Editie 06 2019

No data was found

Opschaling noodzakelijk voor vernieuwing diagnostiek Saltro en Unilabs bundelen krachten

Diagnostische kenniscentrum Saltro maakt vanaf 1 januari 2020 deel uit van Unilabs. Deze Europees marktleider in diagnostiek heeft laboratoria in 12 landen, 12.000 medewerkers en...

Warme en zinnige zorg leveren met hulp van coole bestelomgeving

Een makkelijke wereld neerzetten voor een complexe. Dat is de filosofie die Lucien Engelen predikte in een blog voor Duxxie, een soort Booking.com voor vergoede...

Pharos-onderzoek biedt ziekenhuizen inzichten Hoe wordt patiëntportaal toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen

Vanaf 2020 heeft iedereen online toegang tot zijn eigen medische gegevens. Ziekenhuis- ofwel patiëntportalen zijn daarvoor een belangrijke ingang. Maar hoe zorgen ziekenhuizen ervoor dat...

AAL Forum 2019 kijkt naar kansen ‘ouderentechnologie’ Europa buigt zich over implementatie e-health

In heel Europa stijgt de levensverwachting en treedt dubbele vergrijzing op, waardoor zorgkosten exorbitant stijgen. Bovendien worden de komende decennia niet genoeg mensen geboren om...

Digivaardig maken van zorgpersoneel werpt snel vruchten af

“Innovaties kunnen alleen groeien op vruchtbare grond. Dat vereist onder andere goede digitale vaardigheden.” Dat zei programmadirecteur Gelle Klein Ikkink (VWS) bij de lancering van...

De digivaardige patiënt

In elk nummer van ICT&Health staan nieuwe technologieën die de zorg beter kunnen maken zodat patiënten beter geholpen kunnen worden. Maar om optimaal van nieuwe...

Het nut van blind typen en digitaal leiderschap voor managers zorg

Ik typ behoorlijk snel, maar met twee vingers. Heel soms doet er per ongeluk een derde vinger mee (maar die biedt vervolgens ook direct haar...

Digitale vaardigheden: goed plan is halve werk

Gehandicaptenzorgorganisatie Cosis start in januari 2020 met een groot project digitale vaardigheden voor alle medewerkers. Wat ging daaraan vooraf? Hoe kwam de organisatie tot een...

Technologie stroomlijnt gang van consument naar patiënt

De hedendaagse patiënt is een zorgconsument geworden, vindt Gerard Olde Olthof, founder van Vcare connect. Op zich begrijpelijk, met het oog op de manier waarop...

ExpertCare werkt Echt in de cloud

Administratieve rompslomp, geen enkele zorgorganisatie zit hierop te wachten. Handen aan het bed, dat is het uitgangspunt. Maar dan moet daar wel een goed IT-systeem...

Effectievere gezondheidszorg door digitale transformatie

De huidige organisatie van gezondheidszorg is financieel niet houdbaar. Om in de toekomst kwalitatieve, patiëntgerichte en effectieve zorg te kunnen bieden, is een andere manier...

Proeftuinen starten met eOverdracht Verbeterslagen in de verpleegkundige overdracht

Vanaf de zomer zijn er overal in het land kleinschalige implementaties begonnen met de standaard voor de elektronische overdracht van verpleegkundige gegevens. Deze zogenaamde eOverdracht...

IJsselland Ziekenhuis innoveert in rap tempo

Het IJsselland Ziekenhuis zet vol in op innovatie. Met technologie en software wil het ziekenhuis zorg dichterbij huis brengen en daarmee de juiste zorg op...

Bepaal bij inzet zorgtechnologie vooraf beoogde doelen

Zorgmedewerkers in verpleeghuizen beginnen zich vertrouwd te voelen met zorgtechnologie. Ze vinden die niet te complex en zien ook de meerwaarde in de zorg voor...

Horizonscan Medische Hulpmiddelen complex maar haalbaar

Hulpmiddelen vallen onder medische technologie. Er is momenteel geen overzicht van de impact van MedTech, mogelijke beleidskwesties en bijbehorende budgettaire gevolgen. Een horizonscan kan hier...

Geautomatiseerd informatie uit social media halen; beweging bij ziekenhuisopname meten

In deze rubriek licht ditmaal dr. Marleen van Gelder diverse wetenschappelijke studies toe op het snijvlak van digitalisering en gezondheid. Zo onderzochten Gavrielov-Yusim en collegae...

Continue monitoring Radboudumc in nieuwe fase ‘Conditie patiënt voorspellen volgende stip op horizon’

Het Radboudumc heeft de afgelopen jaren veel kennis opgedaan op het gebied van continue monitoring bij regulier opgenomen patiënten. Doel daarbij was nooit het monitoren...

Technopoëzie in de zorg

‘Ik kreeg de opdracht om verlichting langs fietspaden te verduurzamen. De eerste oplossing waar je aan denkt, is een ingenieus systeem in relatie tot de...

ZN: juiste randvoorwaarden must voor opschalen slimme zorg

De snelheid waarmee digitale innovaties en slimme zorg van de grond komen, is afhankelijk van uniforme gegevensuitwisseling en een solide digitale zorginfrastructuur. Dat was afgelopen...

Toekomstperspectief ouderenzorg bij Cicero Zorggroep ‘Creativiteit en innovatie nodig om toekomstbestendig te zijn en blijven’

Door vergrijzing stijgt het aantal zorgbehoevenden. Verpleeg- en verzorgingshuizen zoals we deze van vroeger kennen, bestaan niet langer. Alleen bij complexe zorgvragen waarvoor thuis onvoldoende...

Verlagen werkdruk zorgverleners, meer rust cliënten Aansluiting bij Wet zorg en dwang door inzet zorgdomotica

Zorginstellingen staan voor veel uitdagingen: toenemende en complexere zorgbehoeften, tekort aan personeel en veranderende wetgeving. Digitale innovatie helpt om deze uitdagingen succesvol het hoofd te...

Kan je digitaal innoveren in een sterk gereguleerde markt? De aanpak van MSC NAAST

Technologie en medische technologie in het zorgproces hebben de mogelijkheid om veel huidige uitdagingen in de zorg (deels)te verhelpen, zoals een tekort aan zorgprofessionals en...

Slim met voeding

Is de diëtiste nog wel van deze tijd? Iedereen heeft wat met voeding en is er op zijn of haar manier mee bezig. Wat nuttig...

Zorgprofessionals beter voorbereiden op de toekomst

Het kraakt en piept in onze gezondheidszorg. De meeste zorgprofessionals ervaren een hoge werkdruk en weinig regelruimte. De arbeidsmarkt is in alle sectoren, ook in...

Eigen regie over eigen gezonde data

Met data alleen, bekend als nullen en enen, zijn we er niet als het gaat om gezondheid. ‘Gezonde data’ zijn data om kwaliteit van leven...

Voor tanteLouise is toekomst in ouderenzorg al lang begonnen

Slimme vloeren, heupairbags en een futuristische bril waarmee het aantal medicatiefouten in de zorg - een aanzienlijk en hardnekkig probleem - drastisch kan worden teruggebracht....

Fenna Heyning (STZ) en Gabriëlle Speijer (HagaZiekenhuis): ‘Data driven doctor wordt rentmeester van patiëntgegevens’

Als het gaat om investeren in ICT is het faciliteren van een snelle, effectieve communicatie tussen zorgprofessionals een ondergeschoven kindje. De nadruk ligt vooral op...

Smeerolie voor uw digitale tweeling

Bij ‘digitale begeleider’ denken we eerst aan het equivalent van een schaakcomputer of een spraakassistent (zoals Alexa, Siri, Google Now), aan een begeleider die ons...

Maurice van den Bosch, OLVG: ‘Ziekenhuizen en zorgprofessionals moeten leidinggevend zijn in innovatie’

Veranderingen in de zorg gaan zo traag? Nee, met die stelling is Maurice van den Bosch, bestuursvoorzitter van het OLVG in Amsterdam, het beslist niet...

Hoe krijg ik ICT en innovatie op de agenda van de Raad van Toezicht?

Recent was ik op uitnodiging van een CTO op bezoek in een prachtig ziekenhuis dat zich goed profileert met geavanceerde zorg. De centrale vraag in...

Opschaling noodzakelijk voor vernieuwing diagnostiek

Diagnostische kenniscentrum Saltro maakt vanaf 1 januari 2020 deel uit van Unilabs. Deze Europees marktleider in diagnostiek heeft laboratoria in 12 landen, 12.000 medewerkers en...

Overheid en patiënten werken samen aan duurzaam informatiebeleid

VWS betrekt patiënten – of liever gezegd ervaringsdeskundigen – meer bij de totstandkoming van beleidsstukken over gegevensuitwisseling en informatiebeleid. De directie Informatiebeleid heeft hiertoe een...

Mensvriendelijke monitoring

De laborant plakt de brede sticker met elektroden op mijn borstkas. De tweede, kleinere sticker gaat naast mijn rechterborst en de laatste (ook een kleine)...

Erik Gerritsen (ministerie van VWS): ‘Iets meer Kennedy en wat minder Giuliani’

“Digitale zorg is een aanzwellende onderstroom, maar nog lang niet het nieuwe normaal. Om dat te realiseren moeten we met elkaar van de kade af...