Uit een analyse van IG&H blijkt dat de 35 regiobeelden erg op elkaar lijken en weinig oog hebben voor oplossingsrichtingen in termen van duurzaamheid en innovatie.

Regiobeelden hebben nauwelijks oog voor innovatie en duurzaamheid

Uit een recente analyse door IG&H, een technologie- en consultancybedrijf, blijkt dat de regiobeelden van Nederlandse zorgkantoorregio's voornamelijk gericht zijn op arbeidsmarktproblemen en de groeiende zorgvraag bij ouderen. Opmerkelijk is dat cruciale thema's zoals duurzaamheid en het gebruik van technologische innovaties, die mogelijk een oplossing zijn voor deze uitdagingen, in hoge mate onderbelicht blijven. De analyse is gebaseerd op de pagina’s met conclusies van alle 35 regiobeelden.

Uit de bevindingen blijkt dat zorgorganisaties en gemeenten in verschillende regio’s in Nederland grotendeels dezelfde knelpunten ervaren. Arbeidsmarktspanning, de druk op de zorgvraag bij ouderen en problemen met betrekking tot mentale gezondheid worden consequent als de meest urgente kwesties aangemerkt, met respectievelijk 35, 32 en 26 vermeldingen in de regiobeelden. Deze bevindingen sluiten aan bij de kernpunten van het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat benadrukt dat er meer aandacht moet komen voor domein overstijgende samenwerking en duurzaamheidsinspanningen.

IZA-partijen

Regiobeelden en samenwerking vormen volgens de overheid essentiële instrumenten om regionale samenwerking vorm te geven. De Rijksoverheid ondersteunt dit met beschikbare informatiebronnen, waaronder de pagina ‘basisbeeld’ ontwikkeld door het RIVM in samenwerking met landelijke datapartijen en input van IZA-partijen. Deze pagina biedt gedetailleerde informatie per regio en thema en vind je hier.

Hoewel arbeidsmarktcijfers prominent aanwezig zijn in deze regiobeelden, blijven thema’s als innovatie en duurzaamheid volgens de consultants van IG&H ernstig onderbelicht en dat is volgens hen in strijd met de prioriteiten van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Regiobeelden kunnen beter

Het komende half jaar zullen de regio’s werken aan het opstellen van regioplannen, waarin wordt beschreven hoe ze de komende jaren met deze knelpunten willen omgaan. Een interessante observatie is dat er aanzienlijke overlap is tussen de voorgestelde oplossingen in deze plannen. Onderwerpen zoals preventie-aanpak, het aanpakken van arbeidsmarktproblemen en het bevorderen van interne samenwerking worden vaak genoemd. Het is essentieel om deze overeenkomsten te erkennen en te leren van succesvolle transformaties die elders al zijn ingezet. Regio’s moeten afstappen van het ‘niet hier uitgevonden’ principe en juist een ’trots geïnspireerd door’ mentaliteit omarmen. Bovendien is het van cruciaal belang dat regio’s gebruik kunnen maken van integrale oplossingen die in meerdere regio’s kunnen worden toegepast.

Onderbelichting van Technologie en Duurzaamheid

Bas Leerink, managing director bij IG&H, vindt het opvallend dat het gebruik van technologische toepassingen en de bevordering van digitale databeschikbaarheid in veel regiobeelden nog onderbelicht zijn gebleven, terwijl dit een van de kernpijlers is van de IZA-werkagenda is. Tevens wijst Leerink erop dat er nog te weinig aandacht is voor het verminderen van administratieve lasten en het verminderen van de belasting van klimaat, milieu en leefomgeving, terwijl ook deze doelen expliciet in het IZA benoemd worden.

Hoewel de conclusies in de 35 regiobeelden grotendeels overeenkomen, rijst de vraag of het nuttig was om deze op 35 verschillende plaatsen uit te werken. Niettemin heeft deze regionale analyse op veel plaatsen geleid tot het starten van samenwerking. Sommige regio’s zijn al lange tijd bezig met domein overstijgende samenwerking, terwijl andere regio’s pas recentelijk zijn begonnen met gesprekken hierover. Positief is dat het IZA, met het opstellen van het regiobeeld als eerste stap, heeft bijgedragen aan het creëren van een gevoelde urgentie om samenwerkingsverbanden te versterken en te professionaliseren.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
IZA
Groen licht voor transformatievoorstel positieve gezondheid Almere
Borstkanker
AI-suite effectief als tweede beoordelaar bij borstonderzoek
BCI
Succesvolle test met BCI én ruggenmergimplantaat bij verlammingspatiënten
Spieren 3D-printing
Bio-inkt innovatie voor 3D-geprinte spieren
Duurzame zorg
Maastro wil duurzame zorg verbeteren met nieuwe stralingstoestellen
Volg jij ons al?