Zorgorganisaties slaan de handen in elkaar voor een groene en duurzame toekomst.

Groene acties afvinken met nieuwe toolkit Duurzaamheid  

Brancheorganisatie Actiz presenteert op basis van de nieuwe Greendeal Duurzame Zorg 3.0 een actuele toolkit Duurzaamheid voor zorgorganisaties. Deze kit is een basisdocument dat zorgorganisaties kan helpen bij het verder invullen van eigen de duurzaamheidsstrategie. In deze groene gereedschapskist, voor met name ouderenorganisaties, worden de doelen en acties aan de hand van de vijf thema’s van de Green Deal 3.0 toegelicht. Zo staan er best practices, handige websites en concrete acties per thema op één plek.

Om zorgorganisaties te ondersteunen bij het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen heeft ActiZ de toolkit Duurzaamheid ontwikkeld. ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties,die met bijna 500.000 medewerkers, die samen ruim 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verzorgen en verplegen.

De overkoepelende organisatie bracht in 2021 al een eerste toolkit Duurzaamheid uit die was  gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg 2.0. Met de nieuwe Green Deal 3.0 is er nu ook een nieuwe toolkit die helemaal toegesneden is op de actueelste stand van zaken. In dit handige basisdocument staat hoe een zorgorganisatie duurzaamheid aan kan pakken op basis van de doelstellingen genoemd staan in de nieuwe Green Deal 3.0. Organisaties worden zo uitgedaagd om zoveel mogelijk groene acties af te vinken.

Groene initiatieven nodig

De Green Deal Duurzame Zorg 3.0 wil de CO2-uitstoot in de zorg structureel terugdringen. Het gaat onder meer om energiezuinigheid, duurzame energie, minder afval, het beperken van reizigerskilometers en recycling. Elke sector, en zelfs elke organisatie, heeft hierin natuurlijk zijn eigen uitdagingen. Ouderenorganisaties hebben daarvoor dus hun eigen actuele toolkit Duurzaamheid. Apothekers ontvingen van hun eigen brancheorganisatie KNMP onlangs hun eigen Toolkit Groene Apotheker, die concreet handvatten bevat om de apothekers te helpen bij het verduurzamen van de apotheek, praktijkvoering en farmaceutische zorg.

Deze slimme groene initiatieven zijn hard nodig, want de zorgsector als geheel is verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Om het in perspectief te plaatsen: voor de landbouw is dit ongeveer 27 megaton CO2 per jaar  ofwel16 procent van het totaal. Om de
CO2-uitstoot in de zorg terug te dringen, is van belang dat álle zorgorganisaties hun bijdrage leveren om onze samenleving te verduurzamen.

Toolkit Actiz heeft 4 focusgebieden

In de Green Deal Duurzame Zorg 3.0  benadrukken alle betrokken partijen dat verduurzaming van de zorgsector moet en ook kan. De klimaatcrisis vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid en zorgt ervoor dat de zorgvraag groeit. De zorgsector draagt zelf bij aan klimaatverandering door onder meer de hoeveelheid CO2 die zij uitstoot en de hulpmiddelen die zij vaak, na eenmalig gebruik, weer weggooit. Deze paradox moet op een of andere manier doorbroken worden. Samen kunnen we volgens de betrokkenen bij de Green Deal dan een transformatie in gang zetten naar zorg met een minimale impact op klimaat en leefomgeving in 2050. Actiz sluit hier met haar nieuwe toolkit op aan en heeft ook een eigen uitvoeringsprogramma dat zich expliciet richt op vier focusgebieden: duurzaam zorgvastgoed, duurzame en gezonde voeding, afvalreductie en duurzame mobiliteit.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
IZA
Groen licht voor transformatievoorstel positieve gezondheid Almere
Borstkanker
AI-suite effectief als tweede beoordelaar bij borstonderzoek
BCI
Succesvolle test met BCI én ruggenmergimplantaat bij verlammingspatiënten
Spieren 3D-printing
Bio-inkt innovatie voor 3D-geprinte spieren
Duurzame zorg
Maastro wil duurzame zorg verbeteren met nieuwe stralingstoestellen
Volg jij ons al?