Aanpak inzage gedetineerden in gegevens zonder patiëntportaal

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en ziekenhuiskoepel NVZ werken aan een aanpak om er voor te zorgen dat gedetineerden ook zonder toegang tot een patiëntportaal inzage kunnen krijgen in hun medische gegevens. De twee partijen hadden op 18 september overleg naar aanleiding van een verzoek aan ziekenhuizen om patiëntportalen te sluiten voor gedetineerden.

De kern van de discussie betreft het feit dat gedetineerden geen vrije toegang tot internet hebben, en dat een patiëntportaal mogelijk ongewenste informatie aan derden kunnen prijsgeven. De vraag die op tafel lag, was onder andere of sluiting van het Patiëntenportaal/PGO het recht op inzage aantast van de gedetineerde als patiënt. Het Nictiz bracht recent naar buiten dat 49 ziekenhuizen inmiddels een patiëntportaal aanbieden.

Inzage ook zonder patiëntportaal

Duidelijk is geworden dat het recht op inzage niet wordt ontzegd, omdat dit recht ook langs andere wegen kan worden ingevuld (afschrift via arts instituut etc.). Dit mag alleen niet via een internetverbinding plaatsvinden, omdat gedetineerden niet voorafgaand op de hoogte mogen zijn over het tijdstip en locatie van de afspraak in het ziekenhuis. Dit alles om de veiligheid te kunnen waarborgen van de andere ziekenhuispatiënten en de medewerkers van het ziekenhuis.

Het is volgens de NVZ goed om bij dit vraagstuk te beseffen dat dit ongeveer 30 ziekenhuisbezoeken per week betreft, verspreid over alle Nederlandse ziekenhuizen. Bovendien wordt bekeken voor welke doelgroepen deze aanpassingen ook relevant zijn, zoals cliënten van Blijf-van-mijn-lijf-huizen, kinderen die onder jeugdbescherming vallen en deelnemers van getuigenbeschermingsprogramma’s.

Voorlopig hebben de DJI en NVZ afgesproken gezamenlijk een toelichting en onderbouwing uit te werken waarin zowel de juridische aspecten als de procesmatige en organisatorische elementen aan de orde komen. De twee streven ernaar om deze afspraken voor het eind van dit jaar afgerond te hebben.

Noodzakelijke aanpassingen standaard

Ook heeft DJI inmiddels met het MCL (Medisch Centrum Leeuwarden) een procesaanpak uitgewerkt. Dit model wordt gebruikt als basis bij het opstellen van een algemene regeling, die vervolgens gedeeld wordt met de leden van de NVZ. Deze procesbeschrijving geldt voor een ziekenhuis die het Epic-EPD gebruikt. Samen met DJI wordt gekeken met welke ziekenhuizen (specifiek voor de andere EPD-leveranciers) afspraken kunnen worden gemaakt over noodzakelijke aanpassingen van de standaard.

Voor nu is het advies om even pas op de plaats te maken, zodat we dit zorgvuldig kunnen regelen en inrichten. Ziekenhuizen die Chipsoft, Sap & Cerner of anderszins gebruiken als EPD, kunnen zich aanmelden om als pilotziekenhuis mee te werken aan de nieuwe standaard, zodat deze door de EPD-leveranciers kunnen worden opgenomen.

 

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en 
meld u snel aan want op is op!

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
bevolkingsonderzoek
Bevolkingsonderzoek naar longkanker dichterbij dankzij AI
Treantprijs Alarmeringssysteem
Lim wint prijs met alarmeringssysteem voor ouderen
robot
Emotie-intelligente robot detecteert stress
innoveren
Philips mikt op meer mensgericht, duurzamer innoveren
dispenser
Medicijndispensers besparen Zuyderland Thuiszorg 24 fte´s  
injecties
Naaldloos injecteren verhoogt opties zelfmanagement
Gegevens delen data
Tweede ronde project ‘proactief gegevens delen in palliatieve fase’ start
Amphia Ziekenhuis digitale strategie.
Arnaud Kruizinga, CIO Amphia: 'Eerst de visie, dan de route'
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Robotecho genomineerd; App voor bipolaire stoornis, en meer
Oog staaroperatie
Operatiekamers vrij door SurgiCube bij staaroperaties
Volg jij ons al?