MRC biedt zorg op afstand en meer eigen regie over herstel

Patiënten meer eigen regie geven over hun herstel en gezondheidssituatie. Dat is een van de belangrijkste taken die het UMC Utrecht zichzelf toebedeeld heeft in het kader van het verbeteren van de zorg. Daarbij ligt de nadruk op het bieden van de juiste zorg op de juiste plek, onder andere door middel van zorg op afstand met thuismonitoring. Het vorig jaar opgerichte Medisch Regie Centrum speelt hierbij een centrale rol.

Sinds de corona pandemie is het bieden van zorg op afstand vaak het enige alternatief om patiënten die niet meer fysiek in het ziekenhuis behandeld kunnen worden, de zorg te bieden die zij nodig hebben. Zo ontstond in maart van 2020 het Medisch Regie Centrum (MRC). In eerste instantie diende het centrum puur ter ondersteuning van de Corona Check-app. Onder andere voor het informeren van bewoners van de provincie Utrecht die klachten hadden en/of zich zorgen maakten over corona. Indien nodig werden zij via het MRC doorverwezen naar de eigen huisarts.

MRC ondersteunt zorg op afstand

In de periode daarna is het MRC uitgebouwd en structureel ingericht voor het onderstenen van zorg op afstand. Bijvoorbeeld voor de thuismonitoring van coronapatiënten die na een ziekenhuisopname eerder naar huis mogen om thuis verder te herstellen. Daarvoor is het early@home zorgpad ontwikkeld. De patiënten die in aanmerking komen om thuis verder te herstellen leveren dagelijks informatie over hun gezondheid aan via een speciale app. Denk daarbij aan gegevens over de zuurstofverzadiging in het bloed, de lichaamstemperatuur en antwoorden op een aantal specifieke vragen over hoe zij zich voelen.

Die informatie wordt verstuurd naar het MRC, waar ze door getrainde medisch studenten en zorgprofessionals, gemonitord worden. Zij kunnen an de hand van duidelijke en gedetailleerde protocollen snel signaleren of, en zo ja wanneer, de behandeling van de thuis verder herstellende patiënt moet worden aangepast. Omdat persoonlijk (oog)contact een belangrijke rol speelt bij het herstel de monitoring daarvan, wordt vanuit het MRC een dagelijks videoconsult gehouden met de thuis herstellen patiënten.

“We staan in nauw contact met coronapatiënten die via het early@home thuis verder herstellen na een ziekenhuisopname. Zij voeren drie keer per dag gegevens in op de app. Daar krijgen wij dan een melding van. Deze gegevens checken wij en als er aanpassingen in de behandeling van een patiënt nodig zijn, dan overleggen wij dit direct met de behandelend arts. Die geeft aan wat er moet gebeuren of onderneemt zelf actie. Sowieso (video)bellen we elke ochtend met patiënten om te informeren hoe het gaat en overleggen we dit dagelijks op een vast tijdstip met de behandelend arts”, vertelt Ilias Asaggau medewerker van het Medisch Regie Centrum en vierdejaars student Geneeskunde.

Ziekenhuis blijft verantwoordelijk

Zorgprofessionals van het UMC Utrecht hebben dagelijks contact met het MRC en nemen, indien nodig, zald persoonlijk contact op met de patiënten die thuis gemonitord worden. “Ik heb dagelijks contact met het Medisch Regie Centrum en indien nodig direct contact met de patiënten die thuis verder herstellen. De verantwoordelijkheid van de zorg ligt bij ons als ziekenhuis, maar wij betrekken de huisarts nauw bij het vervroegd ontslag en brengen hem of haar op de hoogte van het zorgpad”, vertelt Karin Kaasjager, internist in het UMC Utrecht en behandelend arts voor early@home.

De drijvende kracht achter het ontstaan en uitbouw van het Medisch Regie Centrum is director Digital Health in het UMC Utrecht Timothy Prescott. “Het is een mooi voorbeeld van hoe we het goede uit de corona pandemie weten te behouden en nu inzetten voor nog betere zorg voor onze patiënten. Het Medisch Regie Centrum zorgt voor versnelling van digitalisering van zorg, de mogelijkheid om goede en veilige zorg op afstand te kunnen leveren en ervoor te zorgen dat patiënten meer eigen regie hebben. Het lijkt een contradictie, maar digitale zorg is meer persoonlijke zorg. Het stelt een patiënt in staat om zelf zijn of haar zorgpad in te richten. Deze keuzevrijheid, dat maakt het persoonlijk.”

Ook voor andere patiënten

Inmiddels worden vanuit het MRC ook andere met apps ondersteunde zorgpaden aangestuurd. Voorbeelden daarvan zijn SAFE@HOME voor zwangere vrouwen met een hoog risico op complicaties en polyneuropathie@home voor mensen met de auto-immuunziekte polyneuropatie.

Het leveren van zorg op afstand door middel van thuismonitoring betekent dat deze patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen voor controle. “Zij hoeven minder te reizen en minder van hun werk te verzuimen. Maar als een patiënt naar het spreekuur wil komen, dan kan dat natuurlijk ook. De afspraken vinden meer on demand van de patiënt plaats. De wens van de patiënt staat centraal”, aldus Prescott.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
IZA
Groen licht voor transformatievoorstel positieve gezondheid Almere
Borstkanker
AI-suite effectief als tweede beoordelaar bij borstonderzoek
BCI
Succesvolle test met BCI én ruggenmergimplantaat bij verlammingspatiënten
Spieren 3D-printing
Bio-inkt innovatie voor 3D-geprinte spieren
Duurzame zorg
Maastro wil duurzame zorg verbeteren met nieuwe stralingstoestellen
Volg jij ons al?