In de jeugdzorg wordt hard gewerkt aan verdere professionalisering en de integratie van technologie; zowel in de opleiding als in de praktijk.

5 miljoen voor professionalisering en technologie in jeugdzorg

Een subsidie van 5 miljoen euro is toegekend aan het ‘Doing What Works for Children consortium’ onder leiding van lector jeugdzorg HvA en bijzonder hoogleraar UvA Leonieke Boendermaker en hoogleraar UvA Bram Orobio de Castro. Het geld is afkomstig van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en wordt ingezet om innovatieve methoden voor professionalisering en technologiegebruik in de jeugdzorg te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een ontwerp-lab.

Met de 5 miljoen euro worden nieuwe benaderingen voor verdere professionalisering in de Nederlandse jeugdzorg onderzocht en ontwikkeld. Het consortium zal de komende zes jaar de kwaliteit van de jeugdzorg in Nederland onderzoeken en trachten te verbeteren door professionals meer kansen te bieden om zich verder te ontwikkelen in de praktijk.

Boendermaker vertelt op de website van de Universiteit van Amsterdam: “Ik ben verheugd over de toekenning van onze aanvraag en trots op ons brede consortium, waarin zowel praktijkorganisaties als kernpartners en co-financiers zijn betrokken, evenals vier andere jeugdzorgorganisaties die de aanvraag hebben gesteund en als samenwerkingspartners fungeren.”

Leren op de werkvloer

Samenwerkende experts uit diverse onderwijsinstellingen, waaronder de HvA, HU, Saxion, NHL Stenden, UU, OU en RUN, gaan de komende zes jaar nauw samenwerken met ruim 20 partners zoals cliëntvertegenwoordigers, professionals en beleidsmakers. Samen zullen ze diverse projecten initiëren, waarbij de focus ligt op leren op de werkvloer. Een bijzonder onderdeel van het project omvat de oprichting van een ontwerp-lab, bestaande uit zowel een inhoudelijke als technische tak.

Jeugdzorg & ICT

De hedendaagse context van sociaal en jeugdzorg vereist van professionals dat ze omgaan met complexe processen waarin welzijn en ICT samenkomen. Deze ontwikkeling vraagt om nieuwe vaardigheden en benaderingen. Dit gaat niet alleen over afstandsbegeleiding van cliënten middels apps en video-oproepen, maar ook over virtuele, hybride en digitale leermogelijkheden. Het optuigen van een ontwerp-lab is daarom een belangrijk onderdeel van de plannen van het gehonoreerde consortium. Dit ontwerp-lab zal ruimte bieden voor innovatieve benaderingen, zoals oefenen met virtuele acteurs via computers of VR-brillen, gebruik van apps voor herinneringen, en zelfreflectie op opnames van sessies in een veilige online omgeving.

Boendermaker benadrukt het belang van deze technologische integratie: “We willen deze technologische leermethoden onderzoeken op hun effectiviteit en ze, indien succesvol, integreren in de praktijk van de jeugdzorg. Er is tot nu toe weinig aandacht besteed aan leren op de werkvloer in de jeugdzorg. We richten ons daarom op het creëren van een infrastructuur voor team- en organisatieniveau.”

NWO & NWA

Het programma gaat van start met een inauguratieconferentie in november 2023 aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor meer informatie over het project en de betrokken consortiumpartners kunnen geïnteresseerden terecht op www.hva.nl/jeugdzorg.

De subsidie is afkomstig van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), uitgevoerd door NWO in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het NWA-programma heeft tot doel kennis bij te dragen aan de maatschappij van de toekomst, met jaarlijkse financieringsrondes voor Onderzoek op Routes door Consortia (ORC). In deze ronde ontvangen 19 consortia financiering om te werken aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken. De samenwerking tussen professionals en technologie in de jeugdzorg blijkt een groeiende behoefte, waar dit initiatief op inspeelt en anticipeert.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
IZA
Groen licht voor transformatievoorstel positieve gezondheid Almere
Borstkanker
AI-suite effectief als tweede beoordelaar bij borstonderzoek
BCI
Succesvolle test met BCI én ruggenmergimplantaat bij verlammingspatiënten
Spieren 3D-printing
Bio-inkt innovatie voor 3D-geprinte spieren
Duurzame zorg
Maastro wil duurzame zorg verbeteren met nieuwe stralingstoestellen
Volg jij ons al?