Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

GGZ Nederland stelt innovaties en e-health centraal in informatiebeleid

GGZ Nederland presenteert onlangs haar visie op een vernieuwend informatiebeleid in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Enkele aanbevelingen uit de visie zijn: patiënten een betere informatiepositie geven, patiënten en behandelaren meer betrekken, gegevensuitwisseling verbeteren en innovaties en e-health toepassen.

Het toepassen van standaardisatie speelt daarbij een grote rol, zo meent GGZ Nederland. Met deze aanpassingen kan de ggz veel indirecte werkzaamheden schrappen waardoor er meer tijd beschikbaar komt voor directe zorg. Flinke winst voor een sector met een krappe arbeidsmarkt en forse regeldruk.

Digitale technologie nieuwe normaal

Digitale technologie is ‘het nieuwe maatschappelijke normaal’, zo schrijft GGZ Nederland in de inleiding van zijn visiedocument. De geestelijke gezondheidszorg (ggz) is trendsetter in de zorg met tal van initiatieven op het gebied van e-health. De volgende stap is dat alle aanbieders in de (jeugd-)ggz en het sociaal domein ook structureel beschikken over een soepele en betrouwbare informatievoorziening voor patiënten, zorgverleners en ketenpartners. Het visiedocument schetst het informatiebeleid dat daarvoor nodig is.

  • Het beleid is onder meer essentieel voor de beleving van de patiënt: informatie is de brandstof voor de best denkbare zorgervaring en maakt het mogelijk dat de patiënt ook echt ‘connect’ met het zorgnetwerk.
  • Een ander aspect is de schaarste op de arbeidsmarkt in de zorg en de nog steeds lange wachttijden. Inzetten op meer blended care – en daarmee minder face-to-facecontact en meer inzet van digitale kanalen – kan bijdragen aan de oplossing. Dat is geen doel op zich, meent GGZ Nederland, maar een middel om te komen tot een effectieve en efficiënte ggz.

Opmaat naar VIPP voor ggz

Deze visie op een vernieuwend informatiebeleid is de opmaat naar het eerder aangekondigde subsidieprogramma (‘VIPP voor de ggz’) waarvoor VWS voor 2018 en 2019 in totaal 50 miljoen euro ter beschikking stelt (zie hieronder) . Doel van het subsidieprogramma is de versterking van e-health en de informatievoorziening in de ggz.

Goede informatievoorziening is essentieel om goede en gepaste zorg te kunnen bieden, en sluit aan bij de doelstellingen van de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie. Daarnaast zijn uitbreiding van e-health en investeren in de informatievoorziening onderdelen van het akkoord over wachttijden dat de sector recent gesloten heeft. Een verbeterde uitwisseling tussen zorgverleners en hun patiënt en zorgverleners onderling, draagt ook bij aan het terugdringen van de administratieve lasten waarvoor GGZ Nederland de campagne regelgekte.nl is gestart.

Over VIPP

VIPP is het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional, een miljoenenprogramma (van 2017–2019 in totaal 100 miljoen euro) van VWS om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen vóór 2020 op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal kunnen uitwisselen met de patiënt. Een groot deel van de Nederlandse algemene ziekenhuizen is in 2017 begonnen met projecten die ervoor moeten zorgen dat hun patiënten uiterlijk over anderhalf jaar hun gegevens minimaal als PDF-document kunnen downloaden naar hun eigen computer of app.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen