Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

62 procent bezoekers e-health week meer bewust over digitale zorg

De eerste Nederlandse e-health week is door bezoekers aan de diverse evenementen beoordeeld met een 7,6. 62 procent van de bezoekers van één of meer evenementen tijdens de e-health week 2017 gaf aan zich nu meer bewust te zijn van de mogelijkheden die e-health toepassingen bieden. 74 procent geeft aan zich meer te gaan verdiepen in de mogelijkheden van e-health.

Dat blijkt uit een enquête van kenniscentrum Nictiz in opdracht van  het ministerie van VWS onder 185 bezoekers van 15 evenementen.  De eerste Nederlandse e-health week werd gehouden van 21 tot en met 27 januari. Er waren ruim 100 activiteiten verspreid over Nederland. Veel Nederlanders weten niet wat e-health precies inhoudt of voor hen kan betekenen, terwijl digitale toepassingen de zorg voor patiënten kunnen verbeteren en preventie en het monitoren van gezondheid gemakkelijker maken. Het ministerie van VWS en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving organiseerden daarom samen met 249 partners de eerste Nederlandse e-health week. Er kwamen volgens Nictiz ruim 14.000 bezoekers op de evenementen af.

VWS tevreden over e-health week

Minister Edith Schippers van VWS stelt in een brief over de e-health week aan de Tweede Kamer dat zij en staatssecretaris Martin van Rijn tevreden te zijn over de geboekte resultaten en over de ontwikkeling in het gebruik van e-health. ‘Het viel ons op dat er een inspirerende beweging gaande is van toenemend gebruik van slimme technologie in de zorg. Daarbij gaat het vaak om techniek die elders al wordt toegepast maar nog niet breed in de zorg, terwijl de meerwaarde ervan evident is.’

De toepassingen van e-health en innovatieve werkmethoden bewegen zich volgens de minister van losse ‘beste praktijken’ naar een in omvang en samenhang groeiend netwerk van koplopende patiënten, cliënten, zorgprofessionals, bestuurders en bedrijven.’Juist ook de toepassingen die niet los zijn ontwikkeld, maar bijvoorbeeld een netwerk rondom kwetsbare patiënten ondersteunen zoals www.mijnbuurtje.nl en www.ozoverbindzorg.nl zijn waardevol.’

Om de energie van de e-health week vast te houden en te benutten wordt vanaf maart gestart met een ontbijttour e-health door het land. Maandelijks wordt in een provincie een ontbijt gehouden voor de initiatiefnemers uit die regio. Daarmee kunnen ook verbindingen gelegd worden tussen mooie initiatieven, aldus de minister in de Kamerbrief. In maart wordt gestart in Maastricht, waar op dat moment ook de Zorginnovatiewinkel e-health zichtbaar gaat maken.

Whitepaper digitale vaardigheden zorg

Tijdens de afsluiting van de eHealth week 2017 werd de whitepaper ‘eHealth: digitale vaardigheden zijn voor zorgprofessionals onmisbaar’ gepresenteerd: een gezamenlijk product van Nictiz, HAN, ECP, V&VN en het  Zorginstituut. Meer dan 3.000 verpleegkundigen hebben daarnaast een zelftest digitale vaardigheden ingevuld. Hieruit bleek onder meer dat digitale vaardigheden onafhankelijk zijn van de leeftijd van de verpleegkundigen.

De whitepaper stelt dat eHealth steeds belangrijker wordt in de zorg, zowel voor de organisatie van de zorgverlening als voor de behandeling van patiënten. Zorgverleners slim en veilig kunnen omgaan met verschillende digitale toepassingen en ook daarover met anderen kunnen communiceren. Uit onderzoek bleek echter dat er nog veel knelpunten bestaan in het gebruik van eHealth. Veel zorgprofessionals maken zich zorgen over hun digitale kennis en hun digitale gezondheidsvaardigheden, of ervaren een gebrek aan technische ondersteuning.

Managers in de zorg vinden vaak dat hun medewerkers onvoldoende ICT-competenties bezitten, terwijl ongeveer de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden juist meer betrokken wil worden bij vernieuwingen met eHealth.

De white paper moet meer inzicht geven in de noodzaak van digitale vaardigheden voor zorgprofessionals en biedt concrete aanbevelingen en instrumenten om digitale vaardigheden in kaart te brengen en te verbeteren.

In het kader van kennisdeling over de technologische vooruitgang in de zorg, organiseerde ICT&health op 26 janauari jl het succesvolle ICT&health Experience event. Dit was de aftrap voor een in Nederland terugkerend  internationaal event. In 2018 wordt de ICT&health Experience gehouden op 24 en 25 januari.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen