Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

ActiZ: aanvragen subsidie SET niet eenvoudig

ActiZ zegt signalen te krijgen dat het aanvragen van subsidieregelingen voor e-health in praktijk niet makkelijk is. De organisatie heeft dit bij het ministerie van VWS aangekaart. Sinds 1 maart 2019 bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen in het kader van de regeling SET.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

ActiZ kreeg het signaal dat de drempel voor kleine zorgaanbieders te hoog is. 50% (van minimaal 125.000 euro) van de kosten zelf dragen is voor hen een te grote barrière. Het ministerie van VWS liet daarop weten dat kleinere partijen hiervoor het beste de samenwerking kunnen opzoeken.

Ook bracht ActiZ in dat niet duidelijk is wat verstaan wordt onder robotica. Robotica valt niet per definitie buiten de regeling, zo blijkt. RVO en ZonMw zullen per type een afweging maken of deze voldoende binnen de doelen van SET valt. Daarvoor kan de quick scan van RVO gebruikt worden.

Op de website is tevens een inspiratielijst e-health geplaatst met handige tips over bijvoorbeeld de eigen bijdrage en een praktisch rekenvoorbeeld.

Vier commissievergaderingen in 2019

De verhouding van de kostenposten (20% voor technologie en 80% voor projectkosten) is eveneens bezwaarlijk voor sommige zorgorganisaties. Aanbieders zouden liever een hoger percentage aan de technologie willen kunnen besteden. Of deze verhouding nog zal wijzigen, is de vraag. Het ministerie van VWS wil eerst bezien of er voldoende aanvragen voor de subsidie binnen komen.

In 2019 zijn er vier commissievergaderingen gepland waar de ingediende aanvragen worden beoordeeld. De aanvraag dient dan uiterlijk ingediend te zijn in week 31 of week 41 van dit jaar. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en volledigheid.

90 miljoen voor technologie

In januari maakte het ministerie van VWS bekend dat het kabinet de komende drie jaar 90 miljoen euro beschikbaar stelt aan subsidies voor technologie die ouderen helpt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Deze SET-subsidies in vallen onder het vorig jaar geïntroduceerde programma Langer Thuis.

Het programma is gericht op:

  • Goede ondersteuning en zorg thuis
  • Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
  • Geschikte woonsituatie

Eerste aanvraag toegekend aan Basalt

De eerste subsidieaanvraag binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) werd in mei toegekend aan revalidatiecentrum Basalt. Met de subsidie kan de organisatie naar eigen zeggen nu een belangrijke stap voorwaarts maken in de dagelijkse toepassing van e-health in de revalidatiebehandeling

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen