Dankzij een nieuw digitaal zorgpad voor chronische darmontstekingen krijgen patiënten meer grip op hun ziekte.

Vernieuwend digitaal zorgpad chronische darmontsteking bij ETZ

De MDL-artsen in het ETZ zijn gestart met een compleet nieuw digitaal zorgpad voor patiënten met een chronische darmontsteking. Het systeem draagt bij aan een beter zelfmanagement en maakt waarschijnlijk 4.500 (telefonische) consulten per jaar overbodig. Het zorgpad is volledig geïntegreerd in het patiëntenportaal en het EPD. Op die manier kunnen patiënten, met bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, meer zicht op de eigen ziekte en de behandeling krijgen.

Het systeem biedt een innovatieve benadering van zorgverlening voor deze groep chronische patiënten. Op basis van de eerste positieve ervaringen van de patiënten is het ETZ zelfs vastbesloten om de implementatie van het zorgpad verder uit te breiden, zodat de IBD-patiënten in het ziekenhuis kunnen profiteren van de nieuwe aanpak. Dankzij het slimme digitale zorgpad worden naar verwachting jaarlijks duizenden herhaalconsulten overbodig.

Succesvolle pilot met digitaal zorgpad

Momenteel loopt een succesvolle pilot met veertig deelnemers, met als doel om zomer 2024 tussen de 2.000 en 2.500 patiënten, ofwel driekwart van de totale patiëntengroep, te laten profiteren van dit nieuwe zorgpad. Dr. Marjolein Sikkema, MDL-arts, vertelt op de website van ETZ: “Het digitale zorgpad heeft een enorme impact op het leven van onze patiënten met IBD. Ze hebben nu de mogelijkheid om vanuit huis controle te hebben over hun ziekte en ontvangen tijdig de zorg die ze nodig hebben. Het geeft hen rust en vertrouwen in hun behandeling. Ook oudere patiënten ervaren het zorgpad als erg prettig.”

Thuismonitoring

Het digitale zorgpad voor IBD stelt patiënten in staat om meer regie te nemen over hun eigen zorgtraject, met zorg op maat die is afgestemd op hun specifieke situatie. Op het patiëntenportaal staat uitgebreide info over de ziekte en adviezen over de juiste levensstijl. Het slimme systeem stuurt  voor elk moment dat er digitaal gecontroleerd gaat worden, automatisch een herinnering om bloed te laten prikken. Tijdens die reminder krijgt de patiënt meteen een vragenlijst over het verloop van de ziekte.

Op deze manier houdt de patiënt zelf ook goed zicht op de ziekte. Handig is dat alles kan verlopen via thuismonitoring; alleen voor het bloedprikken moet de patiënt even een afspraak maken. Als op basis van de bloedwaardes en de antwoorden op de vragen blijkt dat alles in orde is, hoeft er verder niks te gebeuren. Wanneer er toch afwijkingen worden geconstateerd, dan wordt een consult ingepland met de patiënt. Zo kan tijdig worden ingegrepen als dat nodig is. Maar de patiënt kan, als hij met vragen zit, zelf ook heel eenvoudig een afspraak maken. Sowieso wordt elk jaar minimaal één consult ter controle door het ziekenhuis gepland.

Voordelen digitaal zorgpad

Dit innovatieve digitale zorgpad biedt volgens ETZ duidelijke voordelen. Ten eerste leidt het tot een aanzienlijke, potentiële daling van het aantal standaard geplande herhaalconsulten, tot maar liefst 4.500 (telefonische) contactmomenten per jaar. Hierdoor wordt kostbare tijd van zorgverleners bespaard en kunnen de MDL-artsen en verpleegkundig specialisten meer aandacht besteden aan urgente patiënten. Ten tweede bevordert het digitale zorgpad de eigen regie van patiënten, waardoor zij meer betrokken worden bij hun eigen zorgproces.

Administratielast daalt

Een bijkomend voordeel is dat de administratielast voor professionals aanzienlijk daalt.  Doordat het digitaal zorgpad volledig geïntegreerd is in het EPD, zijn geen overbodige administratieve handelingen nodig. In plaats daarvan kunnen medisch assistenten alle resultaten eenvoudig controleren via een overzichtelijk dashboard in het EPD. Hier is geen externe software voor nodig. Alle informatie is inzichtelijk op één scherm. Als afwijkingen worden geconstateerd, vindt overleg plaats met de
MDL-artsen en verpleegkundig specialisten voor de juiste opvolging.

Dr. Maurice Lutgens, MDL-arts: “Het digitale zorgpad voor IBD is een verademing in de zorgverlening voor deze patiëntengroep. Het stelt ons in staat om de zorg nauwkeurig af te stemmen op de individuele behoeften van de patiënt, terwijl we tegelijkertijd de werklast voor zorgverleners verminderen. Het geeft de patiënt ook verantwoordelijkheid voor de eigen zorg, maar wel met een elektronische vinger aan de pols. Ons grote voordeel is de volledige integratie met het eigen EPD waardoor het overzichtelijk blijft voor zorgverleners en patiënten zelf, zonder een wildgroei aan afzonderlijke apps”.

Zelfmanagement is trending

Het nieuwe digitale zorgpad bij ETZ draagt bij aan meer regie bij chronische darmontstekingen, doordat de patiënt slim en op elk moment kan volgen hoe het er met zijn of haar ziekte voor staat. Zelfmanagement en digitalisering zijn tegenwoordig sowieso trending bij chronische ziekten zoals diabetes, MS en chronische darmontstekingen. Naast het genoemde nieuwe digitale zorgpad zijn er op tal van plekken ook andere digitale innovaties omtrent de behandeling van IBD-patiënten. Zo is er voor kinderen, die in het UMCG voor een chronische darmontsteking worden behandeld, een mogelijkheid om zelf hun ziekte monitoren. Dit gebeurt met een poeptest (een Flarometer) en een app. Die vernieuwende thuismeting komt er, dankzij een ZonMw-subsidie van bijna 250.000 euro, op termijn ook voor volwassenen.

In het St. Antonius Ziekenhuis wordt al weer langere tijd het online programma MijnIBDcoach ingezet, dat gebaseerd is op prijswinnend onderzoek. Inmiddels maken honderden patiënten met een chronische darmaandoening van het ziekenhuis hier gebruik van en de resultaten zijn volgens betrokkenen verrassend goed te noemen. Dankzij toenemende kennis en kunde en vele nieuwe digitale opties, lukt het mensen in de praktijk steeds beter om met deze vervelende aandoening om te gaan.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
IZA
Groen licht voor transformatievoorstel positieve gezondheid Almere
Borstkanker
AI-suite effectief als tweede beoordelaar bij borstonderzoek
BCI
Succesvolle test met BCI én ruggenmergimplantaat bij verlammingspatiënten
Spieren 3D-printing
Bio-inkt innovatie voor 3D-geprinte spieren
Duurzame zorg
Maastro wil duurzame zorg verbeteren met nieuwe stralingstoestellen
Volg jij ons al?