Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

15 miljoen euro subsidie voor digitale uitwisseling gegevens geboortezorg

Het ministerie van VWS heeft subsidie van 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verbetering van digitale informatiedeling in de geboortezorg. Het bedrag wordt voor een groot deel op regionaal niveau besteed.

In een vlog op LinkedIn stelt secretaris-Generaal Erik Gerritsen van VWS dat het gaat om zowel digitale informatiedeling tussen zorgverleners als uitwisseling met cliënten/patiënten. “Iedereen die zwanger is of wordt, kan er op rekenen dat hun zorginformatie altijd beschikbaar zal zijn.” Het doel is verder dat mensen ook meer de baas worden over hun eigen gegevens – die nu vaak nog in diverse systemen moeilijk toegankelijk liggen opgeslagen.

De uitwisseling met cliënten/patiënten gebeurt op de MedMij-manier, wat betekent dat zwangere vrouwen straks via hun PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) informatie van hun zorgverleners kunnen inzien, beheren en delen. Het gaat in eerste instantie om de uitwisseling van de relevante onderdelen uit de BGZ (Basisgegevensset Zorg), laboratoriumuitslagen, voorlichtingsinformatie, verslagen en uitslagen.

Betere digitale informatiedeling geboortezorg

Aanleiding voor het actieprogramma is dat digitale informatiedeling in de geboortezorg beter moet gaan werken. In de geboortezorg wordt vaak zorg gedeeld of overgedragen, bijvoorbeeld van een verloskundige aan een gynaecoloog of andersom. Digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners is in de geboortezorg echter niet of beperkt mogelijk omdat systemen niet of niet goed op elkaar aansluiten – een bekend probleem uit de hele zorgsector.

Het gevolg is dat betrokken zorgprofessionals vaak gegevens overtypen en/of informatie mondeling doorgeven, wat de kans vergroot op het maken van medische fouten. Daarnaast kan de tijd die dergelijke administratieve lasten opzuigen niet meer besteed worden aan zorg zelf. Reden voor de overheid om zowel subsidies te verstrekken om gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling te verstrekken als met wetgeving te komen.

Minister Bruins heeft eerder dit jaar 13 speerpunten bekend gemaakt die in de roadmap richting verplichte elektronische dossiervoering en gegevensuitwisseling als eerste aangepakt worden. Daaronder Acute overdracht verloskundige naar gynaecoloog en Elektronische gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg.

Landelijke ondersteuning regio’s

De nu bekend gemaakte subsidie is gekoppeld aan uitgangspunten voor het digitaal informatie delen in de geboortezorg, die vorig jaar in overleg met de sector zijn vastgelegd. Eerder dit jaar verstrekte VWS een subsidie voor de landelijke ondersteuning van de regio’s door het programmabureau Babyconnect. Dit actieprogramma wordt uitgevoerd door stichting CareCodex. Onder begeleiding van kennisinstituut Nictiz werken IT-leveranciers ook al aan standaardisatie van gegevensuitwisseling, ongeacht het gebruikte digitale systeem.

Met de beschikbare subsidie kan de geboortezorg naadloze overdracht realiseren voor de zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, zo stelt CareCodex. Dit is inclusief samenwerking en de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. Deze onderlinge digitale uitwisseling van gegevens moet tijd besparen en de kans op vergissingen verminderen. Zorgverleners kunnen volgens de aanpak van het actieprogramma in hun eigen dossier (of applicatie) blijven werken en de eigen digitale dossiers blijven gebruiken. Ook kunnen zij, na toestemming van de cliënt, haar gegevens bij andere zorgverleners inzien.

Inzage in eigen gegevens

Patiënten en cliënten mogen vanaf 1 juli 2020 hun eigen gegevens inzien en controleren wie deze kunnen bekijken en gebruiken. In voorbereiding op deze wettelijke verplichting moeten alle zorgverleners en hun ICT-leveranciers digitale informatie-uitwisseling met de zorggebruikers mogelijk maken. Hiervoor loopt al een reeks stimuleringsprogramma’s (VIPP-regelingen) voor onder meer ziekenhuizen en categorale instellingen, GGZ, langdurige zorg en de eerstelijns zorg. Het actieprogramma Babyconnect sluit aan op bovengenoemde toekomstige wetgeving.

Regio’s ontvangen begeleiding en ondersteuning van het programmabureau Babyconnect bij de aanvraag van subsidies en de realisatie van de regionale projecten. Informatie over de subsidie en het starten van regionale projecten is al beschikbaar, evenals de beleidsregel van VWS en de benodigde documenten voor de subsidieaanvraag.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen