Editie 06 2021

‘Om te innoveren moeten de ramen open’
7 december 2021

De volgende hype: gespreksmomentje centraal

Het lijkt wel een hype, die rol van mij als burger/patiënt in mijn eigen zorg. Eerst werd de zorg wel voor me georganiseerd en geregeld....

Zet alle krachten in om druk op systeem te verminderen

“Er is al veel gezegd en geschreven over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Toch lijkt het voor veel betrokken partijen nog een uitdaging om...

API’s: dé mogelijkheid om digitale informatie-uitwisseling te versnellen


Op een vergelijkingssite een zorgverlener kiezen, zoals je nu ook een hotel kunt kiezen? Bijvoorbeeld via een app op je telefoon? Dat is nu nog...

Een leven lang leren? Daar is 
geen tijd voor

We weten allemaal dat een leven lang leren in de zorg essentieel is. De snelheid van veranderingen van de technologie maakt het voor medewerkers soms...

Bij ’s Heeren Loo horen digitale vaardigheden er gewoon bij

In 2018 was gehandicaptenzorgorganisatie ’s Heeren Loo de eerste zorgorganisatie in Nederland die gestructureerd aan slag ging met het verbeteren van de digitale vaardigheden van...

Europese dataruimte moet databeschikbaarheid aanjagen

Met behulp van AI een betere diagnose stellen. Of in een ziekenhuis kwalitatief beter beleid kunnen voeren op basis van waardevolle data. Dit alles staat...

VIPP GGZ, Module C: e-health 
Betere zorg door de inzet van e-health

In 2018 startte de regeling VIPP GGZ, het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional voor de geestelijke gezondheidszorg. 2021 is het jaar van de implementatie. In...

Gegevensuitwisseling haalbaar maken. ‘Spreken is zilver, bouwen is goud’

Nuts regelt maar één ‘laagje’ van gegevensuitwisseling in de zorg, namelijk het stukje dat gaat over veiligheid, vertrouwen en beveiliging. Toch vinden we het belangrijk...

De Personal Health Train: waar 
staan we nu?

De Personal Health Train (PHT)-community heeft onlangs een position paper gepubliceerd. Een goede aanleiding om stil te staan bij de stand van zaken rondom decentrale...

Virtual Ward brengt gezondere bevolking dichterbij

De Virtual Ward - de virtuele afdeling - verandert de zorg van binnenuit. Zorgprofessionals van verschillende instellingen werken samen in compacte teams rond een patiënt....

DVDExit: de DVD de deur uit

Binnen het programma Twiin hebben MedicalPHIT(1) en VZVZ intensief samengewerkt. Samen met andere betrokken partijen in het zorgveld is het project DVDexit afgerond, met als...

Happi app: dashboard voor individuele chronische patiënt

Patiënten ziekte-inzicht geven om hun eigen regie te versterken. In het kort is dit de basis voor de apps die Happi ontwikkelt. Het begon in...


Van driemaal daags meten naar 
continu monitoren

Kun je de sensortechnologie van een ziekenhuis ook toepassen in verpleeghuizen en thuiszorg? Dat is de centrale vraag in de pilot ‘Smart Monitoring in de...

Wearables: de toekomst van monitoring, ook in de ggz

Monitoring speelt een sleutelrol in de zorg, zeker de geestelijke gezondheidszorg. Meten maakt het mogelijk om voortgang in een zorgtraject te bij te houden. Bovendien...

Allemaal een rode neus!

Het wordt weer kouder en ik ben van de soort die pas echt lekker ‘draait’ bij 25 graden Celsius. Op de operatiekamer (OK) is het...

Wat kan AI voor uw ziekenhuis betekenen?

Heel veel, is het antwoord in het kort. Dat is waarschijnlijk de reden waarom Mount Sinai (ziekenhuisgroep in de VS) onlangs een afdeling Kunstmatige Intelligentie...

Kunnen (serious) games helpen eenzaamheid op te lossen?

De dagen lengen, het zijn weer de Donkere Dagen voor Kerstmis. Niet meer naar buiten met zijn allen, stilletjes alleen zittend achter het raam, starend...

Digitale zorg op afstand: veelbelovend 
én veeleisend

Ziekenhuizen ervaren veel obstakels bij het introduceren van digitale zorg op afstand, zo blijkt uit onderzoek van IG&H onder 20 zorgaanbieders. Vooral de financiering is...

Coalitie Beeldbeschikbaarheid Nederland maakt vaart

Het Programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van het ministerie van VWS ontwikkelt de wettelijke verplichting voor de uitwisseling van radiologische beelden en verslagen. Dit...

‘Deze privacywetgeving kan je dood zijn’

Om elektronische uitwisseling van medische gegevens mogelijk te maken, moet je als patiënt aan elke betrokken zorgverlener toestemming geven. Een systeem dat mensen beschermt die...


‘We hebben technologie in de zorg keihard nodig’

Dankzij de inzet van technologie verzetten we met dezelfde mensen meer werk. Dit principe geldt ook in de zorg. Zorgorganisatie InteraktContour maakt in haar aanbod...

Geleerde lessen in langdurige ouderenzorg

Een veranderende arbeidsmarkt, toenemende zorgzwaarte van cliënten en de oplopende leeftijd van medewerkers maken innoveren in de ouderenzorg noodzakelijk. Een dergelijke innovatie is de SmartGlass...

Hergebruik externe data binnen het eigen EPD: keuze Basisgegevenssets

Het digitaal uitwisselen van gegevens tussen verschillende zorgaanbieders ten behoeve van de patiëntenzorg is onderwerp van gesprek binnen de politiek én op de werkvloer. Roxanne...

Pacmed Critical: AI op de IC

In de komende edities van ICT&health staan we stil bij het Citrienprogramma e-health. In dit landelijke programma werken Nederlandse umc’s samen aan opschaling van bewezen...

‘Durf de juiste vraag te stellen’

De zorg in Nederland is over het algemeen heel goed, maar kraakt en piept wel. Door de vergrijzing, de arbeidsmarktkrapte en de coronapandemie komt er...

Digitalisering zorgt voor meer menselijk contact!

Onze gezondheid en de gezondheidszorg is en blijft mensenwerk. Techniek vervangt menselijk contact niet, maar moet bijdragen aan zelfredzaamheid, kwaliteit van zorg en kwaliteit van...

Sociale robots zijn het gesprek van de dag

Om als robot echt van waarde te kunnen zijn, is één ding vrij essentieel: de interactiecontent of gesprekscontent van de robot. Zeker bij sociale robots...

Heeft u ook wel eens last van 
een niet-pluis-gevoel?

Ik lees de laatste kwartaalrapportage door ter voorbereiding op onze raad van toezicht-vergadering komende week en er bekruipt mij een unheimisch gevoel. Ik heb al...

Simon Hoogvliet, KPN: 
‘Met connectiviteit bijdragen aan 
betere zorg’

Schoenmaker blijf bij je leest. Dat is het uitgangspunt van Simon Hoogvliet, VP Health Strategy bij KPN Health. Zo goed mogelijk doen waar je goed...

Laat cybercriminelen digitale revolutie in de zorg niet verstoren

Digitalisering heeft in de zorg een ware revolutie teweeg gebracht. Dit maakt het werk van zorgverleners en patiënten makkelijker. Het is echter maar een kleine...

Videoconsult moet vaste waarde in zorgsysteem worden

Corona heeft een videoconsult in de zorg normaal gemaakt, maar het is zeker nog geen gemeengoed. In het begin van de crisis werden bestaande oplossingen...

TABOEIEND doorbreekt taboe op praten over mentale problemen bij jongeren

‘Onderzoeken bevestigen dat jongeren en jongvolwassen door de coronamaatregelen, meer dan andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen ervaren zoals eenzaamheid, somberheid en angst.’ Dit meldde het Nederlands...

Dromen van een ideale zorgwereld: data, durven en… stoppen

In dromen verwerken we opgedane indrukken uit de werkelijkheid, maar creëren we ook nieuwe werkelijkheden. In mijn dromen over zorg knopen we data moeiteloos aan...

Behoud en ontlast mantelzorgers met digitale transformatie

Het besef dat Nederland afstevent op een zorginfarct, de situatie waarin we niet meer in staat zijn noodzakelijke zorg te leveren door een groot tekort...

‘Als we digitaal zien dat het goed gaat, kunnen we een consult soms annuleren’

Hoe maken digitale services het werk van een arts, verpleegkundige of poli-assistent nu echt makkelijker en beter? Dit jaar voeren we hierover in diverse edities...