Onderzoek: Grote stijging digitale zorg door coronapandemie

De coronapandemie heeft een gigantische impact gehad op de zorg in Nederland. Dat is op zich, bijna twee jaar na de start van de coronacrisis, geen nieuws. Hoe groot die impact op bepaalde facetten van de zorg was, is nu in kaart gebracht. Deloitte heeft onderzocht welke invloed COVID-19 op de zorg in Nederland heeft gehad. Daarbij is onder andere gekeken naar afgelaste zorg, het aantal patiëntcontacten en de ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg.

Deloitte vergeleek en analyseerde voor haar onderzoek ziekenhuisdata van de stichting DHD (Dutch Hospital Data). Daarbij is gekeken naar de afgelopen twee jaar, 2019 en 2020. Het jaar vóór de coronacrisis en het eerste jaar van de pandemie. Zoals dit jaar al vaker gemeld werd, heeft de coronacrisis een enorme hausse teweeggebracht bij de groei van digitale zorg. Dat blijkt ook uit het onderzoek van Deloitte. Wat echter ook nogmaals bevestigd wordt is opgelopen achterstand in de zorg. Het aantal patiëntcontacten dat vanwege de coronacrisis in 2020 niet kon plaatsvinden, is in de periode daarna nog nauwelijks ingehaald.

Digitale zorg en patiëntcontacten

In 2020 werd ruim een vijfde (22%) van alle ziekenhuisbezoeken digitaal (zoals videobellen) of telefonisch afgehandeld. In 2019 was dat nog slechts 10 procent. Toch blijkt uit de data van DHD ook dat het aantal patiëntcontacten in 2020 bijna 10 procent lager lag dan het jaar daarvoor. Ofwel, 6,5 miljoen minder patiëntcontacten, veroorzaakt door de coronacrisis.

Die conclusie baseert Deloitte op het feit dat vrijwel alle verschuivingen te vinden zijn in de weken met een groot aantal COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen. Dat is ook te zien in onderstaande grafiek. Het daling van het aantal patiëntcontacten loopt nagenoeg parallel aan de pieken van de coronapandemie.

Deloitte patientcontacten ict&health
Dalende patiëntcontacten tijdens de coronapandemie in 2020 (bron: deloitte)

Van alle poli afspraken is in 2020 meer dan 7,3 miljoen digitaal afgehandeld. Zoals reeds gemeld een stijging van 22 procent ten opzichte van een jaar eerder. Verreweg de meeste digitale afspraken werden afgehandeld binnen de Interne Geneeskunde (944.000), Heelkunde (694.000) en Cardiologie (644.000).

Uitgestelde zorg

De grote daling van het aantal patiëntcontacten werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door het uitstellen van doorverwijzingen. Daarbij zijn, zo blijkt uit het onderzoek van Deloitte, grote regionale verschillen geconstateerd. In Limburg nam het aantal verwijzingen tussen 2019 en 2020 af met 8 procent. In Noord-Holland was dat maar liefst 33 procent.

De verschillen zijn opmerkelijk, want deze kunnen niet worden toegeschreven aan verschillen in belasting door COVID-19 patiënten. Het aantal COVID-19 patiënten is dankzij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) namelijk gelijk verdeeld over de regio’s, aldus het onderzoek.

Deloitte verwijzingen ict&health
In de Randstad was de daling van het aantal doorverwijzingen veel groter (Bron: Deloitte)

Tot slot zijn er ook grote verschillen tussen de specialismen. Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO), oogheelkunde en plastische chirurgie zijn het meest afgeschaald en de achterstanden zijn later in het jaar niet ingelopen. Op zich een begrijpelijke keuze omdat deze aandoeningen vaak een minder spoedeisende karakter hebben. Specifiek COVID-19 gerelateerde specialismen, zoals longgeneeskunde en inwendige geneeskunde, zijn amper afgeschaald.

Het complete onderzoek is hier te downloaden (pdf-link).

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
steunhart
Nederlandse primeur: Kind wacht met mobiel steunhart thuis op harttransplantatie
zorgsector
Zorgsector gevoelig voor AI-hackers
eenzaamheid
Dr. Margo van Kemenade: ‘Zorgrobots effectief bij bestrijden eenzaamheid’
biomarrkers operatie
Operaties zonder complicaties via biomarkers
zorgmodel
Zorgmodel 5.0 : radicale verandering vergt meer focus op data
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
Volg jij ons al?