Gegevensuitwisseling in de zorg

01/12/2023
Online

'Verpleegkundige overdracht'

Informatiebijeenkomst over norm NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

Op 12 januari 2023 organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. 

De nieuwe norm moet eisen bevatten voor de elektronische verwerking en uitwisseling van verpleegkundige informatie tussen zorgverleners.

De norm geldt voor alle activiteiten voor het verwerken en uitwisselen van verpleegkundige informatie in de Nederlandse gezondheidszorg. Hierbij worden  scenario’s en transacties gebruikt voor het uitwisselen van deze gegevens. De norm specificeert eisen waaraan elektronische berichtuitwisseling tussen zorgaanbieders moet voldoen. Hij is van toepassing op zowel de intra- als extramurale zorg; cure en care.

Wegiz
De minister voor Medische Zorg wil met het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) meer regie nemen over de elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Eén van de instrumenten daarvoor is de Meerjarenagenda Wegiz (MJA Wegiz) waarin de verpleegkundige overdracht is opgenomen.

Bent u wel geïnteresseerd in het webinar, maar kunt u deze niet bijwonen? Meld u zich dan toch aan en maak gebruik van de keuze achteraf de bijbehorende documentatie te ontvangen.

Programma

Het programma voor Donderdag 12 januari 2023 is als volgt.

Door Mirjam van der Gugten – NEN

Door Raoul Zonnenberg – Ministerie VWS

Afsluiting door NEN.

Wil jij ook gratis deelnemen? Reserveer hier uw entree ticket.