De handreiking ‘Digitale Vertegenwoordiging in de Zorg’ informeert zorgaanbieders over de keuzerichting voor digitale dienstverlening, die is afgestemd op de belangen van de patiënt.

Handreiking Digitale Vertegenwoordiging in de Zorg

Nictiz heeft de nieuwe handreiking Digitale Vertegenwoordiging in de Zorg online gepubliceerd. Die informeert zorgaanbieders over de keuzerichting, afgestemd op de belangen van de patiënt. Daarnaast bevat de handreiking ervaringen uit de praktijk. Zo kan ruime geboden worden aan de verschillende belangen en sentimenten uit het brede landschap van zorgorganisaties in Nederland.

Digitale vertegenwoordiging wordt voor het leveren van goede digitale zorg steeds belangrijker. Patiënten hebben niet alleen het recht op digitaal inzicht in hun medisch dossier, maar moeten daarin ook vertegenwoordigd kunnen worden.

De voorwaarden hiervoor zijn bepaald in de Wet digitale overheid. Zorgaanbieders zijn verplicht om hun digitale dienstverlening te ontsluiten met inlogmiddelen, zoals DigiD, die wettelijk erkend zijn op het hoogst beschikbare betrouwbaarheidsniveau. In 2022 deed TNO al onderzoek naar veilige inlogmiddelen binnen de zorgsector.

Publieke machtigingsvoorziening

Op dit moment is voor de publieke machtigingsvoorziening alleen gekoppeld aan DigiD als een erkent inlogmiddel. Patiënten hebben echter het recht om zelf een inlogmiddel te kiezen voor digitale inzage in hun medisch dossier. In de toekomst moet het voor deze machtigingsvoorziening ook mogelijk zijn dat middels met erkende private inlogmiddelen te regelen. Het zorgveld werkt met deze technologie aan meer digitale inclusie onder portaalgebruikers. Voor digitale inzage via het patiëntenportaal maakte Nictiz in 2018 al een uitgebreid handboek.

Het afgeven van een machtiging betekent echter nog niet de manier waarop klantreis voor vertegenwoordigers verloopt binnen het patiëntportaal of de PGO bij de zorgaanbieder geregeld is. Zorgaanbieders moeten dat, eventueel in samenwerking met de softwareleverancier, zelf vastleggen. Hiervoor kunnen zij voor de implementatie van voorzieningen binnen de digitale dienstverlening, verschillende keuzes maken.

Handreiking Digitale Vertegenwoordiging

De handreiking ‘Digitale Vertegenwoordiging in de Zorg’ van Nictiz informeert zorgaanbieders over deze keuzerichting, die is afgestemd op de belangen van de patiënt. Ook zijn in de handreiking ervaringen uit de praktijk meegenomen. Die bieden ruimte aan de verschillende belangen en sentimenten uit het brede landschap van zorgorganisaties in Nederland.

Voor een veilige, toekomstbestendige digitale dienstverlening is standaardisatie wenselijk. Uniforme adoptie voorkomt onduidelijkheid en vergroot herkenbaarheid en toepasbaarheid van de functionaliteit voor zowel patiënt als de vertegenwoordiger, bepleit Nictiz.

Binnenkort komt voor het hele zorgveld ook een gezagsvoorziening beschikbaar. Dieis ontwikkeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het vaststellen van een gezagsrelatie is onder andere belangrijk voor het verlenen van digitale toegang voor ouders tot het medisch dossier van een kind.

Verkenning Nictiz en VWS

In aanloop naar de inwerkingtreding van deze vorm van digitale vertegenwoordiging, is Nictiz daarom in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een verkenning gestart om samen met het zorgveld te bepalen wat er nodig is om toegang voor ouders van kinderen tot het medisch dossier te kunnen implementeren.

Die verkenning was een directe aanleiding voor het samenstellen en publiceren van de handreiking Digitale Vertegenwoordiging in de Zorg. “Voor de totstandkoming van dit document is samengewerkt met experts op dit gebied zoals kinderartsen, CMIO’s, juristen en security officers vanuit verschillende zorgsectoren. Door praktijkervaringen, kennis en expertise mee te nemen, is de handreiking een levend en interactief document dat vanuit samenwerking met het zorgveld komende periode geactualiseerd blijft. De voorzieningen voor digitale vertegenwoordiging in de zorg blijven de komende jaren namelijk volop in ontwikkeling”, aldus Nictiz.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
IZA
Groen licht voor transformatievoorstel positieve gezondheid Almere
Borstkanker
AI-suite effectief als tweede beoordelaar bij borstonderzoek
BCI
Succesvolle test met BCI én ruggenmergimplantaat bij verlammingspatiënten
Spieren 3D-printing
Bio-inkt innovatie voor 3D-geprinte spieren
Duurzame zorg
Maastro wil duurzame zorg verbeteren met nieuwe stralingstoestellen
Volg jij ons al?