Het is belangrijk dat patiëntgegevens van alle zorgverleners in de spoedeisende hulp zonder belemmeringen zo snel mogelijk beschikbaar zijn.

ATR: ‘Opvragen gegevens spoedzorg onnodig ingewikkeld’

Het recente wetsvoorstel ‘Wet opvraagbaarheid gegevens bij spoedeisende zorg’ maakt het opvragen van gegevens onnodig ingewikkeld. Daardoor ontstaat extra administratief werk en meer regeldruk, die met een andere aanpak te voorkomen zijn. Dit schrijft het Advies College Regeldruk (ACR) in een advies aan de minister van VWS dat oproept om onnodige uitzonderingen uit het wetsvoorstel te schrappen in het belang van betere en simpelere zorg.

De zorgsector heeft in de praktijk veel last van regeldruk. Het ministerie van VWS werkt onder meer met het programma [Ont]Regel de Zorg  aan de vermindering van de regeldruk. Ook in de spoedzorg werken (privacy)regels nog regelmatig complicerend. Zo is het in sommige situaties, voor artsen die met spoed een patiënt willen helpen, lastig om alle gegevens van zorgverleners bij elkaar te krijgen.

Het wetsvoorstel ‘Wet opvraagbaarheid gegevens bij spoedeisende zorg’ wil die regeldruk wegnemen door zorgaanbieders zoals huisartsen en verloskundigen toe te staan zonder toestemming van de patiënt gegevens beschikbaar te stellen. Ook mogen de zorgverleners van de huisartsenposten (HAP), de spoedeisende hulp (SEH) en de ambulancevoorziening de gegevens zonder toestemming opvragen en raadplegen. In eerste aanzet is dit een probleemoplossende aanpak, maar volgens ATR gaat maximale bescherming van de privacy bij dit wetsvoorstel nog ten koste van kwaliteit en duurzaamheid van zorg.

ATR: voorkom onnodige regeldruk

Bovendien leidt de aanpak in het voorstel volgens ATR tot onnodig veel administratieve lasten bij het opvragen van patiëntgegevens. Het belangrijkste bezwaar van het college is dat in het wetsvoorstel teveel uitzonderingen worden gemaakt. Het beschikbaar stellen van gegevens mag bijvoorbeeld niet in strijd zijn met goed hulpverlenerschap en niet ten koste gaan van de persoonlijke levenssfeer van een ander. Ook moet een arts bij het raadplegen van de gegevens bij spoedzorg zeker stellen dat de patiënt daar geen bedenkingen tegen heeft.

Al die uitzonderingen zijn juridisch gezien volgens het ATR feitelijk overbodig. Het grootste probleem is dat de uitzonderingen in het wetsvoorstel ‘Wet opvraagbaarheid gegevens bij spoedeisende zorg’ open normen bevatten. De grenzen van die normen zijn dus niet op voorhand duidelijk, waardoor een risico op willekeur en toename van regeldruk kan ontstaan.

Vertrouwen in professioneel handelen  

In het advies op de website van het adviesorgaan staat te lezen: ‘De doelen van de wet, te weten betere zorg en minder administratieve lasten, worden eerder en beter bereikt met een wettelijke grondslag zonder uitzonderingen. Dit minder belastende alternatief gaat uit van vertrouwen in het handelen van de professional. Controle op dit handelen is mogelijk via bestaand intern en extern toezicht, het medisch tuchtrecht en het inzage- en correctierecht van de patiënt. ATR adviseert de uitzonderingen dan ook te schrappen en het belang van betere kwaliteit en minder lastendruk hier zwaarder te laten wegen.’
Het college adviseert tot slot het wetsvoorstel niet in te dienen tenzij met de adviespunten rekening wordt gehouden.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
IZA
Groen licht voor transformatievoorstel positieve gezondheid Almere
Borstkanker
AI-suite effectief als tweede beoordelaar bij borstonderzoek
BCI
Succesvolle test met BCI én ruggenmergimplantaat bij verlammingspatiënten
Spieren 3D-printing
Bio-inkt innovatie voor 3D-geprinte spieren
Duurzame zorg
Maastro wil duurzame zorg verbeteren met nieuwe stralingstoestellen
Volg jij ons al?