Programma

Innovation Partners

Tip hier de redactie
NEN Zorg

NEN

Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding dan zijn ze zelfs van levensbelang. Denk maar eens aan veiligheid van speelgoed, brandveiligheid, duurzame energie of cyber security. Afspraken waar verschillende partijen het gezamenlijk over eens zijn, ofwel breed gedragen afspraken, maken internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie én duurzaamheid mogelijk.

Bij NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, verbinden we belanghebbenden en zorgen we ervoor dat zij komen tot afspraken. Die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Dit doen we in nationale en/of internationale normcommissies.

NEN-EGIZ

Het ministerie van VWS heeft NEN gevraagd om als onafhankelijke partij samen met het zorgveld normen en certificatieschema’s te ontwikkelen voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Een zorgverlener moet op het juiste moment de juiste informatie hebben om te weten wat er speelt en welke behandeling een patiënt eerder heeft gehad. Dit voorkomt vermijdbare fouten en bespaart tijd. Tijd die een verpleegkundige of arts aan een patiënt kan besteden.

De wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gaat regelen dat zorgverleners gegevens verplicht elektronisch gaan uitwisselen.

Om te bepalen hoe zorgverleners patiëntgegevens met elkaar uitwisselen – volgens afspraken over taal en techniek – verwijst de wet straks naar NEN-normen. Het zorgveld stelt de normen samen op in werkgroepen. Zorgaanbieders moeten voldoen aan zo’n NEN-norm en mogen alleen gecertificeerde ICT-producten gebruiken.

Via dit platform informeren wij u graag over de ontwikkeling binnen het NEN-EGIZ programma.

Contact informatie

Vlinderweg 6
2623 AX Delft

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen