Visie samenhang zorginfrastructuren Nederland in open consultatie

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft samen met enkele andere organisaties het document ‘Visie op samenhang in de zorginfrastructuren in Nederland' beschikbaar gesteld voor open consultatie. In het document wordt een schets gegeven van wat de gezamenlijke ambitie is, welke principes worden nagestreefd en welke infrastructurele functies of diensten in de zorg gewenst zijn.

Met deze open consultatie willen de opstellers en ZN te weten komen of de visie breed gedragen wordt. En zij willen, kijkend naar de geschetste uitgangspunten, zicht krijgen op  zicht krijgen op mogelijke aandachtspunten. Om deze inzichten te verkrijgen zoeken de indieners antwoord op de vragen die in de onderstaande notitie zijn verwoord.

Na de open consultatie en de review door de Architectuurboard Zorg wordt het visiedocument voorgelegd aan het Informatieberaad Zorg, tijdens de vergadering van het Informatieberaad in december 2019. De vraag die daarbij wordt gesteld is of het Informatieberaad de visie omarmt.

De Architectuurboard Zorg maakt onderdeel uit van het Informatieberaad Zorg en is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Wildgroei voorkomen

De indieners geven in de ‘Visie op samenhang in de zorginfrastructuren’ een schets van gemeenschappelijke diensten, knooppunten en technische netwerkinfrastructuren. Om te voorkomen dat een wildgroei aan soortgelijke voorzieningen ontstaat, kan focus worden gelegd op de prioritaire onderwerpen (o.a. Medicatieproces, registratie aan de bron, Twiin en eOverdracht) die het zorgveld samen met elkaar oppakken.

“Met het visiedocument is een eerste stap gezet in de ontwikkeling van een gezamenlijk startpunt. Om deze visie op samenhang in de zorginfrastructuren te realiseren is een aantal vervolgstappen voorzien. Draagvlak voor de visie is de eerste stap. Daarom wordt met de relevante stakeholders het overleg gezocht. Dit is inmiddels afgerond. De vervolgstap betreft het voorleggen aan adviserende en besluitvormende overleggen. Zodat vervolgens met draagvlak de verkenning doorlopen kan worden voor concrete invulling van de visie.”, zo valt te lezen in het document.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
eenzaamheid
Dr. Margo van Kemenade: ‘Zorgrobots effectief bij bestrijden eenzaamheid’
biomarrkers operatie
Operaties zonder complicaties via biomarkers
zorgmodel
Zorgmodel 5.0 : radicale verandering vergt meer focus op data
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
IZA
Groen licht voor transformatievoorstel positieve gezondheid Almere
Borstkanker
AI-suite effectief als tweede beoordelaar bij borstonderzoek
Volg jij ons al?