Informatieberaad begint met consultatie diverse standaarden

Het Informatieberaad Zorg is begonnen met een reeks openbare consultaties om input van belanghebbende partijen te krijgen op een aantal voorstellen voor verbetering van informatie-uitwisseling. Het gaat om de nationale aanpak implementatie beelduitwisseling, de Nederlandse Labcodeset en de standaard WCAG 2.0 (betere digitale toegankelijkheid).

De nationale aanpak implementatie beelduitwisseling en de Nederlandse Labcodeset zijn sinds 17 september open voor consultatie. Belanghebbende partijen kunnen tot en met 16 oktober 2018 reageren. Bij de standaard WCAG 2.0 is feedback sinds 13 september mogelijk. De sluitingstermijn is 12 oktober. De deelnemers van het Informatieberaad Zorg besloten in de vergadering van 10 september tot de drie consultatierondes.

1. Beelduitwisseling

Om te groeien naar een duurzaam informatiestelsel voor elektronische beelduitwisseling, is overeenstemming nodig over de ontwikkeling en het gebruik van standaarden en de daaropvolgende implementaties.

Om te komen tot implementatie van standaarden, (infrastructurele) diensten en implementatieprojecten voor het elektronisch uitwisselen van medische beelden hebben IHE Nederland, RSO Nederland, NVZ, NFU, Nictiz en VZVZ een aanpak voorgesteld. Die bestaat uit 3 delen, waarbij deel 2 en 3 parallel kunnen lopen:

  • Vaststellen van standaarden waaraan de elektronische uitwisseling van medische beelden moet voldoen.
  • Implementatie van het uitwisselen van medische beelden bij zorginstellingen die zowel lid zijn van een RSO als van instellingen waar (nog?) geen RSO operationeel is.
  • Inrichten van een landelijke infrastructuur inclusief afsprakenstelsel, diensten en een eerste implementatie van een of twee zorgtoepassingen.

Voor deel 1 is het Informatieberaad om besluitvorming gevraagd.

Doel voor Informatieberaad

Met deze open consultatie wil het Informatieberaad:

  1. Het brede zorgveld en ICT leveranciers inzage geven in de voorgestelde aanpak om te komen tot een nationale standaard voor medische beelduitwisseling
  2. Inzicht verkrijgen wat de consequenties van toepassing zijn van de voorgestelde standaard, zowel voor het zorgveld als de ICT-leveranciers
  3. De voorgestelde aanpak laten toetsen en commentaren meenemen in de voorbereiding op de besluitvorming voor deel 1.

2. Labcodeset

Laboratoriuminformatie speelt een cruciale rol in het zorgproces, zowel bij diagnosestelling als tijdens de behandeling en controle. Daarnaast maakt laboratoriuminformatie ook onderdeel uit van een veelheid aan (landelijke) registraties ten behoeve van kwaliteit en publieke gezondheid.

Binnen het duurzaam informatiestelsel voor de zorg is de ambitie uitgesproken om laboratoriuminformatie op een eenduidige en gestandaardiseerde manier uit te gaan wisselen, op basis van de internationale terminologiestandaarden LOINC en SNOMED CT.

De Nederlandse Labcodeset moet een eenduidige keuze mogelijk maken uit de LOINC- en SNOMED CT codes voor gebruik door de Nederlandse laboratoria in de zorg. Laboratoria die hun aanvragen en/of uitslagen middels LOINC en/of SNOMED CT willen coderen, kunnen de Nederlandse Labcodeset gebruiken. Daarmee moet eenvoudig en eenduidig zijn welke code correspondeert met de intern gebruikte lokale code.

Eenheid van taal uitgangspunt

Het uitgangspunt is Eenheid van Taal (met name eenheid over definities en wat zij betekenen) in Laboratoriuminformatie. Om dit mogelijk te maken, is het volgens het Informatieberaad gewenst dat bij projecten, initiatieven en lopende activiteiten, waarin registratie en uitwisseling van laboratoriuminformatie aan de orde is, gebruik gemaakt wordt van LOINC en SNOMED CT conform de inhoud van de Nederlandse Labcodeset.

Doel van deze open consultatie is inzicht verkrijgen in:

  • Wat de consequenties van toepassing zijn van de Nederlandse Labcodeset.
  • Hoe aanvragers en ontvangers van laboratoriuminformatie deze standaard denken te kunnen toepassen.

Op basis van de uitkomsten van deze consultatie en advisering vanuit de Architectuurboard kan het Informatieberaad besluiten tot toelating tot de basisinfrastructuur. Daarmee verplichten organisaties in de zorgsector zich om de standaard in de registratie en uitwisseling van laboratoriuminformatie toe te passen.

3. Digitale toegankelijkheid

Het VN Verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking is erop gericht om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking volwaardig naar wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Digitale toegankelijkheid is dan ook een belangrijk onderwerp voor deze doelgroep. Nederland heeft dit VN verdrag geratificeerd.

Toegankelijke digitale producten zorgen ervoor dat er minder telefonisch of op papier hoeft te worden gecommuniceerd of naar een zorginstelling moet worden gereisd. Daarom is het van belang dat websites, apps en andere digitale media van zorginstellingen en andere zorgorganisaties bruikbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen.

Internationaal toegepaste standaard

De WCAG 2.0 is een internationale standaard voor digitale toegankelijkheid, die voor de overheid geldt en eenvoudig gebruikt kan worden voor andere domeinen. Om opgenomen te worden in de basisinfrastructuur voor de zorg, moet de internationale standaard WCAG 2.0 in consultatie via het Informatieberaad. WCAG 2.0 is een internationaal geaccepteerde en toegepaste standaard die beheerd wordt door het internationaal consortium W3C.

Het doel van de open consultatie is inzicht verkrijgen in:

  1. Wat de consequenties zijn van toepassing van de standaard WCAG 2.0.
  2. Hoe zorginstellingen deze standaard denken toe te passen.

Na de verwerking van het commentaar uit de openbare consultatie wordt de toepassing van de standaard WCAG 2.0 ter advisering voorgelegd aan de Architectuurboard. Vervolgens kan het Informatieberaad besluiten tot toelating tot de basisinfrastructuur. Daarmee verplichten organisaties in de zorgsector zich om de standaard op hun websites – en later op hun apps – toe te passen.

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en 
meld u snel aan want op is op!

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
IZA
Groen licht voor transformatievoorstel positieve gezondheid Almere
Borstkanker
AI-suite effectief als tweede beoordelaar bij borstonderzoek
BCI
Succesvolle test met BCI én ruggenmergimplantaat bij verlammingspatiënten
Spieren 3D-printing
Bio-inkt innovatie voor 3D-geprinte spieren
Duurzame zorg
Maastro wil duurzame zorg verbeteren met nieuwe stralingstoestellen
Volg jij ons al?