Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Adoptie cruciaal voor opschaling mHealth technologieën

Een aantal factoren die van invloed zijn op de acceptatie van mHealth-hulpmiddelen onder patiënten zijn moeilijk te beïnvloeden. Denk aan de intrinsieke motivatie of beheersingsoriëntatie van patiënten. Echter, andere factoren kunnen wel degelijk zo verschoven worden om die acceptatie te vergemakkelijken en de potentiële voordelen van deze nieuwe technologieën te benutten.

Tags

Gast auteur

  • Arthur Olesh, online editor ICT&healt International

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In de studie “Sociotechnische factoren die de adoptie van mobiele gezondheidshulpmiddelen door patiënten beïnvloeden: systematische literatuurreview en verhalende synthese” werd de literatuur over deze onderwerpen onderzocht. Doel van de studie was het verkrijgen van inzicht in de factoren die van invloed zijn op de acceptatie van mHealth-hulpmiddelen vanuit het perspectief van technische-, sociale- en gezondheidsproblemen. De studie is onlangs gepubliceerd in JMIR mHealth en uHealth.

Samenvatting mHealth studie

  • Mobiele gezondheidshulpmiddelen worden gezien als een veelbelovende technologie voor de gezondheidszorg. Technologie die kan bijdragen aan kostenbesparingen, betere toegang tot zorg en verbeterde klinische resultaten; Acceptatie en adoptie van deze technologieën is echter essentieel om ervoor te zorgen dat dit potentieel ook daadwerkelijk benut kan worden. Met name de adoptie bij patiënten is een uitdaging die verder onderzoek vereist.
  • De studie analyseerde 147 collegiaal getoetste artikelen die in de afgelopen tien jaar zijn gepubliceerd om mogelijke factoren te identificeren die van invloed zijn op de acceptatie door patiënten van mHealth-hulpmiddelen en hun implicaties voor de gezondheidszorg.
  • Technische factoren zoals het nut, gebruiksgemak, gegevensprivacy, kosten, technische problemen en gebruikerservaring zijn de sleutel voor adoptie.
  • Sociale en persoonlijke factoren, zoals demografische gegevens, persoonlijke kenmerken en sociale en culturele aspecten van een patiënt, waren echter nog prominenter aanwezig.
  • Gezondheidsgerelateerde factoren – de specifieke aard van de ziekte of gezondheidstoestand waaraan de patiënt lijdt, gezondheidsbewustzijn en -geletterdheid, gezondheidsgedrag, relatie met andere therapieën, integratie in het traject van de patiënt, de verzekeringsstatus van de patiënt en de rol van het zorgteam – had ook een duidelijke impact op de beslissing van patiënten om een ​​mHealth-tool te gebruiken.
  • De bevindingen suggereren dat technologieaanbieders alleen waarschijnlijk geen succes zullen boeken door zich te concentreren op het creëren van technisch superieure tools; Er moet rekening worden gehouden met sociale, gezondheidszorg- en beleidsgerelateerde factoren, wat de centrale rol van zorgteams en gezondheidszorgbeleid bij het bevorderen van adoptie onderstreept.

Demografische factoren spelen geen rol

De studie toonde aan dat veel demografische factoren doorgaans niet de oorzaak zijn van het gebrek aan adoptie van Health. Andere, onderliggende oorzaken, spelen wel een rol. Zoals factoren die wijzen op een gebrek aan vaardigheden en geletterdheid die typisch gecorreleerd waren aan oudere patiënten, patiënten met een lager opleidingsniveau of die behoren tot lagere sociaaleconomische klassen.

Bij het ontwikkelen van oplossingen die inclusief, breed, gedragen worden, moeten rekening houden met de unieke kenmerken, omgevingen en culturele contexten van gebruikers. Zo kunnen veel aspecten van de digitale kloof kunnen aangepakt worden door middel van een inclusief ontwerp dat culturele geschiktheid omvat, in gemakkelijk te begrijpen lekentaal die geen hoge eisen stelt geletterdheid en gebruiksgemak en waarvoor geen geavanceerde technische vaardigheden vereist zijn.

Een ander element dat kan helpen de verschillen in adoptie te verminderen, is voorlichting en ondersteuning van patiënten. Uitgebreid trainingsmateriaal en voortdurende technische ondersteuning kunnen enkele van de meest ongunstige patiëntenpopulaties helpen om van deze hulpmiddelen te profiteren. Daarnaast is het ’t vermelden waard dat het uitbreiden van patiëntenvoorlichting en bewustmakingsprogramma’s die verder gaan dan Health en gezondheidsvaardigheden in het algemeen omvatten en gezond gedrag aanmoedigen, de adoptie kan bevorderen, aangezien onderzoek heeft aangetoond dat deze factoren indirect het gebruik van de hulpmiddelen kunnen bevorderen.

Ervoor zorgen dat de tools passen in het algemene traject van de patiënt en het behandelplan, gebaseerd op het inzicht dat mHealth-apps niet geïsoleerd worden gebruikt, is cruciaal voor duurzame acceptatie. Aanbieders van technologieoplossingen kunnen ervoor kiezen om de tools samen met patiënten (en clinici) te creëren om ervoor te zorgen dat ze rekening hebben gehouden met hun algehele reis en om vast te stellen hoe hun tool zich verhoudt tot andere behandelingen die de patiënten krijgen, eventuele comorbiditeiten en hoe hun specifieke gezondheidstoestand kan van invloed zijn op de manier waarop ze de technologie gebruiken.

Data-ethiek belangrijk voor adoptie

Data-ethiek is een van de meest prominente factoren in bijna alle discussies over gezondheidstechnologie, meestal als een belemmering voor adoptie. Om de acceptatie van patiënten te bevorderen, moeten hun belangrijkste angsten en zorgen worden aangepakt door ervoor te zorgen dat hun gezondheidsgegevens op een veilige en ethische manier worden opgeslagen en beheerd, meer transparantie te bieden over het gegevensbeleid en, waar mogelijk, gebruikers in staat te stellen te kiezen welke gegevens ze willen delen en met wie.

Het is ook belangrijk om te weten dat de goedkeuring van clinici een belangrijke factor is bij de acceptatie door de patiënt van de hulpmiddelen. Een gebrek aan kennis, vaardigheden of actieve betrokkenheid bij mHealth van het zorgteam kan de adoptie door de patiënt echter ontmoedigen. Daarom is het cruciaal voor succes om clinici bewust te maken van de bestaande hulpmiddelen en hoe ze hen en hun patiënten kunnen helpen, en om hen te betrekken bij digitale training om hen uit te rusten met de nodige vaardigheden om deze hulpmiddelen te gebruiken.

Bovendien heeft het herkennen van potentiële barrières essentiële beleidsimplicaties voor de acceptatie van mHealth om de toegang tot gezondheidsdiensten en patiëntenondersteuning te verbeteren. Het aanmoedigen van de vergoeding van mHealth hulpmiddelen die bijdragen aan kostenefficiëntie en klinische werkzaamheid kan helpen de kostengerelateerde barrières te overwinnen die vaak in de onderzoeken werden gemeld. En het mogelijk maken van de integratie van digitale hulpmiddelen in de zorgstandaard door systeemharmonisatie, interoperabiliteit en infrastructuur te ondersteunen, kan een cruciale rol spelen bij het overwinnen van enkele van de belangrijkste technische barrières die adoptie belemmeren.

“We bevelen een meer patiëntgerichte benadering aan door ervoor te zorgen dat de tools passen in het algemene patiënttraject en behandelplan, waarbij de nadruk wordt gelegd op inclusief ontwerp en uitgebreide patiënteducatie en ondersteuning rechtvaardigt. Bovendien kan het versterken en mobiliseren van clinici en zorgteams, het aanpakken van ethische gegevensbeheerkwesties en het focussen op gezondheidszorgbeleid de acceptatie vergemakkelijken”, zegt de eerste auteur van de studie Christine Jacob, docent en gezondheidstechonderzoeker aan de hogeschool Noordwest-Zwitserland , en oprichter van Digi-Bridges GmbH.

Bron: Jacob C, Sezgin E, Sanchez-Vazquez A, Ivory C. Sociotechnische factoren die van invloed zijn op de acceptatie door patiënten van mobiele gezondheidshulpmiddelen: systematische literatuurstudie en verhalende synthese.

Tags

Gast auteur

  • Arthur Olesh, online editor ICT&healt International

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen