Een huisarts moet vanwege de snelle digitalisering beschikken over een up to date HIS en daarom is voor die systemen nu een speciaal XIS-keurmerk gelanceerd.

Nieuw XIS-keurmerk voor HIS

Een kwalitatief goed huisartseninformatiesysteem is voor iedere huisartsenpraktijk onmisbaar geworden. In de praktijk is de kwaliteit van deze systemen bij diverse praktijken nog wisselend. Om dat te verbeteren is er nu een nieuw XIS-keurmerk gestart, dat alleen uitgereikt wordt als aan een aantal minimale eisen zoals gebruiksvriendelijkheid, gegevensuitwisseling en toekomstbestendigheid wordt voldaan.

Om de kwaliteit van deze systemen een impuls te geven, hebben de huisartsenkoepels Stichting LEGIO gevraagd een keurmerk te ontwikkelen. Met financiële steun van het ministerie van VWS  en Zorgverzekeraars Nederland kan het XIS Keurmerk eind juni 2023 officieel van start.

Naar verwachting kan het eerste certificaat in het vierde kwartaal van dit jaar uitgereikt worden aan een HIS-leverancier, in 2024 zullen de eerste HAPIS-leveranciers waarschijnlijk in het keurmerkregister worden opgenomen. Het XIS Keurmerk is een initiatief van de huisartsenkoepels InEen, LHV en NHG. Stichting LEGIO zorgt voor de organisatie en uitvoering.

Goede en veilige zorg

Corine van Geffen, Vicevoorzitter van het bestuur van InEen en bestuurder van Stichting LEGIO vertelt op de website van XIS-keurmerk: “Het keurmerk is bedoeld om het gemiddelde niveau van de systemen verder op te schroeven. De systemen zijn de ruggengraat van de gemiddelde huisartsenpraktijk en huisartsenpost. En hun rol wordt alleen maar groter, bijvoorbeeld door de groeiende aandacht voor gegevensuitwisseling en de personeelstekorten in de huisartsenzorg. We moeten de kwaliteit van de systemen dus op een hoog niveau houden om ook in de toekomst goede en veilige zorg te kunnen bieden.”

Kwaliteit huisartsinformatiesystemen borgen

Door de snelle digitalisering en onder meer vanwege de Wegiz en het IZA-akkoord, moeten huisartseninformatiesystemen aan steeds meer eisen gaan voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het  effectief uitwisselen van digitale gegevens met andere zorgverleners in de hele keten zoals fysiotherapeuten, specialisten en apothekers. Belangrijk, omdat steeds meer patiënten door meerdere zorgverleners worden behandeld die natuurlijk optimaal met elkaar moeten kunnen communiceren.

Maar ook moet zo’n HIS in de nabije toekomst in staat zijn om info uit te wisselen met patiënten. Met name door snel oprukkende persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), moet het mogelijk zijn dat de patiënt bij de huisartsen gegevens opvraagt uit de huisartsinformatiesystemen, maar óók dat de patiënt er zelf diverse gegevens, zoals eigen metingen, toe kan voegen. Al die ontwikkelingen vragen veel van de kwaliteit van huisartseninformatiesystemen en de ontwikkeling van dit XIS-keurmerk is zo gezien een goed idee.

XIS-keurmerk en IZA

De komst van het keurmerk sluit aan op de plannen van minister Kuipers om de situatie op de
zorg-ICT-markt te veranderen. Het XIS-keurmerk helpt bij de uitvoering van het IZA en de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Kuipers wil dat zorgsectoren en leveranciers samen werken aan meer transparantie, innovatie, minder vrijblijvendheid en meer oog voor het publieke belang.

Deze door de minister gewenste samenwerking is in de voorbereidingsfase voor het keurmerk al tot stand gekomen, vindt Eric Scheppink, lid Raad van Bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap en bestuurder van Stichting LEGIO. “Ik ben blij dat de leveranciers samen met ons de eerste stappen hebben gezet en onder meer hebben meegedacht over het normenkader, de lijst met minimale eisen waar een systeem aan moet voldoen.”

XIS-keurmerk belangrijk voor leveranciers

Leveranciers van huisartseninformatiesystemen kunnen zelf beslissen of ze het XIS-Keurmerk willen behalen. Maar helemaal vrijblijvend is het natuurlijk niet, want leveranciers mét keurmerk hebben straks een streepje voor. Het ministerie van VWS overlegt bijvoorbeeld met de NZa over een mogelijk vergunningenstelsel voor de toelating van ICT-systemen tot de markt op basis van keurmerken en certificering. Opvallend is dat de minister hierbij  het XIS-Keurmerk zelfs als voorbeeld noemde. Ook kunnen zorgverzekeraars het keurmerk gaan verankeren in hun inkoopbeleid. Bijvoorbeeld door huisartsen die een systeem met het XIS Keurmerk aanschaffen te belonen.


ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
IZA
Groen licht voor transformatievoorstel positieve gezondheid Almere
Borstkanker
AI-suite effectief als tweede beoordelaar bij borstonderzoek
BCI
Succesvolle test met BCI én ruggenmergimplantaat bij verlammingspatiënten
Spieren 3D-printing
Bio-inkt innovatie voor 3D-geprinte spieren
Duurzame zorg
Maastro wil duurzame zorg verbeteren met nieuwe stralingstoestellen
Volg jij ons al?