Patiëntenfederatie: ga voor betaalbare en toegankelijke zorg

Stapeling van zorgkosten is voor veel individuele patiënten een groot probleem. Vooral mensen die gelijktijdig zorg, genees- en hulpmiddelen uit verschillende wetten en voorzieningen nodig hebben, krijgen te maken met soms opvallend hoge zorgkosten. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt Patiëntenfederatie Nederland aandacht voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Het afschaffen van eigen bijdrages zou volgens de federatie een goede stap zijn om de financiële druk bij kwetsbare patiënten te beperken. Het vereenvoudigen van het woud van regels zou daarnaast de toegankelijkheid van de zorg goed doen. Ook digitalisering speelt hier een rol.

Patiëntenfederatie Nederland heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor patiënten. Volgens de federatie heeft het vorige kabinet al veel gedaan om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Toch zijn er nog steeds patiënten die te maken hebben met zeer hoge zorgkosten. Het gaat vooral om de groep die gelijktijdig zorg, genees- en hulpmiddelen uit verschillende wetten en voorzieningen nodig hebben. Door diverse regelingen en eigen bijdrages lopen bij hen de kosten toch nog te veel op.

Oog voor betaalbare zorg

De Patiëntenfederatie zegt in de brief aan de Tweede Kamer dat ze blij is dat het kabinet oog heeft voor stapeling van eigen bijdragen en deze ook wil monitoren en tegengaan. In het schrijven vraagt de Patiëntenfederatie ook aandacht voor het (te hoge) eigen risico in de zorg en voor preventie als onderdeel van goede zorg. “Gerichte inzet op preventie en leefstijl kan het verschil maken in de kwaliteit van leven, medicatiegebruik of participatie. En kan helpen het beroep op de zorg en de daarmee gepaard gaande kosten terug te dringen. Goede – digitale – gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en domein-overstijgende samenwerking zijn daarbij van belang”, aldus de brief.

Vereenvoudiging regels

De patiëntenfederatie pleit al langer voor een duurzame aanpak om de stapeling van zorgkosten en meerkosten te verminderen. Tevens wil men graag een vereenvoudiging van het grote woud aan regelingen. De federatie zegt in de brief benieuwd te zijn naar de uitwerking van de kabinetsplannen voor een slimmer en betaalbaarder eigen risico en vindt dat de eigen bijdrage moet worden afgeschaft. Zo neemt de kans op stapeling van zorgkosten af, worden keuzes vereenvoudigd en is er meer solidariteit tussen gezonde mensen en patiënten.

Digitale hulpmiddelen om zorgkosten te dempen

Ook als het kabinet stapeling van zorgkosten voor individuele patiënten kan beperken zoals de Patiëntenfederatie graag wil, blijven de macrokosten van de zorg de komende tijd stijgen. Dit gebeurt in lijn met de alsmaar toenemende vergrijzing en daarmee gepaard gaande toename van chronische aandoeningen.

Het aantal 80-plussers neemt tot 2025 bijvoorbeeld toe met meer dan 25 procent; het aantal 65-plussers met meer dan 20 procent. Naast de vergrijzing zijn er andere factoren die bijdragen aan de groeiende zorgkosten, zoals nieuwe medicijnen, dure behandelingen en kostbare geavanceerde apparatuur. Ook voor de mensen thuis stijgen de kosten. Digitale hulpmiddelen kunnen waarschijnlijk helpen om de macrozorgkosten naar beneden te brengen.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
IZA
Groen licht voor transformatievoorstel positieve gezondheid Almere
Borstkanker
AI-suite effectief als tweede beoordelaar bij borstonderzoek
BCI
Succesvolle test met BCI én ruggenmergimplantaat bij verlammingspatiënten
Spieren 3D-printing
Bio-inkt innovatie voor 3D-geprinte spieren
Duurzame zorg
Maastro wil duurzame zorg verbeteren met nieuwe stralingstoestellen
Volg jij ons al?