Koppeltaal: informatiebeveiliging zorgaanbieders steeds beter

Zorgorganisaties zetten meer en vaker maatregelen in om hun informatiebeveiliging te verbeteren. Dat blijkt uit een enquête van Stichting Koppeltaal onder aangesloten zorgaanbieders. Zo voert inmiddels 90 procent een integrale ketentest uit, tegen 50 procent twee jaar geleden. Ook hebben meer zorgaanbieders rollen en verantwoordelijkheden ingevoerd met betrekking tot beleid voor informatiebeveiliging. Koppeltaal biedt een landelijke integratie- en informatiestandaard voor het koppelen van informatiestromen uit verschillende bronsystemen met één taal.

Met NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, toont een zorgorganisatie aan op een verantwoorde manier om te gaan met (cliënt)informatie. Koppeltaal hecht hier grote waarde aan en inventariseert daarom sinds 2019 jaarlijks hoe de aangesloten GGZ-zorgaanbieders hier invulling aan geven. Zij hebben in mei de uitnodiging gekregen een online vragenlijst in te vullen. Bijna 60 procent heeft hier gehoor aan gegeven.

Verbetering informatiebeveiliging

Op basis hiervan ziet Koppeltaal over de jaren een verbetering van de maatregelen die zorgorganisaties inzetten om de informatiebeveiliging te verbeteren. Zo voerde twee jaar geleden slechts 50 procent van de aangesloten zorgaanbieders een integrale ketentest uit. Bij zo’n test zijn alle betrokken applicaties in één opstelling met elkaar verbonden en wordt vastgesteld of de use cases van een cliëntreis goed werken. Inmiddels is dit gestegen naar 90 procent. Ditzelfde geldt voor het bijhouden van wijzigingsbeheer.

Ook hebben meer zorgaanbieders rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot beleid voor informatiebeveiliging aangesteld (15% meer ten opzichte van vorig jaar). 10 procent meer zorgaanbieders heeft incidenten en storingen vastgelegd ten opzichte van vorig jaar. Tot slot steeg het aantal zorgaanbieders dat een procedure heeft ingesteld voor aanvragen/wijzigen/intrekken van toegangsrechten met 20 procent.

Aandachtspunten

Koppeltaal noemt verder nog een aantal aandachtspunten uit de resultaten waar iedere zorgaanbieder voordeel van kan hebben:

  • Zorg ervoor dat u uw informatiebeveiligingsbeleid evalueert nadat een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden. Hiermee maakt u de kans op schade en herhaling kleiner.
  • Bijna iedere medewerker in een organisatie heeft met (gevoelige) informatie te maken. Zorg er daarom voor dat hun kennis over informatiebeveiliging regelmatig wordt opgefrist.
  • Is het in uw organisatie toegestaan om software token-app (bijvoorbeeld Google Authenticator) op een privétoestel te installeren? Wees u ervan bewust dat hier risico’s aan verbonden zitten.
  • Zorg ervoor dat implementatie en beheer van informatiebeveiliging jaarlijks intern en extern wordt geaudit.
  • Check en test regelmatig het back-up en restore-proces samen met uw leveranciers. Zo voorkomt u dat u er pas bij gebruik van de back-up achter komt dat deze door omstandigheden niet werkt of onvolledig is.

Overdracht Koppeltaal

Eind september werd bekend dat stichting Koppeltaal de dienstverlening Koppeltaal per 1 januari 2022 overdraagt aan VZVZ (vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie). Het besluit volgt op een jarenlange samenwerking tussen leveranciers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VZVZ in het bestuur van Stichting Koppeltaal. De beheeractiviteiten van Stichting Koppeltaal werden in 2017 al ondergebracht bij Stichting VZVZ Servicecentrum.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
IZA
Groen licht voor transformatievoorstel positieve gezondheid Almere
Borstkanker
AI-suite effectief als tweede beoordelaar bij borstonderzoek
BCI
Succesvolle test met BCI én ruggenmergimplantaat bij verlammingspatiënten
Spieren 3D-printing
Bio-inkt innovatie voor 3D-geprinte spieren
Duurzame zorg
Maastro wil duurzame zorg verbeteren met nieuwe stralingstoestellen
Volg jij ons al?