Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

28 van 80 ziekenhuizen bieden patiëntportaal, 28% groei versus 2016

Het aantal ziekenhuizen met een patiëntportaal is tussen 2016 en 2017 met 28 procent gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van e-health kenniscentrum Nictiz. Inmiddels beschikken 28 van de 80 ziekenhuizen met een eigen website over een patiëntportaal, waar mensen onder meer terecht kunnen voor hun medicatieoverzicht of onderzoeksresultaten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Één op de drie ziekenhuizen in Nederland heeft een patiëntportaal, zo blijkt uit het onderzoek van Nictiz. Vorig jaar was dat een op de vier. In totaal zijn er sinds juli 2016 zes patiëntportalen bijgekomen. Bij 25 van de 28 patiëntportalen heeft de patiënt inzage in onderzoeksresultaten. Via 17 portalen is raadpleging van het medicatieoverzicht mogelijk. Hiermee wordt patiëntparticipatie bij medicatieveiligheid steeds meer realiteit, aldus het rapport.

Nederland telt volgens de Zorgkaart Nederland van belangenorganisatie Patiëntenfederatie 282 ziekenhuizen. Dit betreft echter alle afzonderlijke locaties. De 80 onderzochte websites betreffen volgens Nictiz de hoofdwebsites van afzonderlijke ziekenhuisorganisaties, aangesloten bij de NVZ, NFU en STZ. Dat is dus inclusief alle samenwerkingsverbanden van ziekenhuizen en dochterlocaties.

In het onderzoek is verder onderscheid gemaakt tussen portalen waarin je inzage hebt in medische gegevens en portalen die specifiek gericht zijn op het maken van een online afspraak, eventueel aangevuld met andere functionaliteiten. Het aantal portalen dat medische gegevens laat zien, is 28. Wanneer daar de portalen gericht op afspraken maken aan toegevoegd worden, wordt het totaal 42.

Kwart ziekenhuizen biedt online dossier

Nictiz kwam in augustus 2016 al met onderzoeksresultaten waaruit bleek dat een kwart van de Nederlandse ziekenhuizen patiënten de mogelijkheid had om online hun dossier in te zien. Ziekenhuizen zijn volgens de studie met een inhaalslag bezig. Enkele jaren geleden waren er nauwelijks portalen. Van de 22 patiëntportalen die vorig jaar geturfd werden is het bij 17 mogelijk een online afspraak te maken, bij 14 om medische gegevens in te zien. Bij zes portals kunnen patiënten het zorg/behandelplan in te zien en bij drie portals kan men zelfmetingen toevoegen.

Ziekenhuizen zijn niet verplicht een patiëntportaal te hebben. Wel zei minister Schippers van VWS in 2014 dat 80 procent van alle chronisch zieken binnen vijf jaar de mogelijkheid moet hebben eigen medische gegevens online in te zien.

Inzage in gezondheidsgegevens

Patiëntportalen bieden zorggebruikers de mogelijkheid tot inzage in gezondheidsgegevens die het ziekenhuis over hen beschikbaar stelt. Dit gaat vaak gepaard met andere functionaliteiten, zoals het maken van een afspraak, het invullen van vragenlijsten en het stellen van een vraag via een e-consult. In het onderzoek is gekeken naar de aanwezigheid van achttien functionaliteiten, waaronder inzage in het medicatieoverzicht.

  • Het aantal patiëntportalen dat inzage biedt in het medicatieoverzicht is in het afgelopen jaar gestegen van tien naar zeventien van de achtentwintig portalen (60%).
  • Bij vier van de zeventien ziekenhuizen kan de patiënt ook een wijzigingsverzoek indienen via het portaal.

Verdere groei aantal portalen

De verwachting is dat het aantal portalen met inzage in het medicatieoverzicht in 2018 verder stijgt. Niet alleen omdat veel patiënten dit willen, maar ook omdat patiënten weten welke medicatie zij nemen en beschikken over waardevolle informatie over het gebruik ervan. Daarom is inzage een belangrijke voorwaarde voor medicatieveiligheid.

“Goed om te zien dat de toename van het aantal ziekenhuisportalen versnelt, zo citeert Nictiz Frieda van der Sar, patiënt. “Ik zie deze ontwikkeling vooral als een stap naar betere samenwerking. Samenwerking tussen  zorgverleners en patiënten en hun naasten en via hen ook met andere betrokken zorgverleners. Er zijn nog veel meer stappen te doen. Hopelijk worden patiënten en hun verschillende vertegenwoordigers daarbij intensief betrokken. Dit alles in het streven naar betekenisvolle zorg.”

Uit onderzoek naar patiëntportalen van Patiëntfederatie Nederland bleek dat 60 procent van de patiënten het héél belangrijk om over een portaal te kunnen beschikken. Dat bleek afgelopen augustus. Er is volgens de federatie ruimte voor verbetering want slechts 22 procent van de patiënten heeft toegang tot een portaal.

Werken aan uitwisseling gegevens

Om inzage in gegevens mogelijk te maken, zorgen de ziekenhuizen in het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dat dit vanaf 2020 mogelijk is. Het VIPP-programma richt zich op het toegang geven van Nederlanders tot hun medische gegevens in 2020. De monitor moet in één oogopslag tonen hoever de deelnemende instellingen zijn bij het halen van de doelstellingen. Per kwartaal verschijnen er nieuwe resultaten.

“Goede informatie-uitwisseling maakt de zorg beter,” aldus Yvonne van Rooy, voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). “Dat is een belangrijke drijfveer van het VIPP-programma, waarmee NVZ-leden samen de beweging maken naar online inzage voor de patiënt. Dit onderzoek van Nictiz laat zien dat de beweging op gang komt en dat is goed nieuws voor de zorg in Nederland.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen