NVZ biedt inzicht in voortgang VIPP-programma met online monitor

Sinds vrijdag 30 juni is de voortgang van VIPP te volgen via de online VIPP monitor. Dat stelt de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het VIPP-programma richt zich op het toegang geven van Nederlanders tot hun medische gegevens in 2020. De monitor moet in één oogopslag tonen hoever de deelnemende instellingen zijn bij het halen van de doelstellingen. Per kwartaal verschijnen er nieuwe resultaten.
De deelnemers aan het VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional) hebben zich er aan gecommitteerd om patiënten binnen drie jaar versneld digitaal toegang te geven tot de eigen medische gegevens. VIPP heeft daartoe 5 doelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op informatie-uitwisseling tussen de patiënt & professional en informatie-uitwisseling over medicatie van de patiënt tussen zorgverleners.

Zodra een instelling een van de vijf doelstellingen behaald heeft, wordt deze getoetst door een EDP/IT-auditor. Bij akkoord ontvangt de deelnemer een deel van de gedane investering terug in de vorm van een stimulering. 

Achtergrond VIPP-programma

De rol van de patiënt in het eigen zorgproces verandert, waarbij de patiënt steeds meer een actieve partner wordt voor zorgprofessionals en het ziekenhuis. Digitalisering vormt hierbij een belangrijke ondersteunende factor. In de visie Zorg voor 2020 heeft de NVZ de trends ‘de patiënt als partner’ en de ‘ICT zorgt met u mee’ dan ook als belangrijke ontwikkelingen benoemd.

Met het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) willen de NVZ ziekenhuizen en instellingen voor medische specialistische zorg hier invulling aan geven, met als uitgangspunt: in 2020 hebben alle Nederlanders digitaal toegang tot hun eigen medische gegevens.

Het VIPP-programma is ontwikkeld door de NVZ, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In de miljoenennota van 2016 heeft VWS 105 miljoen euro gereserveerd voor het versnellingsprogramma. Het VIPP-programma loopt tot eind 2019. 

Onderdelen en doelstellingen VIPP 

Het VIPP-programma  bestaat uit twee onderdelen:

  • Gegevensuitwisseling met de patiënt
  • Gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt rondom medicatie. 
  • Er zijn diverse doelstellingen geformuleerd onder de noemers ‘Patiënt en Informatie’ en ‘Patiënt en medicatie’:
Patiënt & informatie

  • Zorginstellingen kunnen op 1 juli 2018 de patiënt minimaal het downloaden van medische gegevens bieden.
  • Iedere zorginstelling heeft op 31 december 2019 een beveiligd patiëntenportaal en/of een link naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving waarin de zorginstelling gestandaardiseerd medische gegevens voor de patiënt kan uploaden. 
  • Doorontwikkeling (extra stap) te realiseren voor einde subsidiedatum.
Patiënt & medicatie

  • Iedere zorginstelling kan per 1 juli 2018 een digitaal actueel overzicht van medicatie (verstrekkingsinformatie) raadplegen als onderdeel van het medicatieproces in de klinische en poliklinische setting.
  • Iedere zorginstelling kan op 31 december 2019 medicatie voorschriften digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of recept.
  • Iedere zorginstelling kan op 31 december 2019 digitaal een gestandaardiseerd actueel medicatieoverzicht (inclusief medicatieafspraken) aan de patiënt verstrekken bij ontslag volgens de geldende medicatie richtlijn.

Geen nieuwe standaarden

VIPP is een implementatieprogramma, waarbinnen geen nieuwe standaarden worden ontwikkeld. Het programma zoekt aansluiting bij landelijke standaarden, waaronder Basisgegevensset Zorg (BGZ), het programma medicatieproces en het MedMij-programma.  

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
steunhart
Nederlandse primeur: Kind wacht met mobiel steunhart thuis op harttransplantatie
zorgsector
Zorgsector gevoelig voor AI-hackers
eenzaamheid
Dr. Margo van Kemenade: ‘Zorgrobots effectief bij bestrijden eenzaamheid’
biomarrkers operatie
Operaties zonder complicaties via biomarkers
zorgmodel
Zorgmodel 5.0 : radicale verandering vergt meer focus op data
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
Volg jij ons al?