Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Aantal verwijzingen blijft lager, verschil wordt kleiner

Het aantal verwijzingen in de zorg bleef ook in februari nog achter in vergelijking met eerdere jaren.
De afgelopen maand hebben huisartsen in Nederland gemiddeld 17 procent minder verwijzingen en aanvragen diagnostiek gedaan naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken dan verwacht op basis van pre-corona data. Landelijke cijfers van zorgplatform ZorgDomein tonen dat de hoeveelheid uitgestelde medisch specialistische zorg sinds de start van de coronapandemie in maart 2020 is opgelopen tot bijna 1,8 miljoen verwijzingen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Afgelopen maand deden huisartsen 587.813 verwijzingen en aanvragen diagnostiek (exclusief lab) naar ziekenhuizen en specialistische zorg. Dat zijn 123.258 verwijzingen en aanvragen minder dan in normale omstandigheden deze maand te verwachten waren. Wel wordt het verschil kleiner. Waar in januari het verschil met ‘normaal’ nog 23 procent was, was dat in februari 17 procent.

In de laatste week van februari lag aantal verwijzingen en aanvragen diagnostiek (exclusief lab) naar medisch specialistische zorg nog slechts 7 procent lager. Hiermee lijken de eerste voorzichtige stappen in de zorg gezet te worden terug naar het oude niveau. De komende weken moet blijken of deze trend zich doorzet.

Meer verwijzingen ziekenhuis

Opvallend is volgens ZorgDomein dat zelfstandige klinieken zowel in de maand januari als februari 15 procent minder verwijzingen hebben ontvangen dan verwacht. Bij ziekenhuizen was dat in januari 25 procent, versus 18 procent in februari. Het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen gaat dus langzaam weer richting de verwachte waarde, waar dit bij zelfstandige klinieken op hetzelfde aantal blijft steken.

Het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen nam in februari versus januari toe, bij zelfstandige klinieken bleef dit gelijk.

Eind februari stelde toezichthouder NZa op basis van Dutch Hospital Data dat er in januari 2021 meer patiëntcontacten geweest in ziekenhuizen dan in dezelfde maand in 2019 en 2020. Er werd relatief iets meer urgentere zorg geleverd en meer zorg in academische instellingen. Ook het aantal operaties lag weer op een normaal niveau, zij het met een verschuiving naar relatief lichte ingrepen met minder opnames.

NZa: impact winterweer

Het aantal verwijzingen bleef wel achter bij de verwachting, in de week voorafgaande aan de publicatie van de NZa-cijfers (25 februari) was dat 79 procent van de verwachte aantallen. Mogelijk speelde het winterweer daarin ook een rol. Relatief blijft het aantal verwijzingen het meest achter naar kindergeneeskunde, oogheelkunde, orthopedie en KNO-heelkunde. Het aantal verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg ligt al langer op het niveau dat te verwachten zou zijn zonder corona-uitbraak.

In januari is net als in de periode daarvoor veel oncologische zorg doorgegaan. Ook in de laatste drie maanden van 2020 lijkt het aantal patiënten in de oncologie ongeveer op of boven het niveau van 2019 te zijn geweest. De wijkverpleegkundige zorg werd in de zomermaanden weer werd opgeschaald, maar was nog niet helemaal op het niveau van 2019 was. Dit blijft doorlopen tot in 2021.

KPN health

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen