MedMij in oktober live in Zoetermeer, regio Utrecht

De eerste gezondheidsgegevens gaan in oktober op de MedMij-manier van zorgaanbieders naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van patiënten. In Zoetermeer en in de regio Utrecht gaan de eerste gecontroleerde livegangen van start waarin gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en de PGO van de patiënt worden uitgewisseld. Deze week zetten deze partijen hun handtekening onder de overeenkomsten.

PROVES is een programma dat op verzoek van MedMij de werking van MedMij in de praktijk toetst met Proof of Concepts en gecontroleerde livegangen. MedMij heeft middels het programma PROVES in 2018 gewerkt aan het beproeven van de voorgestelde architectuur en technische specificaties: werken de ‘papieren’ afspraken van MedMij ook in de praktijk? MedMij wil in 2019 het afsprakenstelsel gecontroleerd via pilots naar productie brengen.

Er hebben al diverse pilots plaatsgevonden, zoals van de Reinier Haga Groep en Chipsoft in januari en afgelopen februari ook al met het RZCC. Ervaringen worden direct openbaar gedeeld om ook andere partijen die tegelijkertijd aan de slag zijn te helpen bij de uitrol en implementatie van het stelsel.

Zoetermeer

De live primeur is voor Zoetermeer, waar een geselecteerde groep patiënten voor deze pilot medicatiegegevens in de PGO van Ivido op gaat halen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het gaat met name  om huisartswaarneemgegevens en medicatiegegevens.

In de pilot wordt deze infrastructuur uitgebreid met de uitwisseling van medicatie conform het afsprakenstelsel. Om deze gegevensuitwisseling mogelijk te maken is het LSP bezig om het MedMij-label te behalen. Ivido ontving in april al het MedMij-label.

Het is de bedoeling dat tegelijkertijd ook het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer mee gaat doen door de Basisgegevensset zorg (een vaste set van medische gegevens) ) uit te wisselen met patiënten met dezelfde PGO. Het ontsluiten van de zorginformatiebouwstenen van de Basisgegevensset zorg zal plaatsvinden via het Zorgplatform van ChipSoft.

Regio Utrecht

Bijna gelijktijdig aan de gecontroleerde livegang in Zoetermeer, wordt MedMij ook in de regio Utrecht in de praktijk gebracht. Hieraan doen burgerportaal PAZIO, PGO ZorgDoc en opnieuw het LSP mee. PGO ZorgDoc verwacht in oktober het MedMij label te behalen.

Ook bij deze pilot gaat het om het uitwisselen van medicatiegegevens van apothekers naar een persoonlijke gezondheidsomgeving, in dit geval dus PGO ZorgDoc. PAZIO is een overkoepelend e-Health platform waarin online diensten van meerdere zorg- en welzijnsorganisaties worden samengevoegd voor de inwoner.

Via het PAZIO platform heeft de burger toegang tot online diensten van hun huisarts, het ziekenhuis, het buurtteam en de gemeente. Het huidige platform wordt uitgebreid met de functionaliteit van PGO ZorgDoc, waarbij conform MedMij de medicatiegegevens van de patiënt getoond gaan worden. PAZIO vervult tevens de rol van projectleiding binnen deze pilot.

Later dit jaar meer livegangen

Elke pilot wordt intensief ondersteund door het PROVES programma. Daarnaast ondersteunt MedMij bij het selecteren en instrueren van patiëntgroepen die deel gaan nemen aan de pilot. Er vinden gesprekken plaats om later dit jaar op nog meer plaatsen gecontroleerde livegang tot stand te brengen.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
steunhart
Nederlandse primeur: Kind wacht met mobiel steunhart thuis op harttransplantatie
zorgsector
Zorgsector gevoelig voor AI-hackers
eenzaamheid
Dr. Margo van Kemenade: ‘Zorgrobots effectief bij bestrijden eenzaamheid’
biomarrkers operatie
Operaties zonder complicaties via biomarkers
zorgmodel
Zorgmodel 5.0 : radicale verandering vergt meer focus op data
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
Volg jij ons al?