Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
14 juni 2023
Artikel delen

500 aanvragen voor IZA-fonds wijkverpleging

Het in maart 2023 door ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland opgetuigde IZA-fonds Wijkverpleging blijkt in trek te zijn. Liefst vijfhonderd zorgaanbieders in de wijkverpleging dienden de afgelopen tijd een aanvraag in voor financiële steun. Het beroep dat gedaan wordt op het fonds is opvallend divers. De aanvragen gaan onder meer over innovaties, het trainen van medewerkers, positieve gezondheid en passende zorg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De drie brancheverenigingen ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland hebben onlangs gezamenlijk het IZA-fonds Wijkverpleging opgericht. Daarmee willen zij de toegankelijkheid van de wijkverpleging versterken, aanvullend aan de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). De extra financiering gaat naar grote en kleine zorgaanbieders, met of zonder contract met zorgverzekeraar(s), met eenvoudige projecten en innovatieve programma’s.

Spin in het web  

In de wijkverpleging is men onder meer druk doende met een digitaliseringsslag zoals blijkt uit recente initiatieven met spraak gestuurd rapporteren, slimme manieren van thuismonitoring en verschillende vormen van e-health. Belangrijk, want de wijkverpleging wordt in de zorg steeds meer een spin in het web die passende zorg beter mogelijk kan maken.

Met het geld, dat door premiebetalers via de zorgverzekeraars wordt opgebracht, kunnen zorgaanbieders eenmalig passende projecten financieren. Het geld uit het IZA-fonds Wijkverpleging is expliciet niet bedoeld voor financiering van reguliere zorgverlening, want daarvoor is er al de reguliere bekostiging vanuit de vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Positieve impuls wijkverpleging

Het speciale IZA-fonds voor de wijkverpleging is opgericht om de wijkverpleging een positieve impuls te geven. Zorgverzekeraars hebben 75 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het fonds en met de 500 ingediende aanvragen wordt een beroep gedaan op vijftig miljoen van die gelden. ActiZ, Zorgthuisnl en ZN zijn goed te spreken over het succes van het nieuwe fonds. Ook het feit dat grote onderdelen van de aanvragen duidelijk aansluiten op de IZA-doelstellingen valt goed. Het gaat dan onder meer over passende zorg, werkplezier, het verminderen van regeldruk, innovaties, het inzetten op positieve gezondheid en het bevorderen van zelfmanagement bij ouderen. Ook willen tal van organisaties graag budget binnenhalen om personeel te trainen op vaardigheden die passen bij de IZA-doelstellingen.

Betere toegankelijkheid wijkverpleging

Het nieuwe fonds vloeit voort uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en is bedoeld om de toegankelijkheid van de wijkverpleging te verbeteren. De drie brancheorganisaties hebben samen de voorwaarden bepaald om financiële ondersteuning te krijgen. Zorgaanbieders konden fondsaanvragen doen van 20 maart 2023 aanvragen tot 1 juni 2023 op een speciale website.

De komende anderhalve maand staan de beoordelingen van de 500 aanvragen gepland. Zorgaanbieders krijgen vanaf plusminus  half juli te horen of hun aanvraag wordt gehonoreerd en welk bedrag daar eventueel mee is gemoeid. De drie brancheorganisaties bepalen daarna wat er met het restant van het fonds gaat gebeuren. Het is, gezien het succes, zeker mogelijk dat het IZA-fonds voor de wijkverpleegkunde voor een tweede keer opengesteld zal worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Reageer

Geef een reactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen