HIPMa: voor betere ICT in de eerste lijn

wo 24 augustus 2022
HIPMa: voor betere ICT in de eerste lijn
ICT
Premium

In mijn eerdere artikel over het ‘CMIO Netwerk Eerste Lijn manifest IT’ in de huisartsenzorg (ICT&health editie 2, 2022) gebruikte ik de term HIPMa. Online zoeken naar die term levert geen praktisch bruikbare informatie op. Joppe van der Reijden - onder meer ICT-adviseur bij de Landelijke Huisartsen Vereniging - licht het project daarom graag toe. Want HIPMa heeft ambities, vooral: heel praktische. En dat hebben we volgens hem hard nodig als het gaat over ICT in de eerste lijn.

HIPMa staat voor Huisarts ICT Portfolio Management. Doel van deze vorm van management is ervoor te zorgen dat er over vijf jaar veel betere ICT is in de eerstelijnszorg. Daarvoor is duidelijke richting nodig en afstemming tussen de verschillende betrokken partijen. HIPMa creëert een soort dashboard van landelijke ICT-projecten, zodat er een beter afgestemde ontwikkelagenda ontstaat. Leveranciers kunnen daardoor een betere langetermijnplanning maken, zonder zich te verliezen in alle ad-hocbeslissingen die in de zorg nu eenmaal ook vaak nodig zijn. 

Het idee voor HIPMa ontstond in de ICT-stuurgroep die werd opgericht naar aanleiding van het huidige Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg. Van der Reijden zag duidelijk meerwaarde in het idee en in het gezamenlijk optrekken van alle betrokken partijen (zie kader). Hij pakte het initiatief verder op. “Maar succes heeft meerdere vaders”, benadrukt hij. “Dit is niet mijn project. Het is echt een gevolg van gezamenlijke wil en inspanning.”

‘Niet het zoveelste vergadergroepje’

HIPMa probeert nadrukkelijk niet het zoveelste vergadergroepje te zijn. Er is goed gekeken naar de structuur van het overleg: vanuit een adviestafel kijken alle partijen samen naar de status, prioriteiten en samenhang. Vervolgens vindt vanuit de bestuurstafel besluitvorming plaats. De partijen hebben afgesproken zich te conformeren aan de agenda die in HIPMa ontstaat en die ook naar derden uit te dragen. 

Iedereen die iets wil inbrengen, moet dat volgens vooraf opgestelde criteria doen. Denk aan zaken als: Wat is de meerwaarde van het project? Wat is de status? Is er een duidelijke opdrachtgever? Is er budget? Wat is de samenhang met andere projecten? Van der Reijden: “Met zo’n gevarieerde club is dat natuurlijk wel een uitdaging, maar het lukt vooralsnog goed.”

Belang van de gebruiker

Van der Reijden geeft aan dat de belangen en wensen van de gebruiker vooral niet over het hoofd gezien mogen worden. “Die dreigen nog wel eens onder te sneeuwen door de veelheid aan eisen die er vanuit alle beleidshoeken op de leveranciers wordt afgevuurd”, zegt hij. “Maar het gaat wel om belangrijke onderwerpen, zoals beslissingsondersteuning, workflow en slimmere ondersteuning bij dossier- en consultvoering.”

Dit soort belangrijke onderwerpen, die ook bij landelijke projecten spelen, verschijnen binnen HIPMa op een groslijst en worden vervolgens beoordeeld. Dit kan betekenen dat een opdracht of verzoek teruggaat naar de aanvrager. Omdat er geen tijd of geld voor is, of omdat het onderwerp nog niet ver genoeg is uitgewerkt. “Je kunt nu eenmaal niet alles tegelijk doen en de beschikbare capaciteit en financiële middelen zijn begrensd”, aldus Van der Reijden.

Concreet en transparant

“HIPMa maakt niet alleen de agenda concreter, maar zorgt ook voor meer transparantie”, vervolgt hij. “Je kunt beter concretiseren waarom investeringen soms noodzakelijk zijn. En omdat het voor alle stakeholders beter wordt, profiteren uiteindelijk ook huisartspraktijken, huisartsenposten en zorggroepen ervan.”

Inmiddels hebben er vier HIPMa-overleggen plaatsgevonden en zal in het najaar een prioriteitenagenda voor 2023 worden afgestemd. Van der Reijden: “Het is dit concrete karakter dat mij vooral zo aanspreekt." 

De term HIPMa levert nog steeds niet veel op via Google, maar de gevolgen van het project zijn hopelijk wel binnen een aantal jaar concreet te merken op de werkvloer! 

Wat is HIPMa?

HIPMa (Huisarts ICT Portfolio Management) is een initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), InEen, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Patiëntenfederatie Nederland. Ook NEDXIS (vereniging van ICT-leveranciers), NedHIS (koepel van HIS gebruikersverenigingen) en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) zijn erbij aangesloten.