Technologie speelt een steeds grotere rol in de zorg en kan, mits goed ingezet, deels het personeelstekort oplossen (Foto: Philips).

Technologiebedrijven willen gelijkwaardige gesprekspartner zijn in zorgecosysteem

Het Nederlandse zorglandschap staat voor de uitdagende taak om een tekort aan zorgpersoneel te overwinnen terwijl de zorgvraag blijft stijgen. Een veelbelovende oplossing ligt in de medische technologiesector. Door technologieën doeltreffend te implementeren en samen te werken met technologiebedrijven, kan de zorgsector het hoofd bieden aan deze uitdagingen en een betere toekomst creëren. Dat lukt volgens Léon Kempeneers, Managing Director Philips Benelux, alleen maar als technologiebedrijven een gelijkwaardige gesprekspartner in het zorgecosysteem worden.

Het Nederlandse zorglandschap staat voor een immense uitdaging. Er is een steeds grotere vraag naar zorg en tegelijkertijd is er een toenemende zorgbehoefte. Drastische maatregelen zijn onontkoombaar zoals onder meer in IZA wordt aangegeven. Een veelbelovende oplossing ligt in de medische technologiesector. Deze sector kan een cruciale rol spelen bij het vinden van creatieve oplossingen, het ontwikkelen en optimaliseren van benodigde zorgtechnologieën en het succesvol implementeren van innovaties.

Volgens Léon Kempeneers, Managing Director Philips Benelux, is het vanwege de steeds grotere rol van technologie nodig dat de technologiebedrijven gelijkwaardige gesprekspartners kunnen worden binnen het zorgstelsel. “Op die manier kan samen worden bekeken hoe bestaande technologieën optimaal kunnen bijdragen aan het verlichten van het arbeidstekort”, legt hij in een blog op de website van Philips uit.

Enorme personeelstekorten

Volgens onderzoek van Gupta Strategists zal er in 2031 naar schatting een tekort zijn van 98.000 zorgverleners. Andere prognoses zoals die Conny Helder in maart 2023 aan de Tweede Kamer toonde, zijn zelfs nog pessimistischer en spreken zelfs al van een minimaal tekort van 138.000 medewerkers in 2032. Zeker is dat de personeelstekorten gigantisch worden en gedeeltelijk kunnen en ook moeten worden aangepakt door bestaande technologieën op innovatieve wijze te benutten.

Het onderzoek van Gupta Strategists stelt bijvoorbeeld dat het tekort in ziekenhuizen met 46.000 werknemers kan worden verminderd door gebruik te maken van bestaande technologie, terwijl hetzelfde geldt voor de ouderenzorg, waar het tekort met 64.500 werknemers kan worden teruggedrongen. Deze technologieën kunnen niet alleen dienen als preventieve maatregelen om zorgbehoeften te verminderen, maar ook de productiviteit van zorgverleners verhogen door taken te verlichten of te automatiseren.

Gecoördineerde aanpak noodzakelijk

Hoewel de aanwezige technologie potentieel heeft, is een gecoördineerde aanpak noodzakelijk voor succesvolle implementatie. Dit is waar zorgtechnologiebedrijven kunnen bijdragen. Ze zijn niet louter uitvoerders van beleid, maar kunnen als volwaardig gesprekspartner in het zorgecosysteem ook een actieve rol spelen bij de ontwikkeling en implementatie van oplossingen. In dit opzicht kan de regionale aanpak die in Spanje wordt gehanteerd als inspiratie dienen. Het betrekken van technologiebedrijven als gelijkwaardige gesprekspartners in het zorgstelsel kan leiden tot een effectievere aanpak van de uitdagingen die er in de zorg liggen.

Draagbare sensoren zijn efficiënt

Een concrete toepassing van technologie zijn draagbare sensoren. Deze sensoren maken het mogelijk om zorg buiten het ziekenhuis te verlenen, wat zowel kostenbesparingen als efficiëntere inzet van personeel mogelijk maakt. Echter, de implementatie van dergelijke innovaties vereist zorgvuldige planning en samenwerking met alle betrokken partijen in de zorg. Het simpelweg verplaatsen van zorg naar andere locaties kan onbedoelde gevolgen hebben, zoals het verplaatsen van het arbeidstekort naar andere zorgsectoren. Een holistische benadering is essentieel om daadwerkelijk verbeteringen te realiseren in de zorgverlening.

Grotere rol technologiebedrijven

De sleutel tot succesvolle implementatie ligt in samenwerking en innovatie. Nederland heeft een gedecentraliseerd zorgstelsel, maar om echt vooruitgang te boeken moeten technologiebedrijven betrokken worden in het besluitvormingsproces. Het creëren van een ecosysteem waarin medische technologiebedrijven vanaf het begin kunnen bijdragen, kan leiden tot doeltreffendere en schaalbare oplossingen. Dit geldt vooral in een complexe sector als de zorg, waar expertise en kennis van externe leveranciers van onschatbare waarde zijn.

Monitoring verhoogt arbeidsproductiviteit

Het belang van technologie wordt door Kempeneers verder geïllustreerd met concrete voorbeelden. “Door continue monitoring en slimme algoritmes kunnen zowel registratielast verminderd als zorg voorkomen worden. In samenwerking met het Bravis Ziekenhuis heeft technologie gezorgd voor efficiëntere registratie en betere patiëntmonitoring. Vergelijkbare successen zijn behaald in het St. Antonius Ziekenhuis, waar de implementatie van de Philips Azurion heeft geleid tot kortere ingreep- en verwerkingstijden, en uiteindelijk tot de behandeling van meer patiënten per dag.”

In dit tijdperk van voortdurende technologische vooruitgang is het essentieel om de rol van zorgtechnologiebedrijven in de zorg te herzien. Door hun expertise en innovatievermogen kunnen zij niet alleen helpen bij het overwinnen van het arbeidstekort, maar ook de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg verbeteren. Een oproep tot samenwerking met deze medische technologiebedrijven is een stap in de richting van een bloeiende toekomst voor de Nederlandse gezondheidszorg.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
IZA
Groen licht voor transformatievoorstel positieve gezondheid Almere
Borstkanker
AI-suite effectief als tweede beoordelaar bij borstonderzoek
BCI
Succesvolle test met BCI én ruggenmergimplantaat bij verlammingspatiënten
Spieren 3D-printing
Bio-inkt innovatie voor 3D-geprinte spieren
Duurzame zorg
Maastro wil duurzame zorg verbeteren met nieuwe stralingstoestellen
Volg jij ons al?