit de Future Health Index

100 Nederlandse zorgbestuurders en 100 jonge professionals hebben bijgedragen aan de Future Health Index 2023. Léon Kempeneers, managing director van Philips Benelux, gaat kort in...