Programma

Innovation Partners

Tip hier de redactie
e-health, zorrg, VWS, Nictiz, Nivel, ICT&health

Nictiz

Zorgverlening vindt steeds meer in een netwerk plaats. Een netwerk tussen patiënt, zorgverlener, collega’s en organisaties die onderzoek doen en bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Toepassing van moderne ICT-technieken in de zorg, e-health, draagt bij aan de interactie tussen de partijen in zo’n netwerk. Nictiz is het expertisecentrum e-health en helpt om deze verbindingen mogelijk te maken. Dit doet Nictiz op verschillende manieren:

Nictiz doet onderzoek en is betrokken bij grote landelijke e-health-programma’s. Met de kennis die we hiermee opdoen, adviseren we organisaties in de zorg. Ook volgen we trends in e-health en duiden deze ten behoeve van landelijk beleid voor partijen als het ministerie van VWS, landelijke koepels en het Informatieberaad Zorg.​

Nictiz is partner in landelijke programma’s zoals MedMij, VIPP en Registratie aan de bron. Deze programma’s zijn gericht op het uitwisselen van informatie in de zorg. Hiervoor zijn informatiestandaarden nodig. We ontwikkelen en beheren deze informatiestandaarden en adviseren over de implementatie ervan in de dagelijkse zorgpraktijk. Ook participeren we in landelijke beleidsprogramma’s met onze expertise op het vlak van e-health.

Nictiz stelt informatiestandaarden en medische terminologie ter beschikking en is vraagbaak en adviseur voor professionals die van ons loket gebruikmaken voor het ontwikkelen en invoeren van toepassingen voor e-health.

Nictiz is een stichting, en heeft een onafhankelijke raad van toezicht. Nictiz wordt vrijwel geheel gefinancierd door het ministerie van VWS.

Contact informatie

Oude Middenweg 55
2491 AC Den Haag

Kennis en kunde van Nictiz

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen