Programma

Innovation Partners

Tip hier de redactie

Deloitte

Hoe ziet de toekomst van de gezondheidszorg er uit? Met een toenemende vraag naar zorg rondom de patiënt, voortdurende digitale transformatie en de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen bovenaan de agenda, moeten zorgaanbieders hun manier van werken opnieuw inrichten.

Deloitte wil een actieve rol spelen in het gezondheidsecosysteem en samen met de andere partijen de ontwikkelingen versterken en versnellen. Ons doel is om de verschillende partijen in het nieuwe gezondheidsecosysteem bij elkaar te brengen, en samen te verkennen welke allianties waarde kunnen opleveren.

Wij geloven dat er in ieder geval rekening moet worden gehouden met vijf grote verschuivingen in de zorg.

  1. Van zorg naar gezondheid: meer focus op levensstijl, preventie en vroege diagnostiek.
  2. Virtual Health(care): zorg (echt) geconcentreerd rondom de patiënt.
  3. Datagedreven gepersonaliseerde (“N=1”) gezondheid inzichten en interventies.
  4. Toekomst van werk in de zorg: een nieuw ’wat, waar en hoe’ voor zorgprofessionals.
  5. Nieuwe geldstromen en verdienmodellen: meer gericht op stimuleren populatie gezondheid.

Lees hier onze visie inzake de toekomst van de gezondheidszorg.

Contact informatie

Gustav Mahlerlaan 2970
1081 LA Amsterdam

Kennis en kunde van Deloitte

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen